Maakuntakaavan ehdotuksesta päätetään 1.9. 

2023 Ajankohtaista • 28.8.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontuu tulevana perjantaina 1.9. Kokouksen päätösasiana on Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus.

Keski-Suomen maakuntahallitus käsittelee ylimääräisessä kokouksessaan 1.9.2023 maakuntakaavan ehdotusvaiheen aineiston ja päättää sen hyväksymisestä ja nähtäville asettamisesta. Maakuntahallitus antaa kokouksessaan vastineet myös maakuntakaavan ehdotusvaiheen viranomaiskuulemisesta saatuihin lausuntoihin.  

Kaava-aineisto on tarkoitus laittaa nähtäville 8.9.–9.10.2023 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolon aikana kaikki osalliset voivat antaa kaavasta palautetta. Tavoitteena on, että maakuntakaava 2040 esitetään maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi joulukuussa 2023.

Tutustu esityslistaan ja liiteaineistoon verkkosivuillamme. 

 

Lisätiedot: 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Kunttu
suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi