Henkilökunta

Toimiston johto

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Johtaminen, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteet

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen ja alueiden käyttö

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Alueidenkäytön suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja vaikuttamistyö

Hanna Reini

Hanna Reini

hallintojohtaja

040 596 5993

hanna.reini[at]keskisuomi.fi

Hallinto-, talous- ja henkilöstöjohtaminen, työsuojelupäällikkö, maakuntahallituksen sihteeri

Laura Karjalainen

Laura Karjalainen

johdon assistentti

040 595 0010

laura.karjalainen[at]keskisuomi.fi

Maakuntajohtajan ja johtoryhmän sihteeri

Maakuntastrategian toimeenpano

Suvi Bayr

Suvi Bayr

aluekehitysasiantuntija

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi

Ilmastotyö, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, biotalous

Matti Heikkilä

Matti Heikkilä

siviilipalvelusvelvollinen

040 554 0830

matti.heikkila[at]keskisuomi.fi

Viestintä

Enni Huotari

Enni Huotari

aluekehitysasiantuntija

040 675 9945

enni.huotari[at]keskisuomi.fi

Luonnon monimuotoisuus, kiertotalous, osallisuus, monikulttuurisuus

Jenni Isopahkala

Jenni Isopahkala

viestintäpäällikkö

040 640 1994

jenni.isopahkala[at]keskisuomi.fi

Viestintä, vuorovaikutus, mediayhteistyö, verkkosivut

Heidi Kervinen

Heidi Kervinen

aluekehitysasiantuntija

040 612 4994

heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi

Hyvinvointi, järjestöyhteistyö

Hilkka Laine

Hilkka Laine

rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Outi Leppäkangas

Outi Leppäkangas

kehittämispäällikkö

040 673 3544

outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi

Hankerahoitus

Pekka Matilainen

Pekka Matilainen

energia-asiantuntija

050 343 0758

pekka.matilainen[at]keskisuomi.fi

Päästötön liikkuminen, teollisuusalueiden ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

Kirsi Mukkala

Kirsi Mukkala

aluekehitysasiantuntija

040 595 0002

kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi

Aluetietopalvelut, ennakointi, kunnanjohtajien kokousasiat

Kari Pirinen

Kari Pirinen

kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta, matkailu ja liikunta, elinkeinot ja kehittäminen

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, bio- ja kiertotalous, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus, teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

Mari Saalamo

Mari Saalamo

rahoitusasiantuntija

040 590 4264

mari.saalamo[at]keskisuomi.fi

Aluekehityksen ja rahoituksen tehtävät, MYRS:n ja hankeryhmän sihteeri

Kimmo Suortamo

Kimmo Suortamo

kulttuurin asiantuntija

040 648 8113

kimmo.suortamo[at]keskisuomi.fi

Kulttuuri

Anna-Kaisa Tupala

Anna-Kaisa Tupala

ilmastoasiantuntija

040 730 5719

anna-kaisa.tupala[at]keskisuomi.fi

Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille

Alueidenkäyttö

Liisa Bergius

Liisa Bergius

maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö

Juuso Huhtala

Juuso Huhtala

paikkatietosuunnittelija

040 595 0174

juuso.huhtala[at]keskisuomi.fi

Paikkatietojärjestelmät ja ‑aineistot, karttatuotanto

Reima Välivaara

Reima Välivaara

ympäristöpäällikkö

040 595 0918

reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Ympäristö, luonnonsuojelu, ympäristövaikutukset

Valtteri Paakki

Valtteri Paakki

maakuntasuunnittelija

040 525 6059

valtteri.paakki[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavan suunnittelu, osaamisen ennakointi, hankerahoituksen tehtävät, paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen -hanke

Hallinto

Piia Ahonen

Piia Ahonen

toimistosihteeri

040 595 0181

piia.ahonen[at]keskisuomi.fi

Luottamushenkilöasiat

Katja Antikainen

Katja Antikainen

maksatus- ja talousasiantuntija

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät

Kristiina Itäranta

Kristiina Itäranta

henkilöstö- ja hallintoasiantuntija

044 519 9639

kristiina.itaranta[at]keskisuomi.fi

Henkilöstöasiat

Arja Orell-Kauppinen

Arja Orell-Kauppinen

maksatusasiantuntija

040 590 3202

arja.orell-kauppinen[at]keskisuomi.fi

EU- ja AIKO-hankkeiden maksatukset

Veera Siikamäki

Veera Siikamäki

tiedonhallinnan asiantuntija

040 583 3992

veera.siikamaki[at]keskisuomi.fi

Asian- ja tiedonhallinta, kirjaamo, tietosuojavastaava

Nina Vuorisalo

Nina Vuorisalo

maksatus- ja talousasiantuntija

040 775 5513

nina.vuorisalo[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät