Kehittämisrahasto

Keski-Suomen Kehittämisrahasto on maakunnan kuntien vuosittain kartuttama rahasto, jonka hallinnoinnista Keski-Suomen liitto vastaa. Keski-Suomen maakuntavaltuusto on varannut rahastoon tälle vuodelle 700 000 euroa.

Kehittämisrahastosta myönnämme rahoitusta pienehköille hankkeille, jotka

  • edistävät maakunnan kilpailukykyä
  • varmistavat maakunnan strategioiden toteutumista
  • lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa
  • käynnistävät uusia avauksia sekä
  • edistävät yhteistyötä.

Rahoituslinjauksemme vuodelle 2021

  • Hakemusten arvioinnin perustana ovat kehittämisrahaston tavoitteet (katso yllä).
  • Etusijalla ovat hankkeet, joissa hyödynnetään koronakriisissä opittuja mahdollisuuksia nykyiset ja valmisteilla olevat strategiset painotukset sekä selviytymissuunnitelman linjaukset huomioiden.
  • Tuki on enintään 60 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, rakennemuutostilanteen hankkeissa tuki voi olla enintään 90 %
  • Huolehdimme yhdessä hakijoiden kanssa selkeästä työnjaosta suhteessa muihin rahoituslähteisiin ja rahoittajiin.

Tuensaajia voivat olla julkiset yhteisöt ja yleishyödylliset yksityiset yhteisöt. Yksittäisen yrityksen, ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua.

Kehittämisrahaston hankehaku on jatkuva. Käsittelemme hakemukset kuukausittain Keski-Suomen liiton hankeryhmässä. Syksyn kokousajat ovat tiistaisin: 19.10., 16.11. ja 7.12. Toimitathan hakemuksen vähintään viikkoa ennen kokousta.

Rahoitusta haetaan hakemuslomakkeella ja sen liitteenä olevalla hankesuunnitelmalla. Hakemus lähetetään allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostiosoitteeseen kirjaamo[at]keskisuomi.fi. Rahoituspäätöksen tekee maakuntahallitus. Alle 30 000 euron avustuksen myöntää aluekehitysjohtaja.


Kehittämisrahaston hankkeille tarpeen vaatiessa jatkoaikaa

Koronapandemian vuoksi myönnämme Keski-Suomen Kehittämisrahaston hankkeille tarpeen vaatiessa jatkoaikaa ja neuvottelemme muutoksista hankesuunnitelmiin.
Lue hanketoimijan ohjeet täältä

Ladattavat dokumentit

Rahoitushakemuslomake
Ohjeet hankkeen toteuttajalle
Maksatushakemuslomake
Rahoitushakemusten käsittely Keski-Suomen liitossa

Kerromme mielellämme lisää!

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Kari Luostarinen

Kari Luostarinen

Kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Digitalous, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Outi Pakarinen

Outi Pakarinen

Kehittämispäällikkö

040 595 0018

outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, kiertotalous, jätteet, biokaasu

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, hyvinvointitalous, ennakointi, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehttämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Katja Antikainen

Katja Antikainen

Maksatus- ja talousasiantuntija

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät