Keski-Suomen liiton visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston uudistuksen kilpailutus: Kysymykset ja vastaukset

Ajankohtaista • 19.12.2019 | Ks-liitto

Keski-Suomen liitto on pyytänyt tarjousta liiton uuden visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston toteuttamisesta ja liiton sekä liiton hallinnoimien projektien verkkosivu- ja mainostoimistopalvelujen puitesopimuksesta.

Pyynnössä sopimuskausi oli aikaisemmin nimetty virheellisesti vuosille 2019 – 2021, kun oikea kausi on 2020 – 2022. Virhe on nyt oikaistu aikaisempaan tiedotteeseemme, liitetiedostoihin sekä julkisten tarjouspyyntöjen ilmoituskanava HILMAan. Korjattu tarjouspyyntö korvaa aikaisemman version, joka sopimuskautta lukuun ottamatta on sisällöltään entisenlainen.

Tarjouksemme yhteydessä pyysimme lähettämään perjantaihin 13.12. mennessä tarjoukseen liittyviä kysymyksiä ja vastaamme alla niihin kaikkiin. Samansisältöisiä kysymyksiä on tiivistetty toiston välttämiseksi.

 

1. Kuka toteuttaa sivuston uudet sisällöt ja kuinka projektissa on tarkoitus toteuttaa tietojen siirto uusille verkkosivuille? Kaivataanko sisällönsuunnitteluun ja -tuotantoon apua toimittajalta?

Toivomme, että vanhan sivuston tietojen siirtäminen ja uuden sisällön luominen tehdään yhteistyössä toimittajan kanssa. Toiminnallisuuksien tekemisen lisäksi voidaan siis tarvita apua sisällön siirtämisessä ja tuottamisessa. Kuvankäsittely puolestaan jäisi kokonaan toimittajalle.

 

2. Tulkitsimme tarjouspyynnöstä, että Keski-Suomen liitto toivoo viestinnän / viestien konseptointia omana työnään. Toivoisimme tähän hieman tarkennusta mitä viestinnän konseptoinnilla tarkoitetaan tai toivotaan – sisältääkö viestinnän konseptointi Tilaajan näkökulmasta esim. puhetavan ja äänensävyn; identiteettimäärittelyn; pää- ja tukiviestit; jotain muuta?

Tarjouspyynnössä tarkoitetaan, että Keski-Suomen liitto toteuttaa viestinnän konseptointia omana työnään eli tekee sen itse. Jos visuaalisen ilmeen ja nettisivujen uudistaminen kuitenkin kaipaavat viestinnän osa-alueiden työstämistä, voidaan niitä hioa yhdessä toimittajan kanssa. Toimittajan tulee kuitenkin joka tapauksessa kiinnittää huomiota liiton viestintään ja sen saavutettavuuteen.

 

3. Voiko tilaaja arvioida työpäivinä tai tunteina alustavasti tuotettavien mainostoimistopalveluiden määrää?

Tässä vaiheessa ei pystytä arvioimaan mainostoimistopalveluiden määrää.

 

4. Toivoisimme tarkennusta siihen, mitä uuden visuaalisen ilmeen kokonaisuus tilaajan näkökulmasta sisältää – pitääkö ottaa huomioon mm. brändi-identiteetin kehittäminen ja suunnittelu? Onko visuaalisessa ilmeessä joitain sellaisia elementtejä, jotka haluatte säilyttää sellaisinaan (esim. värimaailma, logo, typografia)?

Työ tulee todennäköisesti jossain määrin sisältämään brändin kehittämistä ja suunnittelua. Nykyisen visuaalisen ilmeen elementtejä ei välttämättä tarvitse säilyttää, mutta liiton sisäinen keskustelu on vielä kesken.

Tarjouksilta toivomme ennen kaikkea nykyaikaisia, rohkeita ja näkemyksellisiä ehdotuksia siitä, minkälainen Keski-Suomen maakunnan keskeisimmän kehittämisorganisaation ilmeen tulisi olla tänä päivänä.

 

5. Voisitteko täsmentää, mitä tarkoitetaan “visuaalisen ilmeen alustavalla aihiolla” ja kuinka laajana sen näette? Jos tarjoaja ei toimita aihiota tarjouksen yhteydessä, onko se peruste tarjoajan hylkäämiseen?

Aihio on luonnos ja alustava ehdotelma brändin visuaalisesta ilmeestä, jota arvioimme osana muuta tarjousta. Arvioinnin suoritamme esittämiemme valintaperusteiden ja arviointikriteerien avulla. Aihiolle ei ole määritelty laajuutta.

Visuaalisen ilmeen aihion ja muun tarjouksen avulla pystymme valikoida hakijoiden tarjouksista sisällöltään laadukkaimman, tarkoituksenmukaisimman sekä kokonaistaloudellisesti edullisimman. Aihion puuttuminen siis johtaa kilpailutuksessamme tarjoajan hylkäämiseen.

Lopullinen työ tehdään toimittajana ja tilaajana yhteistyössä.

 

6. Mitä ovat tarjouksessa esille tulleet temaattiset sivustot ja Keski-Suomen liiton hallinnoimat sivustot ja kuinka laajoista sivustokokonaisuuksista on kyse? Ovatko mitkään näistä sivuista tehty WordPressillä?

Keski-Suomen liitolla on pääsivustonsa lisäksi vaihteleva määrä projekti- ja temaattisia sivustoja. Tällä hetkellä liitto hallinnoi seuraavia sivustoja:

Keski-Suomen liiton pääsivusto:
www.keskisuomi.fi

Muut liiton hallinnoimat sivut:
https://keskisuomi.info/
https://keskisuomi.info/liikenne/
https://keskisuomi.info/ilmasto2030/

Sivustoista pääsivustoa lukuun ottamatta kaikki on rakennettu WordPress-pohjalle.

 

7. Onko sivustojen pakollista olla juuri avoimen lähdekoodin ja juuri WordPress-järjestelmällä? Onko uuden sivuston sisältö ja sen määrä suhteellisen sama kuin nykyisen sivuston?

Uuden sivuston tulee olla avoimen lähdekoodin takana ja WordPress-järjestelmällä toteutettu. Avoin lähdekoodi mahdollistaa sivuston yhteensovittamisen yhteistyökumppaniemme sivustojen kanssa.

Uuden sivuston sisällön määrä tulee olemaan suhteellisen sama kuin nykyisen, mutta sisältöä halutaan tiivistää mahdollisuuksien mukaan. Tärkeintä olisi kirkastaa olennainen ja tehdä sivurakenteesta selkeä, saavutettavuusdirektiivien mukainen ja helppokäyttöinen.

 

8. Kuuluvatko integraatiot sivuston toteuttajan vastuulle? Mitkä kaikki sivustot pitäisi päivittää kevyesti?

Projektissa tullaan paitsi yhtenäistämään sivustojen visuaalinen ilme liiton uuden ilmeen mukaiseksi siinä tullaan myös etsimään ratkaisuja siihen, kuinka olemassa olevat sivustot saataisiin paremmin kytkettyä pääsivustoon. Integraatio kuuluu toimittajan vastuisiin.

Uudistuksessa on tärkeää huomioida sivustojen ylläpidon ja uusien projekti- ja temaattisten sivustojen luomisen vaivattomuus.

 

9. Koska sivuston sisällön laajuutta ei voi vielä tietää tarkasti, voimmeko antaa tarjoukseemme hintahaarukoita?

Kyllä.

 

10. Kuinka monta workshoppia ja palaveria tarjoukseen tulisi sisällyttää? Ja montako henkilöä mainostoimistosta halutaan mukaan workshoppeihin? Onko yhteiset palaverit Jyväskylässä vai voidaanko niitä järjestää etänä?

Toivomme vähintään muutamaa kasvokkaista palaveria, mutta ne voidaan järjestää pääosin myös etänä. Workshoppien, palaverien ja niihen osallistuvien henkilöiden määrä sovitaan tarpeen mukaan yhdessä toimittajan kanssa.

 

Kiitos kaikille kysymyksiä lähettäneille.

 

Tarjous liitteineen on toimitettava pe 17.1. klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi. Sähköpostiin aiheeksi merkintä: “verkkosivusto”.

Tutustu hankintailmoitukseen täällä.
Hankintailmoitus myös HILMAssa.

 

Lisätietoja:

Kari Luostarinen
kehittämisjohtaja
040 545 0570
kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!