Maakuntahallitus: Kuntien rahoituksen on perustuttava kuntien tehtäviin 

2024 Ajankohtaista Tiedotteet • 26.1.2024 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntahallitus vaatii valtionosuusrahoitukseen sisältyvän kustannuserojen tasauksen korjaamista. Maakuntahallitus toteaa tänään allekirjoittamassaan kannanotossa, että kuntien valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on oltava kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus koko Suomessa niin, että asukkaat saavat peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verotuksella. Rahoitusjärjestelmän uudistus tulee tehdä vihreää siirtymää hidastamatta.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttilan mukaan valtionosuusjärjestelmän tavoite ei enää toteudu, kun hyvinvointialueuudistuksen tuomat muutokset ovat rikkoneet kuntien rahoitusjärjestelmän.

– Keski-Suomi on suurimpien häviäjien joukossa ja kuntiemme taloustilanne on vakava. Erityisen huolestuttavaa on, että kunnat joutuvat leikkaamaan sivistyksen ja vapaa-ajan perustehtävistään. Näin vaikutukset kohdistuvat lapsiin ja nuoriin.

Lue koko kannanotto

 

Suunnitelmat Keski-Suomen liiton talousarvion käytöstä ja Länsi-Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakoordinaatiosta hyväksyttiin

Keski-Suomen maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Keski-Suomen liiton talousarvion käyttösuunnitelman 2024 ja Länsi-Suomen maakuntaliittojen päivitetyn yhteistyösopimuksen Länsi-Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakoordinaatiosta kuluvana EU-ohjelmakautena.

Multia priorisoi ja nojaa kuntayhteistyöhön

Keski-Suomen maakuntahallitus kokousti tällä kertaa Multialla, jossa tutustuttiin puunkorjuualalla toimivaan Metsä-Multiaan sekä tavattiin Multian kunnan johtoa ja luottamushenkilöitä. Kunnanjohtaja Arto Kummalan mukaan tehtävien priorisointi ja yhteistyö naapurikuntien kanssa on pienelle kunnalle varsin merkityksellistä. Tutustumiskohteena ollut Metsä-Multia on yksi eniten työllistävistä yrityksistä kunnassa. Laajalla alueella keskisessä Suomessa toimiva perheyritys on kehittänyt liiketoimintaansa laadukkuuden ja vastuullisuuden periaatteilla.

Tutustu kokouksen esityslistaan verkkosivuillamme.

Lisätiedot: 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintojohtaja
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi