Kehittämisrahasto

Keski-Suomen kehittämisrahasto on maakunnan kuntien vuosittain kartuttama rahasto, jonka hallinnoinnista Keski-Suomen liitto vastaa. Keski-Suomen maakuntavaltuusto on varannut rahastoon tälle vuodelle 650 000 euroa.

Rahastomme varat ovat tällä hetkellä (elokuu 2023) lähes sidottu, joten emme voi ottaa uusia hakemuksia.

Kehittämisrahastosta myönnämme rahoitusta pienehköille hankkeille, jotka

  • edistävät maakunnan kilpailukykyä
  • varmistavat maakunnan strategioiden toteutumista
  • lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa
  • käynnistävät uusia avauksia sekä
  • edistävät yhteistyötä.

Rahoituslinjauksemme vuodelle 2023

  • Hakemusten arvioinnin perustana ovat kehittämisrahaston tavoitteet (katso yllä).
  • Etusijalla ovat hankkeet, joissa on huomioitu Keski-Suomen uuden strategian mukaiset painotukset. Tutustu maakuntastrategiaan verkkosivulla.
  • Tuki on enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, rakennemuutostilanteen hankkeissa tuki voi olla enintään 90 %
  • Huolehdimme yhdessä hakijoiden kanssa selkeästä työnjaosta suhteessa muihin rahoituslähteisiin ja rahoittajiin.

Tuensaajia voivat olla julkiset yhteisöt ja yleishyödylliset yksityiset yhteisöt. Yksittäisen yrityksen, ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua.

Kehittämisrahaston hankehaku on jatkuva. Käsittelemme hakemukset kuukausittain Keski-Suomen liiton hankeryhmässä. Koska rahaston varat on lähes sidottu, emme voi tällä hetkellä ottaa uusia hakemuksia. 

Rahoitusta haetaan hakemuslomakkeella ja sen liitteenä olevalla hankesuunnitelmalla. Hakemus lähetetään allekirjoitettuna skannattuna tai käyttäen vahvaa sähköistä allekirjoitusta sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo[at]keskisuomi.fi. Rahoituspäätöksen tekee maakuntahallitus. Alle 30 000 euron tuen myöntää aluekehitysjohtaja.

Lomakkeet ja ohjeet

Rahoitus- ja maksatusohje
Rahoitushakemuslomake
Liite: tehtävänkuvauslomake
Liite: yhteishankkeen taustalomake
Maksatushakemuslomake 40 %
Maksatushakemuslomake 7 %
Maksatushakemuslomake kertakorvaus

Lomakkeet ja ohjeet (ennen 1.1.2022 saapuneet hakemukset)

Rahoitushakemuslomake
Ohjeet hankkeen toteuttajalle
Maksatushakemuslomake
Hankekortti
Rahoitushakemusten käsittely Keski-Suomen liitossa

Kerromme mielellämme lisää!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Kari Luostarinen

Kari Luostarinen

Kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Digitalous, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta, matkailu ja liikunta, elinkeinot ja kehittäminen

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, bio- ja kiertotalous, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus

Katja Antikainen

Katja Antikainen

Maksatus- ja talousasiantuntija

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät