Kehittämisrahasto

Keski-Suomen Kehittämisrahasto on maakunnan kuntien vuosittain kartuttama rahasto, jonka hallinnoinnista Keski-Suomen liitto vastaa. Keski-Suomen maakuntavaltuusto on varannut rahastoon tälle vuodelle 700 000 euroa. Maakuntahallitus linjaa rahoituksen käyttöä 29.1.2021.

Rahastosta tuemme pienehköjä, maakunnan kehittämiselle tärkeitä hankkeita. Tukea voimme myöntää julkisille ja yleishyödyllisille yksityisille yhteisöille.  Rahoituksemme on pääsääntöisesti 50 – 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 


Kehittämisrahaston tavoitteena on 

  • edistää maakunnan kilpailukykyä 
  • varmistaa maakunnan strategioiden toteutumista 
  • lisätä maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa 
  • tukea uusia avauksia
  • rahoittaa EU-ohjelmiin liittyviä maakuntien yhteisiä hankkeita ja 
  • tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista ja edistää yhteistyötä. 

Kehittämisrahaston hankehaku on jatkuva. Hakemukset käsitellään kuukausittain Keski-Suomen liiton hankeryhmässä. Kevään kokousajat ovat tiistaisin: 19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 16.5 ja 8.6. 

Rahoitusta haetaan hakemuslomakkeella ja sen liitteenä olevalla hankesuunnitelmalla. Hakemus lähetetään allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostiosoitteeseen kirjaamo[at]keskisuomi.fi. Rahoituspäätöksen tekee maakuntahallitus. Alle 30 000 euron avustuksen myöntää aluekehitysjohtaja.


Kehittämisrahaston hankkeille tarpeen vaatiessa jatkoaikaa

Koronapandemian vuoksi myönnämme Keski-Suomen Kehittämisrahaston hankkeille tarpeen vaatiessa jatkoaikaa ja neuvottelemme muutoksista hankesuunnitelmiin.
Lue hanketoimijan ohjeet täältä

Ladattavat dokumentit

Rahoitushakemuslomake
Ohjeet hankkeen toteuttajalle
Maksatushakemuslomake
Rahoitushakemusten käsittely Keski-Suomen liitossa

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous; hyvinvointitalous; ennakointi; koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

Kari Luostarinen

Kari Luostarinen

Kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Digitalous, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Outi Pakarinen

Outi Pakarinen

Kehittämispäällikkö

040 595 0018

outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, kiertotalous, jätteet, biokaasu