CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

 

Kuva: Hankkeen logo

Circwaste -hanke edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Sen tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteen syntyä sekä kannustaa erilaisten sivutuotteiden hyödyntämiseen.

Circwaste on Suomen ympäristökeskus SYKEn vuodesta 2016 vuoteen 2023 koordinoima laaja EU-hanke, jossa on lisäksemme mukana 19 organisaatiota eri puolilta Suomea. Me Keski-Suomen liitossa toimimme Circwaste-hankkeessa alueemme koordinaattorina ja vedämme omaa osahankettamme (yhteenlaskettu budjetti on noin 800 000 euroa).

materiaalitkiertoon.fi

Kiertotaloutta Keski-Suomeen

Alueellisena koordinaattorina tuemme kansallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja edistämme maakuntamme kiertotaloutta. Teemme työtä laajassa ja monialaisessa yhteistyössä alueen kiertotalouden toimijoiden kanssa.

Osana alueellista koordinaatiota toimii alueellinen yhteistyöryhmä, joka pyrkii muun muassa aikaansaamaan uusia aihepiiriin liittyviä hankkeita ja aktivoimaan alan yhteistyötä. Yhteistyöryhmässä on edustajia viranomaistahoilta, jätehuoltoyhtiöistä, oppilaitoksista ja järjestökentältä.

Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 2.2.2017. Lue lisää:


CIRCWASTE-hankkeen alueellinen yhteistyöryhmä aloitti Keski-Suomessa.

Alueellisen yhteistyöryhmän kokouksista ja toiminnasta on kirjoitettu koosteet vuosilta 2017, 2018, 2019 ja 2020.


Kooste vuodelta 2017
Kooste vuodelta 2018
Kooste vuodelta 2019
Kooste vuodelta 2020
Kooste vuodelta 2021

Keski-Suomen Circwaste -tiekartta julkaistiin 13.12.2018 ja sitä päivitettiin syyskuussa 2021. Tiekartassa on neljä painopistettä: 1) Rakennus- ja purkujäte, 2) Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto, 3) Muovit ja 4) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Julkiset hankinnat ovat läpileikkaavina kaikissa painopisteissä soveltuvin osin. Toimenpiteitä tehdään muihinkin kuin varsinaisiin painopisteisiin liittyen. 

Kiertotalous on vahvasti esillä myös Keski-Suomen strategian aluekehittämisen painopisteissä ja kasvun kärjissä. Lue lisää Keski-Suomen strategiasta.

Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa

Keski-Suomen liiton Circwaste-hankkeen osahanke Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa edistää jätteiden syntypaikkalajittelua ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy.

Muut Keski-Suomen Circwaste -osahankkeet

Keski-Suomessa myös Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on omia Circwaste -osahankkeita. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osahankkeessa (päättynyt vuonna 2021) haettiin ratkaisuja uuden sairaalan jätteiden käsittelyn optimointiin. 

Jyväskylän kaupungilla on kaksi Circwaste -osahanketta: Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke ja Kankaan vanhan paperitehdasalueen älykkäät jätehuoltoratkaisut -osahanke. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin ja sitä rahoittaa Sitra. Osahankkeen ensimmäinen ideahaku toteutettiin alkuvuodesta 2017 ja ensimmäiset kokeilut käynnistyivät kesällä 2017. Toisessa Jyväskylän kaupungin osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa.

 

Aiheeseen liittyvät tapahtumat

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

29 syyskuu 2022
02 marraskuu 2021
07 toukokuu 2021
09 helmikuu 2021
21 tammikuu 2021
10 joulukuu 2020
10 marraskuu 2020
06 lokakuu 2020
19 elokuu 2020
19 toukokuu 2020
11 toukokuu 2020
11 toukokuu 2020
04 maaliskuu 2020
27 syyskuu 2019

SER-tilaisuus

Koko päivä
29 elokuu 2019
13 marraskuu 2018
19 syyskuu 2018
25 huhtikuu 2018
16 huhtikuu 2018
07 helmikuu 2018
05 joulukuu 2017
25 lokakuu 2017
25 syyskuu 2017
02 helmikuu 2017

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Ville Julkunen

Ville Julkunen

Projektiasiantuntija

050 018 6100

ville.julkunen@keskisuomi.fi

Circwaste-hanke

Enni Huotari

Enni Huotari

Projektiasiantuntija

040 675 9945

enni.huotari[at]keskisuomi.fi

Circwaste-hanke, YmpyräKS-hanke, osallisuus, monikulttuurisuus