Luottamustoimipalkkiot

Keski-Suomen liiton luottamushenkilöille maksetaan palkkiosäännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja lisäksi maksetaan matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Korvauksen saa myös ansionmenetyksestä ja niistä kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisesta aiheutuu: sijaisen palkkaaminen, lastenhoidon järjestäminen tai muu vastaava syy.

Tälle sivulle on koottu keskeinen tieto luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten maksamisesta. Keski-Suomen liiton noudattamat keskeiset luottamustoimipalkkioiden maksun periaatteet ja käytännön ohjeet löytyvät palkkiosäännöstä ja luottamustoimipalkkioiden ohjeesta. Tältä sivulta voi myös ladata täytettävät lomakepohjat sekä katsoa vinkkejä täyttämiseen esimerkkilomakkeista.

Hakemusten palautus, mahdolliset tietojen muutokset toimikauden aikana sekä kysymykset luottamustoimipalkkioista tulee osoittaa osoitteeseen luottamustoimitiedot@keskisuomi.fi.

 

Ladattavat dokumentit

Ansiomenetys
Kululasku
Matkalasku
Ohje (luottamustoimipalkkiot)
Ansiomenetys (Esimerkki)
Kululasku (Esimerkki)
Matkalasku (Esimerkki)
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 2021