Ennakko: maakuntahallituksen kokous 24.2.2023

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 21.2.2023 |

Keski-Suomen maakuntahallitus päättää perjantain kokouksessa maakunnan liiton uudesta suunnittelujohtajasta. Virkaa haki kaikkiaan 8 henkilöä. Poliittisista päättäjistä koostunut haastatteluryhmä haastatteli neljää ehdokasta, joista kaksi valittiin rekrytointiyrityksen henkilöarviointiin. Arviointi- ja haastatteluryhmään kuuluivat Tahvo Anttila (KESK), Seppo Ruotsalainen (SDP), Lotta Ahola (KOK), Jyrki Niittymaa (PS), Leena Lyytinen (VIHR) ja Matti Leino (VAS) sekä maakuntajohtaja Pekka Hokkanen ja sihteerinä henkilöstöasioista vastaava kehittämisjohtaja Kari Luostarinen.

Maakuntahallitus kuulee kokouksessa esittelyn täydennetyn Natura-arvioinnin tuloksista ja päättää luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta Natura-arvioinnin lausuntomenettelyn käynnistämisestä. Keski-Suomen liiton Latvasilmu osuuskunnalla teettämässä Natura-arvioinnissa selvitettiin maakuntakaavan 2040 luonnokseen sisältyneiden tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden mahdollisia vaikutuksia Natura-alueiden luonnonarvoihin. Koska arvioinnin tulosten mukaan kahdeksasta maakuntakaavan tuulivoima-alueesta aiheutuu joko yksistään tai yhteisvaikutuksien kautta merkittävää haittaa Natura-alueille, kaavaluonnosta on täydennetty lieventämistoimenpiteillä.

Maakuntahallitus käsittelee osaltaan Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuoden 2022 tilikauden tulos on 35 190 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös ja toimintakertomus etenevät maakuntahallituksen kokouksesta kesäkuun maakuntavaltuustoon vahvistettavaksi.

Keski-Suomen hyvinvointialueella ja Keski-Suomen liitolla on yhteinen maakunnallinen nuorisovaltuusto, joka toimii sekä hyvinvointialueen lakisääteisenä vaikuttamistoimielimenä että Keski-Suomen liiton nuorten osallisuuden kanavana. Maakuntahallitus käsittelee nuorisovaltuuston toimintasäännön ja valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2023–2025.

Lisäksi kokouksessa käsitellään Väyläviraston lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024–2031 sekä Keski-Suomen päivänä 18.4. pidettävää foorumia ja laajakaistarakentamisen tilannetta.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

Lisätietoja

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi