Maakunnan yhteistyöryhmässä päätetään alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelmasta ja tavoitteista 2022–2024

Ajankohtaista Tiedotteet • 9.9.2022 | Jenni Isopahkala

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa jaossa yli 38 M€ Keski-Suomeen

Keski-Suomi sai kansallisessa jaossa käyttöönsä EU:n ja valtion rahoitusta yhteensä 112 M€ Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman ohjelmakaudelle 2021–2027. Maakunnan liiton johdolla valmistellaan lakisääteisesti vuosittain varojen käytön alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät painopisteet. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyy suunnitelman seuraavassa kokouksessaan 14.9.2022.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osuus on Keski-Suomelle erityisen merkittävä. Summasta 18,9 M€ rahoitus on tarkoitus suunnata Keski-Suomen strategian ja Keski-Suomen siirtymäsuunnitelman mukaisesti Keski-Suomen aluetalouden uudistamiseen ja monipuolistamiseen sekä vihreään siirtymään. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin on suunniteltu puolestaan 13,4 M€ osuutta rahastosta ja 1,9 M€ ESR-tyyppisten hankkeiden rahoittamiseen: osaamisen ja valmiuksien kehittämiseen, uusien taitojen hankkimiseen ja uudelleenkoulutukseen. Suunnitelmassa on myös varauduttu rahoittamaan turvetuotantoalueisiin kytkeytyviä ympäristön kunnostustöitä 3,8 M€. Rahoitusta jaetaan Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta.

MYR:n tulevassa kokouksessa päätetään myös muun muassa Saarijärven–Viitasaaren erityisaseman huomioimisesta vuosittaisten rahoitussuunnitelmien laadinnassa ja rahoituskehysten sidonnassa. Lisäksi nimetään maakunnan yhteistyöryhmään uusi asiantuntija.

Kokouksen esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivulla.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine(at)keskisuomi.fi

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi