Kuntien ilmastotyö

Koulutusta, tietoa, tukea ja rahoitusneuvontaa

Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön on Keski-Suomen liiton toteuttama hanke, joka saa rahoitusta ympäristöministeriön Alueet kuntien ilmastotyön tukena -rahoitushausta. 1.6.2022–31.5.2023 toteutettavan hankkeen tavoitteena on kasvattaa Keski-Suomen kuntien ilmastotyön osaamista ja aktivoida kuntia systemaattiseen, konkreettiseen ilmastotyöhön.

Hankkeen tuki on avointa kaikille Keski-Suomen kunnille, mutta pääpaino on pienten ja keskisuurten sekä ilmastotyötä aloittelevien kuntien auttamisessa. Hanke toteuttaa Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 tiekarttaa.

Hankkeessa on kaksi osaa. 1. osassa tarjotaan kunnille tietoa ja tukea ilmastotyön perusteiden ymmärtämiseen, työkalujen ja verkostojen tuntemukseen ja omien päästövähennysmahdollisuuksien tunnistamiseen. Ilmastotyön konkretisointia ja näkyväksi tekemistä varten toteutetaan myös viestintäkampanja. Hankkeen 2. osassa puolestaan autetaan kuntia tunnistamaan ulkopuolisia ilmastotyön rahoitusmahdollisuuksia ja hakemaan rahoitusta. Tarpeen mukaan ilmastonmuutoksen hillinnän ohella käsitellään myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemoja.

Kuntien ilmastotietopaketti

Mitä on kuntien ilmastotyö? Mitkä on meidän kunnan ilmastopäästöt? Mitä kunta voi tehdä? Minkälaisia verkostoja tai työkaluja kuntien ilmastotyön avuksi löytyy? Kaikkiin näihin kysymyksiin yritetään lyhyesti vastata tässä tietopaketissa. Tietopaketti on tarkoitettu päätöksenteon tueksi Keski-Suomen kuntien päättäjille ja työntekijöille sekä kaikille muille kuntien ilmastotyöstä kiinnostuneille.

Keski-Suomen kuntien ilmastotietopaketti: Osa 1. Päästöt ja tavoitteet
Keski-Suomen kuntien ilmastotietopaketti: Osa 2. Kunnan rooli, ilmastojohtaminen ja verkostot
Keski-Suomen kuntien ilmastotietopaketti: Osa 3. Työkaluja kunnan ilmastotyöhön

Materiaaleja

Kuntien ilmastotyön avuksi ja tueksi on tuotettu aineistoa esimerkiksi eri hankkeissa. Materiaaleista osa liittyy kunnille järjestettyihin webinaareihin ja työpajoihin.

Keski-Suomen kuntien ilmastotyö

Kuntien ilmastotyön tilannetta kartoitettiin syksyllä 2019. Jokaisessa kunnassa pidettiin työpaja ja näiden pohjalta tehdyt kuntakohtaiset tiivistelmät löytyvät alta. Kuntakierroksen koontina julkaistiin myös Keski-Suomen kuntien ilmastotyön tilannekatsaus.

Harvaanasuttujen seutujen erityispiirteistä

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Aluekehitysasiantuntija

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi