Ennakko: Maakuntahallituksen kokous 16.1.

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 11.1.2023 |

Maakuntahallitus kuulee vuoden ensimmäisessä kokouksessa esittelyn Natura-arvioinnin tuloksista ja päättää luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta Natura-arvioinnin lausuntomenettelyn käynnistämisestä. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 on edennyt ehdotusvaiheen valmisteluun ja sitä varten on valmistunut loppuvuodesta 2022 useita tuulivoimaan liittyviä selvityksiä. Jo valmistuneiden selvitysten lisäksi on valmistumassa Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 Natura-arviointi. Maakuntakaavan vaikutuksista tehtävään luonnonsuojelulain tarkoittamaan Natura-arviointiin päädyttiin aiemmin valmistuneen Natura-arvioinnin tarveharkinnan tulosten sekä ELY-keskuksen asiantuntijaohjauksen pohjalta. Natura-arvioinnista on pyydettävä lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta sekä siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausunto on annettava 6 kuukauden kuluessa.

Maakuntahallitus perehtyy Keski-Suomen liiton rahoittamien Euroopan aluekehittämisrahaston hankkeiden tuloksiin. Keski-Suomen liitto rahoitti ohjelmakaudella 2014–2020 lähes 42 miljoonalla eurolla noin 90 hanketta, joita on ollut toteuttamassa 19 eri tahoa. Mukana näissä hankkeissa on ollut yli 630 yritystä.

Maakuntahallitus linjaa tämän vuoden Keski-Suomen kehittämisrahaston käyttöä ja talousarvion käyttösuunnitelmaa. Keski-Suomen kehittämisrahastoa kartutetaan toimintavuonna 2023 talousarvion mukaisesti 650 000 eurolla. Kehittämisrahastosta myönnetään rahoitusta pienemmän kokoluokan hankkeille, jotka edistävät maakunnan kilpailukykyä, varmistavat maakunnan strategioiden toteutumista, lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa, käynnistävät uusia avauksia sekä edistävät yhteistyötä.

Maakuntahallituksella on käsiteltävänä Jyväskylän ammattikorkeakoulun 40 000 euron rahoitushakemus. Soivat maisemat -hankkeen tarkoituksena on pilotoida osallistavia menetelmiä, joissa luonto ja luonnossa liikkuminen, luonnonäänet, luontokuvaus ja musiikki yhdistyvät hyvinvoinnin välineiksi.

Lisäksi kokouksessa kuullaan Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (WFEO) toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaliittojen yhteinen EU-edunvalvontatoimisto Brysselissä.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

Lisätietoja

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi