Kehittämisrahasto

Kehittämisrahaston hankkeille tarpeen vaatiessa jatkoaikaa

Koronavirusepidemian johdosta Keski-Suomen liitto myöntää Kehittämisrahaston hankkeille tarpeen vaatiessa jatkoaikaa ja neuvottelee muutoksista hankkeiden toimintasuunnitelmiin.

Lue hanketoimijan ohjeet täältä


 

Rahastosta tuemme pienehköjä, maakunnan kehittämiselle tärkeitä hankkeita. Tukea voimme myöntää julkisille ja yksityisille yhteisöille.  Rahoituksemme on pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 


Kehittämisrahaston tavoitteena on 

  • edistää maakunnan kilpailukykyä, 
  • varmistaa maakunnan strategioiden toteutumista, 
  • lisätä maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa, 
  • tukea uusia avauksia, 
  • rahoittaa EU-ohjelmiin liittyviä maakuntien yhteisiä hankkeita ja 
  • tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista ja edistää yhteistyötä. 

Keski-Suomen Kehittämisrahaston on perustanut Keski-Suomen maakuntavaltuusto, joka myöntää vuosittain rahaston määrärahan.

Kehittämisrahaston hankehaku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään hakujaksoittain. Yleensä hakemuksia käsitellään kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi syksyllä. Vuoden 2020 osalta yleinen kehittämisavustus on jo sidottu eikä hankkeita ole haussa.  Maakuntavaltuuston kesällä 2020 myöntämä lisärahoitus käytetään Keski-Suomen liiton koronatukena.

Rahoitusta haetaan hakemuslomakkeellamme. Hakemus lähetetään allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostiosoitteeseen kirjaamo[at]keskisuomi.fi. Rahoituspäätöksen tekee maakuntahallitus. Korkeintaan 30 000 euron avustuksen myöntää maakuntajohtaja tai aluekehitysjohtaja.


 

Ladattavat dokumentit

Rahoitushakemuslomake
Ohjeet hankkeen toteuttajalle
Maksatushakemuslomake
Rahoitushakemusten käsittely Keski-Suomen liitossa

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous; hyvinvointitalous; ennakointi; koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Outi Pakarinen

Outi Pakarinen

Va. kehittämispäällikkö

040 595 0018

outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, kiertotalous, jätteet, biokaasu

Katja Antikainen

Katja Antikainen

Aluekehityssihteeri

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät