CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

 

Kuva: Hankkeen logo

Circwaste -hanke edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Sen tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteen syntyä sekä kannustaa erilaisten sivutuotteiden hyödyntämiseen.

Circwaste on Suomen ympäristökeskus SYKEn vuodesta 2016 vuoteen 2023 koordinoima laaja EU-hanke, jossa on lisäksemme mukana 19 organisaatiota eri puolilta Suomea. Me Keski-Suomen liitossa toimimme Circwaste-hankkeessa alueemme koordinaattorina ja vedämme omaa osahankettamme (yhteenlaskettu budjetti on noin 800 000 euroa).

materiaalitkiertoon.fi

Kiertotaloutta Keski-Suomeen

 

Alueellisena koordinaattorina tuemme kansallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja edistämme maakuntamme kiertotaloutta. Teemme työtä laajassa ja monialaisessa yhteistyössä alueen kiertotalouden toimijoiden kanssa.

Osana alueellista koordinaatiota toimii alueellinen yhteistyöryhmä, joka pyrkii muun muassa aikaansaamaan uusia aihepiiriin liittyviä hankkeita ja aktivoimaan alan yhteistyötä. Yhteistyöryhmässä on edustajia viranomaistahoilta, jätehuoltoyhtiöistä, oppilaitoksista ja järjestökentältä.

Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 2.2.2017. Lue lisää:


CIRCWASTE-hankkeen alueellinen yhteistyöryhmä aloitti Keski-Suomessa.

Alueellisen yhteistyöryhmän kokouksista ja toiminnasta on kirjoitettu koosteet vuosilta 2017, 2018 ja 2019.


Kooste vuodelta 2017
Kooste vuodelta 2018
Kooste vuodelta 2019

 

Keski-Suomen Circwaste -tiekartta julkaistiin 13.12.2018. Tiekartassa on neljä painopistettä: 1) Rakennus- ja purkujäte, 2) Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto, 3) Muovit ja 4) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Julkiset hankinnat ovat läpileikkaavina kaikissa painopisteissä soveltuvin osin. Toimenpiteitä tehdään muihinkin kuin varsinaisiin painopisteisiin liittyen. 

 

Kiertotalous on nostettu myös Keski-Suomen vaikuttamissuunnitelman yhdeksi kärjeksi. Lue lisää ”Kiertotalous käyttöön” kärjestä (24.5.2019). 

Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa

 

Keski-Suomen liiton Circwaste-hankkeen osahanke Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa edistää jätteiden syntypaikkalajittelua ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy.

Muut Keski-Suomen Circwaste -osahankkeet

Keski-Suomessa myös Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on omia Circwaste -osahankkeita. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osahankkeessa haetaan ratkaisuja uuden sairaalan jätteiden käsittelyn optimointiin. 

Jyväskylän kaupungilla on kaksi Circwaste -osahanketta: Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke ja Kankaan vanhan paperitehdasalueen älykkäät jätehuoltoratkaisut -osahanke. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin ja sitä rahoittaa Sitra. Osahankkeen ensimmäinen ideahaku toteutettiin alkuvuodesta 2017 ja ensimmäiset kokeilut käynnistyivät kesällä 2017. Toisessa Jyväskylän kaupungin osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa.

 

Aiheeseen liittyvät tapahtumat

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Outi Pakarinen

Outi Pakarinen

Va. kehittämispäällikkö

040 595 0018

outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, kiertotalous, jätteet, biokaasu

Enni Huotari

Enni Huotari

Projektityöntekijä

040 675 9945

enni.huotari[at]keskisuomi.fi

Circwaste-, RDI2CluB- ja Baltic for Bio -hankkeet