Kehittämisrahasto

Keski-Suomen kehittämisrahasto on maakunnan kuntien vuosittain kartuttama rahasto, jonka hallinnoinnista Keski-Suomen liitto vastaa. Keski-Suomen maakuntavaltuusto on varannut rahastoon tälle vuodelle 700 000 euroa.

Ajankohtaista

Miljoona euroa hyvinvointiin ja turvallisuuteen

Onko sinulla idea, kuinka keskisuomalaisten mielenterveysongelmia voisi ennaltaehkäistä? Tai oletko ehkä suunnitellut yhteisössäsi osallisuutta ja hyvää vointia lisäävää toimintaa, mutta rahoitus puuttuu? Juuri avautunut rahoitushakumme on kohdennettu monipuolisesti toimenpiteisiin, jotka tukevat hyvinvointia ja turvallisuutta.

Etsimme uusia avauksia keskisuomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämiseen. Keinoina voivat olla esimerkiksi mielenterveyttä ja fyysistä kuntoa kehittävät toimenpiteet, osallisuuden tai monikulttuurisuuden kehittäminen tai turvallisuuden ja varautumisen tukeminen. Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Suomen strategian ja / tai Keski-Suomen hyvinvointiohjelman toteutumista. Lue lisää hakuilmoituksesta:

Hyvinvointi ja turvallisuus -rahoitushaku

 

Tarkemman rahoitusohjeen löydät puolestaan täältä:

Rahoitus- ja maksatusohje

 

Käytä Hyvinvointi ja turvallisuus -rahoitushaussa AKKE-hakemuslomaketta ja liitteitä:

Rahoitushakemuslomake
Tehtävänkuvauslomake
Yhteishankkeen taustalomake


 

Mikä kehittämisrahasto?

Kehittämisrahastosta myönnämme rahoitusta pienehköille hankkeille, jotka

  • edistävät maakunnan kilpailukykyä
  • varmistavat maakunnan strategioiden toteutumista
  • lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa
  • käynnistävät uusia avauksia sekä
  • edistävät yhteistyötä.

Rahoituslinjauksemme vuodelle 2022

  • Hakemusten arvioinnin perustana ovat kehittämisrahaston tavoitteet (katso yllä).
  • Etusijalla ovat hankkeet, joissa on huomioitu Keski-Suomen uuden strategian mukaiset painotukset. Tutustu maakuntastrategiaan verkkosivulla.
  • Tuki on enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, rakennemuutostilanteen hankkeissa tuki voi olla enintään 90 %
  • Huolehdimme yhdessä hakijoiden kanssa selkeästä työnjaosta suhteessa muihin rahoituslähteisiin ja rahoittajiin.

Tuensaajia voivat olla julkiset yhteisöt ja yleishyödylliset yksityiset yhteisöt. Yksittäisen yrityksen, ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua.

Kehittämisrahaston hankehaku on jatkuva. Käsittelemme hakemukset kuukausittain Keski-Suomen liiton hankeryhmässä. Vuoden 2022 kokouspäivät ovat: 9.8., 13.9., 18.10., 8.11. ja 7.12. Toimitathan hakemuksen vähintään viikkoa ennen kokousta.

Rahoitusta haetaan hakemuslomakkeella ja sen liitteenä olevalla hankesuunnitelmalla. Hakemus lähetetään allekirjoitettuna skannattuna tai käyttäen vahvaa sähköistä allekirjoitusta sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo[at]keskisuomi.fi. Rahoituspäätöksen tekee maakuntahallitus. Alle 30 000 euron avustuksen myöntää aluekehitysjohtaja.

Lomakkeet ja ohjeet 1.1.2022 alkaen

Rahoitus- ja maksatusohje
Rahoitushakemuslomake
Liite: tehtävänkuvauslomake
Liite: yhteishankkeen taustalomake

Lomakkeet ja ohjeet (ennen 1.1.2022 saapuneet rahoitushakemukset)

Rahoitushakemuslomake
Ohjeet hankkeen toteuttajalle
Maksatushakemuslomake
Hankekortti
Rahoitushakemusten käsittely Keski-Suomen liitossa

Kerromme mielellämme lisää!

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Kari Luostarinen

Kari Luostarinen

Kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Digitalous, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta, matkailu ja liikunta

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus

Katja Antikainen

Katja Antikainen

Maksatus- ja talousasiantuntija

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät