Ennakko: maakuntavaltuuston kokous 2.12.2022

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 29.11.2022 |

Maakuntavaltuusto käsittelee Keski-Suomen liiton talousarvion 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025. Lisäksi maakuntavaltuusto saa ajankohtaiskatsaukset Keski-Suomen liiton rahoituksesta ja Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartasta.  

Ennen kokousta maakuntavaltuusto pitää aamukoulun teemalla Tuulivoima maakuntakaavassa. Keski-Suomen liiton alueiden käytön asiantuntijat ja selvitysten tekijät esittelevät Keski-Suomen maakuntakaava 2040 -ehdotusvaiheen valmistelua, selvityksiä ja vaikutusten arviointia. Aamukoulussa käsitellään maisemavaikutusten arviointia, tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä, sähkönsiirron kokonaisuutta, Natura-arviointia sekä maakotka- ja metsäpeuraselvityksiä.  

Keski-Suomen maakuntavaltuusto pitää kokouksen hotelli Scandic Laajavuoressa Jyväskylässä perjantaina 2.12.2022. Kokous striimataan, ja se on katsottavissa perjantaina 2.12.2022 kello 12.30 alkaen Keski-Suomen liiton Youtube-kanavalla osoitteessa: https://youtu.be/nQb6ajkK8dU 

Katso kokouksen esityslista verkkosivuiltamme.

 

Lisätietoa maakuntavaltuuston kokouksesta:  

Riitta Mäkinen  
maakuntavaltuuston puheenjohtaja  
050 430 2197 
riitta.makinen[at]eduskunta.fi   

Pekka Hokkanen  
maakuntajohtaja 
040 595 0016 
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi   

Hanna Reini  
hallintopäällikkö 
040 596 5993 
hanna.reini[at]keskisuomi.fi