Keski-Suomen hyvinvointityön kysely

Ajankohtaista • 19.1.2023 | Heidi Kervinen

Keski-Suomen hyvinvointitoimija, tervetuloa vastaamaan maakunnan hyvinvointityötä kartoittavaan kyselyyn 30.1.2023 mennessä!

Mikä kysely?

Keski-Suomen liitto ja Hyvän voinnin Keski-Suomi -hanke kartoittavat maakunnassa tehtäviä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä, toiminnan kehittämistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä hyvinvointityön kyselyllä. Kysely on suunnattu kaikille keskisuomalaisille organisaatioille, joilla on väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ja jotka eivät ole sosiaali- tai terveyspalveluita. Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä toimilla tarkoitetaan tässä kyselyssä sellaisia toimia, jotka edistävät kohderyhmän fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista hyvinvointia.

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään maakunnan hyvinvointityön kehittämisessä, ja niistä viestitään Keski-Suomen liiton kanavissa helmikuun aikana.

Miten vastaan?

  • Vastaaminen on vapaaehtoista ja anonyymia.
  • Kyselyyn vastataan sähköisesti verkkolomakkeella.
  • Vastausaikaa on 30.1.2023 saakka.
  • Vastauksia toivotaan yksi kutakin hyvinvointitoimijaa kohden, joten sopikaa organisaationne tai yhteisönne sisällä, kuka täyttää kyselyn.
  • Kyselyä voi jakaa vapaasti eteenpäin sopiville tahoille!

Pääset kyselyyn oheisen linkin kautta:

Hyvinvointityö Keski-Suomessa -kysely

 

Lisätiedot kyselystä ja Hyvän voinnin Keski-Suomi -hankkeesta:

Heidi Kervinen
aluekehitysasiantuntija
040 612 4994
heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi