Selviytymissuunnitelma

Uudistuvan kasvun Keski-Suomi on selviytymissuunnitelma maakuntamme elinvoiman mahdollisimman nopeaan palauttamiseen koronakriisin jälkeen. Keski-Suomen kasvun eväitä ovat osaaminen, bio- ja kiertotalous, digi, hyvinvointi ja hyvät liikenneyhteydet.

Keski-Suomen Yrittäjät, MTK Keski-Suomi ja Keski-Suomen kauppakamari tekivät huhtikuussa 2020 aloitteen Keski-Suomen maakuntahallitukselle maakunnallisen selviytymissuunnitelman tekemiseksi. Suunnitelmaa ovat valmistelleet elinkeinoelämän ja aluekehittämisen toimijat. Me olemme toimineet selviytymissuunnitelman kokoavana tahona.

Selviytymissuunnitelmaan kiteytyy Keski-Suomen ja kriisin kannalta tärkeät strategiset aluekehittämisen painopisteet. Työn ensimmäinen vaihe valmistui syykuun 2020 lopussa. Työ jatkuu toimenpiteiden projektoinnilla ja käynnistämisellä, työnjaosta sopimisella sekä valmistautumisella EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen suunnitteluun.

Selviytymissuunnitelma

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Johtaminen, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteet

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen ja alueiden käyttö