Joulukalenteri

Ajankohtaista • 30.11.2020 | Enni Huotari

 

Kes­ki-Suo­men lii­ton jou­lu­ka­len­te­ri

 

Psst! Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mi­tä kaik­kea hie­noa ke­hi­te­tään bio­ta­lous-kier­to­ta­lous-il­mas­ton­muu­tos-tee­mas­sa Kes­ki-Suo­mes­sa?

 

 

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Kes­ki-Suo­men lii­ton bio-kier­to-il­mas­to -jou­lu­ka­len­te­ria!

Yksi joulukalenterin luukku aukeaa joka päivä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme: Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

https://keskisuomi.fi/biotalous/joulukalenteri/


Kii­tos yh­teis­työs­tä hie­noil­le kes­ki­suo­ma­lai­sil­le han­ke­toi­mi­joil­le!