Kehittämisrahasto

Keski-Suomen kehittämisrahasto on maakunnan kuntien vuosittain kartuttama rahasto, jonka hallinnoinnista Keski-Suomen liitto vastaa. Keski-Suomen maakuntavaltuusto on varannut rahastoon vuoden 2024 toimintaan 650 000 euroa.

 

Rahoitusta kulttuurin ja yhteisöllisyyden edistämiseen

Maakuntahallitus kohdensi Keski-Suomen kehittämisrahaston puolen miljoonan euron rahoituksen tänä vuonna keskisuomalaista kulttuuria, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Rahoitushaku avataan kahdessa osassa siten, että ensimmäinen haku on auki maalis–toukokuussa ja toinen syksyllä.

Haku on jatkuva. Hakemukset käsitellään kahdessa vaiheessa:Järvikuvion sisällä näkyy sinisellä maalillavärjätyt vaisen ja miehen kasvot. Henkilöt katsovat kameraan intensiivisesti.

 • ma 13.5.2024 mennessä saapuneet hakemukset ja
 • ma 2.9.2024 mennessä saapuneet hakemukset.

Toimitathan hakemuksen ennen määräpäivää sähköisesti allekirjoitettuna Keski-Suomen liiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi.

Emme käsittele myöhässä saapuneita hakemuksia.

Rahoitettavilla hankkeilla voidaan esimerkiksi kehittää tapoja, joilla keskisuomalaiset voivat huolehtia omasta ja läheistensä kulttuurihyvinvoinnista tai rakentaa yhdenvertaisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lapsille, nuorille ja ikääntyneille asukkaille

Keski-Suomen kehittämisrahaston rahoitus kohdennetaan kahden edellisen vuoden tapaan ensisijaisesti yhdistyksille ja säätiöille. Myönnettävän tuen määrä on noin 20 000–100 000 euroa hanketta kohti.

Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen ja rahoitusohjeeseen:

Keski-Suomen kehittämisrahasto, hakuilmoitus 11032024 Keski-Suomen kehittämisrahaston rahoitusohje 2024

 


 

Kehittämisrahastosta myönnämme rahoitusta pienehköille hankkeille, jotka

 • edistävät maakunnan kilpailukykyä
 • varmistavat maakunnan strategioiden toteutumista
 • lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa
 • käynnistävät uusia avauksia sekä
 • edistävät yhteistyötä.

Rahoituslinjauksemme vuodelle 2024

 • Hakemusten arvioinnin perustana ovat kehittämisrahaston tavoitteet (katso yllä).
 • Etusijalla ovat hankkeet, joissa on huomioitu Keski-Suomen uuden strategian mukaiset painotukset ja etenkin seuraavat teemat:
  1) Arvostamme keskisuomalaista identiteettiä ja pidämme sitä ylpeästi esillä taiteen, kulttuurin ja median keinoin
  2) Edistämme keskisuomalaisten hyvää vointia
  3) Kasvatamme osallisuutta ja yhdenvertaisuutta niin, että kukaan ei jää ulkokehälle
  4) Ruokimme yhteenkuuluvuutta, muutosjoustavuutta ja kykyämme sietää kriisejä.
  Tutustu maakuntastrategiaan verkkosivullamme.
 • Tuki voi olla enintään 80 % hyväksyttävistä kehittämistyön kokonaiskustannuksista.
 • Myönnettävän tuen määrä on 20 000–100 000 euroa yhtä hanketta kohti. Kustannusarvioltaan alle 25 000 euron hankkeita emme rahoita.
 • Etusijalla ovat yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt. Myös julkiset yhteisöt voivat olla hakijoina, kun kumppanina on yhdistys tai muu kolmannen sektorin yhteisö.

Rahoitusta haetaan hakemuslomakkeella ja sen liitteenä olevalla hankesuunnitelmalla. Hakemus lähetetään allekirjoitettuna skannattuna tai käyttäen vahvaa sähköistä allekirjoitusta sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo[at]keskisuomi.fi. Rahoituspäätöksen tekee maakuntahallitus. Alle 30 000 euron tuen myöntää aluekehitysjohtaja.

Lomakkeet ja ohjeet

Hakuilmoitus 11.3.2024
Rahoitus- ja maksatusohje 2024
Rahoitushakemuslomake
Liite: tehtävänkuvauslomake
Liite: yhteishankkeen taustalomake
Maksatushakemuslomake 40 %
Maksatushakemuslomake 7 %
Maksatushakemuslomake kertakorvaus

Lomakkeet ja ohjeet (ennen 1.1.2022 saapuneet hakemukset)

Rahoitushakemuslomake
Ohjeet hankkeen toteuttajalle
Maksatushakemuslomake
Hankekortti
Rahoitushakemusten käsittely Keski-Suomen liitossa

Kerromme mielellämme lisää!

Heidi Kervinen

Heidi Kervinen

aluekehitysasiantuntija

040 612 4994

heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi

Hyvinvointi, järjestöyhteistyö

Hilkka Laine

Hilkka Laine

rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Kari Pirinen

Kari Pirinen

kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta, matkailu ja liikunta, elinkeinot ja kehittäminen

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, bio- ja kiertotalous, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus, teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

Enni Huotari

Enni Huotari

aluekehitysasiantuntija

040 675 9945

enni.huotari[at]keskisuomi.fi

Luonnon monimuotoisuus, kiertotalous, osallisuus, monikulttuurisuus

Katja Antikainen

Katja Antikainen

maksatus- ja talousasiantuntija

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät