Tehtävät

Ydintehtävämme on kehittää Keski-Suomea.

 

Yhteisen kehittämistahdon muodostaminen 

 

Luomme ja ylläpidämme kumppanuuksia ja verkostoja, kokoamme asiantuntemusta sekä seuraamme ja ennakoimme Keski-Suomen tilaa. Keski-Suomen maakuntahallituksen ja -valtuuston, maakunnan yhteistyöryhmän sekä muiden asiantuntijaryhmiemme kautta kanavoimme monipuolisen asiantuntemuksen maakuntamme hyödyksi. Ennakointiselvitykset ja muu maakunnan tilan seuranta antavat kehittämistyöllemme oikean suunnan.  

Huolehdimme siitä, että yhteinen kehittämistahto, aito yhteistyö ja keskinäinen luottamus paikallisten ja alueellisten kehittäjien kesken toteutuvat. Maakuntaa kehitetään vain yhteistyöllä.


 

 

Strateginen suunnittelu ja kehittäminen 

 

Keski-Suomen kehittäminen on laaja-alaista yhteistoimintaa. Perustamme työmme maakunnan vahvuuksiin, osaamiseen, erikoistumiseen ja omaan identiteettiin. 

Aluekehittäminen ja alueidenkäytön suunnittelu ovat lakisääteisiä tehtäviämme, jotka olemme yhdistäneet kokonaisvaltaiseksi maakunnan kehitystyöksi. Maakuntasuunnitelma ja maakuntakaava sekä maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma ovat aluekehittämisen perustyökalujamme. Niiden perusteella suuntaamme myös julkisen kehittämisrahoituksen.


 

Edun luominen 

 

Edun luomisella tarkoitamme Keski-Suomen ja sen kuntien etujen ajamista erityisesti silloin, kun tehdään kuntien talouteen tai valtion investointeihin liittyviä ratkaisuja ja kun valtakunnan aluepolitiikassa, lainsäädännössä tai hallinnossa tapahtuu muutoksia.  

Olemme koonneet Keski-Suomen vaikuttamistavoitteiden ydinviestit vaikuttamissuunnitelmaan, jotta jokaisen Keski-Suomen puolesta vaikuttavan on helppo kertoa yhtenäinen viestimme.


 

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi