Päärata+

Ilman päärataa Suomi pysähtyy.

 

Päärata on Suomen rautatieverkon päälinja. Päärata yltää Helsingistä Tampereen ja Oulun kautta Tornioon. Pääradan Tampere–Jyväskylä-yhteysväli on Keski-Suomen saavutettavuuden ja kasvun kannalta keskeisin raideliikenneyhteys. Yhteys on merkittävä maakuntamme vientiteollisuudelle sekä henkilöliikenteelle, jonka on ennustettu kasvavan 30 % vuosina 2018–2030 .

Pääradan varrella asuu yli puolet Suomen väestöstä ja sillä syntyy 2/3 Suomen BKT:sta. Radasta on myös tulossa yksi Euroopan liikenteen TEN-T-ydinverkon avainväylistä eli ydinverkkokäytävistä, jolloin se avaa yhteyden manner-Euroopasta Suomen kautta Ruotsin rataverkkoon.


 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi