Maakunnat: Ulkomaisen työvoiman lupaprosesseja yksinkertaistettava

Ajankohtaista Lausunnot & Kannanotot • 3.9.2020 | Ks-liitto

Maakuntajohtajat korostavat työperusteisen maahanmuuton edistämistä ja siihen liittyvää lupamenettelyn kehittämistä, jotta alueet pystyvät vastaamaan äkillisiinkin työvoiman tarpeeseen liittyviin muutoksiin.

Osaava työvoima on maakunnan elinvoimaisuudelle tärkeä voimavara, mutta useat maakunnat ovat kärsineet osaajapulasta jo ennen koronakriisiä. Maakuntien liitot peräänkuuluttavat nyt yhteisessä kannanotossaan toimia, joilla edistetään ulkomaisen työvoiman saatavuutta ja siihen liittyvää lupamenettelyä.

Ulkomaista työvoimaa tarvitaan paikkaamaan työvoimapulaa lukuisilla eri aloilla, niin ammattityöntekijöissä kuin erityisosaajissa. Maakuntajohtajien mielestä lupien valmisteluun ja päätöksentekoon tulee saada entistä enemmän alueellista asiantuntemusta, jotta pystytään nopeasti reagoimaan eri alueiden työvoimatarpeeseen.

Alueellistaminen vaikuttaisi positiivisesti myös lupamenettelyyn. Työlupien valmistelun ja päätöksenteon siirtäminen nykyistä useammille TE-toimistoille ja ELY-keskuksille nopeuttaisi ja joustavoittaisi palveluita, kun kyseisille toimijoille varmistetaan asianmukaiset resurssit ja kompetenssi.

Kannanotossaan maakuntajohtajat ottavat kantaa myös muihin palveluprosessiin liittyviin kysymyksiin, kuten palvelukokonaisuuksien ja palvelupolkujen kehittämiseen.

 

Lue koko kannanotto täältä!

 

Lisätietoja:
Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi