Kansainvälisen hankkeen moninaisia vaikutuksia

Ajankohtaista Blogi • 4.11.2021 | Suvi Bayr

Yksi iso projekti päättyy Keski-Suomen liitossa, kun CREADIS3-hanke loppuu vuoden 2021 lopussa. Hankkeen lopussa on luonteva hetki miettiä, mitä hankkeessa on saatu aikaan. Vaikka äkkiseltään kysymys tuntuu melko yksinkertaiselta, ei se sitä ole. Suorat vaikutukset kuten hankkeen tapahtumiin tai opintomatkoille osallistuneet on toki helppo listata. Mutta mihin kaikkeen hankkeen opintomatkat ovat vaikuttaneet, mitä hankkeen kansainväliset partnerit ovat opettaneet meille ja mihin kaikkeen se on vaikuttanut. Kysymys ei ole helppo, mutta yritän vastata siihen jollakin tavalla.

Luova talous oli CREADIS3-hankkeen lähtökohta ja lähtökohtana Keski-Suomen strategisia kärkiä täydentävä. Tällä hetkellä voimassa olevassa maakuntaohjelmassa kasvun kärkiä on viisi: biotalous, hyvinvointitalous, matkailu, digitalous ja osaamistalous. Sanon voimassa olevassa maakuntaohjelmassa, koska uutta maakuntaohjelmaa valmistellaan parhaillaan ja siitä on tarkoitus päättää tämän vuoden joulukuussa. Luova talous ei siis ole tällä hetkellä Keski-Suomen strateginen kärki. Luova talous on tapa ajatella ja tehdä, miettiä vanhoja asioita uudella tavalla. Keski-Suomessa CREADIS3-hankkeessa tätä luovan talouden otetta suunnattiin biotalouteen ja sen sisällä erityisesti ruoka-alaan. Hankkeen toimet kohdistuivat kuitenkin laajemmin Keski-Suomen strategiaan ja Keski-Suomen kehittämiseen.

Hankkeen vaikutusten tunnistamisessa iso rooli on ollut hankkeen paikallisella ohjausryhmällä, jossa on ollut oppilaitosten, kaupunkien elinkeinoyhtiöiden tai yksiköiden sekä viranomaisten edustajia. Ohjausryhmän edustajia on osallistunut hankkeen opintomatkoille ja opintomatkat ovat vaikuttaneet moneen erilaiseen menossa olevaan kehittämisprosessiin Keski-Suomessa. Esimerkkeinä mainittakoon Jämsä Tehdas, Äänekosken tulevaisuustalo ja Priimuksen kampuksen kehittäminen gastronomiseksi kampukseksi.

Hankkeessa tehty toimintasuunnitelma koski lähiruokaa. Suunnitelman punaisena lankana on yhteistyön lisääminen ja mahdollistaminen. Tähän pyritään yhteisen tilan ja verkoston kautta, mutta lisäksi tuomalla ruoka osaksi alueen muuta kehitystä liittyen esimerkiksi hyvinvointiin ja matkailuun, brändiä ja identiteettiä unohtamatta.

Toimintasuunnitelma, joka sai nimekseen ”Cooking tomorrow” on kunnianhimoinen ja oivaltava kiteytys, joka valmisteltiin laajassa sidosryhmäyhteistyössä Baskimaan asiantuntijoiden avulla. Sen valmisteluun osallistui alueen yrityksiä, oppilaitoksia ja viranomaisia paitsi suoraan ruokaan, myös esimerkiksi matkailuun ja hyvinvointiin liittyen. Laaja yhteistyö valmistelussa on selvästi kannattanut, sillä toimintasuunnitelman isot ja kunnianhimoiset tavoitteet on pitkälti jo toteutettu ja lisäksi hankkeen toimintasuunnitelma nousee esille mitä erilaisimmissa ruokaan liittyvissä yhteyksissä.

”Opitaan toisten esimerkeistä ja nähdään, miten asioita tehdään muualla”, nämä ovat kansainvälisten hankkeiden ja niiden opintomatkojen yleiset tavoitteet. Kaikkein vaikeimmin raportoitavat ja ehkä silti suurimmat ja laajimmat vaikutukset tulevat sen kautta, että hankkeessa koettu, nähty ja tehty asioita, jotka vaikuttavat hankkeeseen osallistuneiden ajatuksiin, suunnitelmiin ja tekoihin vielä pitkään. Hyvä hanke jääkin elämään ihmisten, organisaatioiden ja alueiden yhteisessä muistissa ja teoissa – vaikka jälkeenpäin on vaikea erottaa, mikä on saanut alkunsa mistäkin ja miten on matkan aikana muuttunut.

CREADIS3-hanke (2016-2021) saa rahoitusta Interreg Europe ohjelmasta. Hankkeessa etsittiin luovasta taloudesta lisäarvoa maakunnan strategisten kärkien kehittämiseen. Interreg Europe-ohjelman tarkoitus on tukea julkisten viranomaisten yhteistyötä alueellisten tavoitteiden saavuttamisessa ja lisätä ohjelmatyön vaikuttavuutta. Blogin kirjoittaja on toiminut Keski-Suomen liitossa hankkeen projektipäällikkönä sen seurantajakson 2020-2021 ajan. Hankkeen toteuttamisen ajan (2016-2019) hankkeen projektipäällikkönä toimi kehittämispäällikkö Raija Partanen.

Lue lisää: https://keskisuomi.fi/biotalous/creadis3-alykkaat-luovat-alueet/