Keski-Suomen yritysten ilmastotyöhön rahoitusta

Ajankohtaista Tiedotteet • 17.3.2021 |

Keski-Suomen liiton vetämä ”YmpyräKS-verkosto Keski-Suomen ilmastotyön vauhdittajana” on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta. Hanke edistää toista vuotta pyörivän Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto YmpyräKSin toimintaa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa maakunnan ilmastotyötä ja tätä kautta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä auttamalla yrityksiä ilmastotyössä. Samalla kannustetaan Keski-Suomen kuntia näkemään ilmastotyön mahdollisuuksia ja merkitystä kunnille ja yrityksille.

Myönnetty avustus on 48971 euroa, mikä vastaa 70 % hankkeen kustannuksista. Suurimmat kustannuserät ovat henkilöstökustannukset sekä ulkopuoliset viestintäpalvelut. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2021-30.11.2022. Verkostoa pyörittävät yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa Jyväskylän kaupunki ja Business Jyväskylä, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen yrittäjät sekä biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo by JAMK.

Lisätietoa
Suvi Bayr
projektipäällikkö
040 652 3848
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi

Lue ympäristöministeriön päätös: Konkreettinen ilmastotyö etenee kunnissa – Ympäristöministeriö