Maakuntajohtajan maisemia (Osa 5)

2023 Ajankohtaista Blogi • 31.8.2023 | Pekka Hokkanen

Maakuntakaava suo Keski-Suomellekin mahdollistavuuden periaatteen

Keski-Suomen maakuntakaavaa päivitetään parhaillaan tuulivoiman, liikenteen ja hyvinvoinnin aluerakenteen osalta. Päivitysprosessissa erityisesti tuulivoima on noussut keskustelun keskiöön. Tuulivoimarakentamisessa on käynnissä vahva buumi, ja maakuntaamme kohdentuu paljon toimialan suunnitelmia.  

Maakuntakaava on Keski-Suomessa keskeinen aluekehittämisen väline myös tuulivoimarakentamisessa. Se esittää maakunnan kehittämisen aluerakenteelliset valinnat ja on ainoa maankäytön suunnittelun työkalu, jolla voidaan pitkäjänteisesti hallita koko maakunnan kokonaisuutta myös naapurimaakuntien tilanne huomioiden.  

Maakuntakaavaprosessin johtoajatuksena on mahdollistavuuden periaate: tavoitteena on tunnistaa tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet. On syytä huomioida, että Keski-Suomen maakuntakaavassa kymmenen tai sitä useampi tuulivoimala muodostaa seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen ja vain nämä alueet ovat maakuntakaavan tarkastelussa.  

Maakuntakaavan mittakaava korostaa tarkastelun yleispiirteisyyttä ja strategista otetta. Pienempää tuulivoimarakentamista voidaan osoittaa, ja on jo toteutettu myös muille alueille kuntakaavoituksella. Tarkastelun lentokorkeutta alleviivaa myös aikajänne – maakuntakaava hakee kestäviä ratkaisuja aina vuoteen 2040 asti.  

Maakuntakaava jättää kuntakaavoituksessa toteutettavalle yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle sen tarvitseman liikkumavaran. Tältä osin kuntien kaavoitusmonopoli on kiistaton: maakuntakaava mahdollistaa tuulivoimarakentamisen, mutta ei velvoita kaavoitusta tai rakentamista millään tietyllä alueella. 

Kaavaratkaisun tavoitteena on kokonaiskestävyys. Maakuntakaava 2040 tukee tavoitettamme saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Vaikutusten arvioinnissa kokonaiskestävyyden tavoite huomioidaan varovaisuusperiaatteena.

Laajojen selvitysten ja perusteellisen vaikutusten arvioinnin kautta kyetään huomioimaan tuulivoiman kokonaisvaikutukset ja yhteensovittamaan erilaisia alueiden käytön tarpeita maakuntatasolla, huomioiden myös naapurimaakuntien tilanne. Näin kyetään osoittamaan myös ne alueet, joihin seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen ei ole mahdollista.

Ilman maakuntakaavatason kokonaistarkastelua tuulivoimarakentamisesta tulisi helposti hallitsematonta ja toiminnan pirstoutuminen korostuisi, mikä lisäisi muun muassa siirtolinjojen haitallisia vaikutuksia. 

Maakuntakaava 2040 -prosessia on viety läpi avoimesti ja laajoja osallistumismahdollisuuksia korostaen. Samaan aikaan, kun maakunnassamme on tunnistettu tuulivoimatuotannon alue- ja kuntataloudellinen merkitys, aihe herättää voimakkaita mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kaavaprosessin eri osallistumisfoorumit ovat tarjonneet kanavan käydä arvokasta yhteiskunnallista keskustelua tuulivoimarakentamisesta ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa Keski-Suomessa.

Keskustelua jatketaan vielä: Maakuntakaavan ehdotus ja kaava-aineisto tulee nähtäville syyskuun aikana. Tuolloin kaikki osalliset voivat antaa kaavasta palautetta. 

Maakuntajohtaja Pekka Hokkasen ajatuksia julkaistaan noin joka toinen kuukausi Keskisuomalainen-lehden Vierailija-palstalla ja Keski-Suomen liiton Maakuntajohtajan maisemia -blogissa. Tämä 31.8.2023 julkaistu kolumni on sarjan viides.