Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan kokoustiedote 15.9.2021

Ajankohtaista Tiedotteet • 15.9.2021 |

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (KSTURVA) piti kokouksen tänään 15.9.

Pelastuslaitos antoi kokouksessa alueellisen riskiarvion tilannekatsauksen, jonka keskiössä on laaja-alaisen alueellisen valmistelun merkitys sekä ajantasaisen ja laadukkaan turvallisuustilannekuvan jakaminen viranomaisten kesken. Kokouksessa käytiin läpi myös tulevia harjoituksia sekä tukitarpeet muille toimijoille.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta sai katsauksen Jyväskylän Salmirannan vastaanottokeskuksen toiminnan muuttamisesta hajasijoitusmalliin.  Vastanottokeskus tuottaa samat lakisääteiset palvelut kuin aiemmin ja henkilökunta pysyy samana. Asukkaat sijoitetaan vuokra-asuntoihin eri puolille Jyväskylää. Asukasohjauksen merkitys tulee kasvamaan ja henkilökunnan työstä tulee liikkuvampaa tulevaisuudessa.

KSTURVA toimii maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. Toimikunta jakaa viranomaisten kesken yhteistä tilannekuvaa sekä määrittää Keski-Suomen maakunnan valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet. Toiminta perustuu ylimmän johdon keskinäiseen sopimiseen ja päätäntävaltaa KSTURVA:lla ei ole.