Maakuntahallituksen kokous 23.9. 

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 23.9.2022 |

Kokouksen aluksi maakuntahallitus kunnioitti hiljaisella hetkellä entisen maakuntajohtaja Erkki Järvelän muistoa. Hän johti Keski-Suomen liittoa sen alusta asti vuodesta 1991 vuoteen 2002 ja sitä ennen hän toimi yhdistysmuotoisen maakuntaliiton toiminnanjohtajan

 – Erkki Järvelä jää muistoihimme Keski-Suomen vahvana kehittäjänä ja uranuurtajana, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kommentoi.

Saimme juuri kuulla suru-uutisen toisen maakuntavaikuttajan kuolemasta. Maakuntaneuvos Martti Ahokas menehtyi eilen. Hän toimi Keski-Suomen liiton kehittämisjohtajana vuoteen 2011 asti, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen  jatkaa.

Maakuntahallitus hyväksyi Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan. Keski-Suomen strategian yhtenä merkittävänä tavoitteena on, että Keski-Suomi on hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta on laadittu maakuntahallituksen toimeksiannon mukaisesti Keski-Suomen liiton omana työnä yhteistyössä useiden eri sidosryhmien kanssa. Maakuntahallitus nimesi seurantaryhmään samat viisi edustajaa, jotka toimivat tiekartan ohjausryhmässä. Leila Lindell toimii seurantaryhmän puheenjohtajana.  

Tiekartta tunnistaa tärkeimmät asiat ja kokonaisuudet hiilineutraalin maakunnan saavuttamisen kannalta, auttaa Keski-Suomen yrityksiä, kuntia ja muita yhteisöjä siirtymään kohti hiilineutraalia toimintaa sekä innostaa yhteisöt tarttumaan toimenpiteisiin yhteisen tiekartan pohjalta. Tiekartta on sisällöltään laaja-alainen ja sen sisältöä on valmisteltu viiden teeman avulla. Teemat ovat: energia, elinkeinot, liikkuminen, maatalous ja metsät sekä yksilö ja yhteisö. Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekarttaa voi seurata täältä: https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/  

Maakuntahallitus keskusteli Keski-Suomen sivistyskunnat 2023 –selvityksestä. Työn tavoitteena on hahmottaa kuntien sivistyspalveluiden nykytilaa ja kehityssuuntia, edistää seutuyhteistyötä sekä vahvistaa Keski-Suomea sivistysmaakuntana. Raportin toimenpide-ehdotuksia on muun muassa Keski-Suomen varhaiskasvatusverkoston käynnistäminen ja lukioiden kurssitarjonnan lisääminen etäopetuksen avulla. Raportti herätti tiivistä keskustelua kokouksessa.

Tulevaisuuden haasteina on osaavan työvoiman ja sijaisten saanti erityisesti maakunnan pienempiin kuntiin sekä luokkakokojen pieneminen alhaisen syntyvyyden takia, kehittämispäällikkö Kari Pirinen kommentoi raporttia.

Maakuntahallitus hyväksyi 160 000 euron rahoitushakemukset elokuun lopussa päättyneessä hyvinvoinnin ja turvallisuuden rahoitushaussa. Jyväskylän taitoluisteluseura ry:lle myönnettiin 64 300 euroa kilpaurheilun kehityshankkeen toteuttamiseksi. Muuramen seurakunnalle toteuttamalle OPAS Osallisuuden, hyvän mielen ja kiertotalouden vahvistaminen paikallisuuden ja yhdessä tekemisen keinoin -hankkeelle myönnettiin tukea 95 866 euroa.

Saimme hyvinvoinnin ja turvallisuuden rahoitushakuun nelinkertaisen määrän esityksiä rahoitukseen nähden. Yhdistykset saavat miljoonan euron tuellamme liikkeelle merkittävän kehittämistyön keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho sanoo

Maakuntahallitus sai katsauksen Keski-Suomen liiton talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023–2025 valmistelun tilanteesta. Valmistelua jatketaan kokouksessa käydyn evästyskeskustelun ja jäsenkunnista saatujen esitysten pohjalta.  

Lisäksi hallitus sai katsauksen maakuntakaava 2040:n käynnissä olevista selvityksistä ja niiden aikataulusta sekä katsauksen henkilöstön kehitystoimiin.  

Maakuntahallitus tutustui kokouksen yhteydessä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorioon.  

Katso kaikki maakuntahallituksen kokouksen aiheet esityslistalta        

  Lisätietoja    

  Tahvo Anttila  
maakuntahallituksen puheenjohtaja  
0500 746 571  
tahvoanttila[at]gmail.com     

Pekka Hokkanen  
maakuntajohtaja  
040 595 0016  
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi     

Hanna Reini  
hallintopäällikkö  
040 596 5993  
hanna.reini[at]keskisuomi.fi     

 

Rahoitus 

Pirjo Peräaho
aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi 

Maakuntakaava 

Hanna Kunttu
vs.suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi 

Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 –tiekartta 

Suvi Bayr
aluekehitysasiantuntija
040 652 3848
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi 

 Keski-Suomen sivistyskunnat 2023 –selvitys 

Kari Pirinen
kehittämispäällikkö
040 720 6918
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi