EU:n elpymisrahoitus käytössä

Ajankohtaista Tiedotteet • 15.10.2021 | Pirjo Peräaho

Keski-Suomen liitto on tukenut maakunnan kumppaneiden ja yhteisöjen kehittämistoimenpiteitä yhdeksällä miljoonalla eurolla syyskuun loppuun mennessä. Kehittämis- ja investointihankkeiden kokonaisbudjetit nousevat 12 miljoonaan euroon. Myönnetystä rahoituksesta 3,7 miljoonaa euroa on EU:n elpymisrahoitusta (ns. React-EU). Elpymisrahoitus on myönnetty digitalisaatiota ja vihreää siirtymää vauhdittaviin TKI- ja kehittämishankkeisiin.

EU:n elpymisrahoituksesta 70 % eli reilut 2,5 miljoonaan euroa on Jyväskylän ammattikorkeakoulun käytössä. Ammattikorkeakoulu kehittää teollisuustuotannossa ja kunnossapidossa tarvittavaa nopeaa laskentaa ja tehokasta ympäristön havainnointia toimimaan oikein, turvallisesti ja tehokkaasti teollisissa toimintaympäristöissä. Resurssitehokkaat ja älykkäät teknologiat edistävät Keski-Suomen ja Euroopan hiilineutraaliuden tavoitteita. coAddva-hankkeelle myönnetty tuki on 992 000 euroa. Hanke liittyy Jyväskylän kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön väliseen ekosysteemisopimukseen, jossa tavoitteena on rakentaa alueelle ADDVA TKI -ympäristöä uudistuvan teollisuuden tarpeisiin.  

Ammattikorkeakoulu kehittää ja investoi myös elintarviketuotannon ja –jakelun toimijoiden kyberturvallisuuteen. Elintarviketuotanto ja -jakelu on Suomen huoltovarmuudelle kriittinen kokonaisuus. Elintarvikkeiden välivarastot ovat Suomessa pienet ja kysyntään vastaaminen perustuu tietojärjestelmien toimivuuteen. Tietojärjestelmien turvallisuuden merkitys kasvaa, kun entistä enemmän palveluja siirtyy tietoverkkoon. Elintarviketuotannon ja –jakelun kyberturvallisuus kiinnostaa valtiota, kuntia ja yrityksiä. Hankkeelle myönnetty tuki on 814 000 euroa. 

Saarijärvellä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti kehittää maatalousteknologian toimintavarmuutta ja käytettävyyttä.  Pitkän tähtäimen tavoitteena on Älymaatila-konseptin kehittäminen kansainvälisesti tunnetuksi TKI-ympäristöksi. Hankkeen tuki on 388 000 euroa. 

EU:n elpymishankkeista vihreää siirtymää vauhdittaa VTT:n hanke biometaanin hajautetun tuotannon kasvattamiseksi. VTT kokeilee yritysten kanssa teknologioita, jotka tähtäävät biokaasun tuotantopotentiaalin ja yksittäisten biokaasulaitosten kapasiteettien kasvattamiseen, uusiin tuotteisiin sekä biokaasutuotannon kustannus- ja resurssitehokkuuden parantamiseen. EU:n elpymistuki hankkeelle on 571 000 euroa. 

EU:n elpymisrahoituksen lisäksi Keski-Suomen liitto on myöntänyt syyskuun loppuun mennessä vuosittaisia EU-varoja 3,1 miljoonaa euroa, kansallisia kehittämisvaroja 1,6 miljoonaa euroa sekä Keski-Suomen kehittämisrahaston tukea 0,6 miljoonaa euroa.  

Tiedot Keski-Suomen liiton 1.1. – 30.9.2021 rahoittamista hankkeista on liitteenä.

 Lisätietoja  

rahoituspäällikkö Hilkka Laine, 040 595 0014 

vt. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho, 040 591 0760