Maakuntahallitus lausui maakuntakaavasta jätettyihin valituksiin 

2024 Ajankohtaista • 24.5.2024 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntahallitus antoi kokouksessaan 24.5.2024 lausunnon Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 hyväksymispäätöksestä (maakuntavaltuusto 8.12.2023) jätettyihin valituksiin. Kokouksessa keskusteltiin myös kevään kehittämisrahoituksen tilanteesta ja EU-ohjelmakauden 2028–2034 edunvalvontasuunnitelmista.   

Keski-Suomen liitolle kiitosta perusteellisesta valmistelusta

Maakuntavaltuuston päätöksestä hyväksyä Keski-Suomen maakuntakaava 2040 jätettiin 13 valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksissa vaadittiin muun muassa Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 kumoamista, päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä, kahdeksan tuulivoima-alueen poistamista ja yhden alueen palauttamista maakuntakaavaan. Perusteissa nostettiin esiin muun muassa koettuja prosessiin liittyviä epäkohtia ja luonto- ja maisemavaikutusten riittämätöntä arviointia.  

– Maakuntahallitus kiittää Keski-Suomen liiton toimistoa asian huolellisesta valmistelusta. Lausunnossa annetaan vastineet valituksissa esiintuotuihin seikkoihin perustellen niitä juridisesta näkökulmasta, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila. 

Lausunto julkaistaan kokouspöytäkirjan liitteenä ensi viikon aikana Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. 

Kulttuurin kehittämisrahoitusta haettiin vilkkaasti

Kokouksessa kuultiin katsaus kevään kehittämisrahoituksen tilanteeseen. Erityisesti järjestöille suunnattu kulttuurin ja yhteisöllisyyden kehittämiseen avattu rahoitushaku osoittautui suureksi menestykseksi. Tukea haettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa, kun puolen miljoonan kokonaispotista kevään hakukierrokselle on varattu 300 000 euroa. 

Myös EAKR-rahoitusta haettiin edelleen varsin runsaasti. Myönnettävissä on 1,1, miljoonaa euroa, joka tarkoittaa hakemuksiin suhteutettuna, että noin 40 prosenttia hakemuksista voidaan rahoittaa. Katsauksessa esitettiin vakava huoli EURA2021-järjestelmän pitkään jatkuneista ongelmista, jotka uhkaavat asiakkaiden oikeusturvaa ja luottamusta hallintoon. 

Maakuntahallitus piti tärkeänä, että kehittämishankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti työttömien työnhakijoiden työllistämisen vaikutuksiin.  

EU-ohjelmakauden 2028–2034 edunvalvontaa suunnitellaan

Maakuntahallitus antoi evästyksensä EU-ohjelmakauden 2028–2034 edunvalvontasuunnitelmiin. Keskusteluissa muistutettiin, että Suomen edunvalvontaa tulee tarkastella laajassa mittakaavassa. 

– Uudenmaan aluetta lukuun ottamatta koko Manner-Suomi on niin sanottua siirtymäaluetta, joka tarvitsee alueiden eriarvoisuutta vähentävää EU-koheesiorahoitusta tasoittamaan kehityseroja, muistuttaa maakuntajohtaja Pekka Hokkanen. 

Niittymaalle ehdotetaan myönnettävän ero maakuntahallituksesta

Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Jyrki Niittymaa on pyytänyt eroa maakuntahallituksesta. Maakuntahallitus teki maakuntavaltuustolle ehdotuksen eron myöntämisestä sekä esittää uuden jäsenen ja 1. varapuheenjohtajan valintaa tulevassa maakuntavaltuuston kokouksessa 7.6.2024. 

Tutustu kokouksen esityslistaan verkkosivuillamme. 


Maakuntahallitus vastaa Keski-Suomen liiton ja koko maakunnan edunvalvonnasta, Keski-Suomen liiton hallinnosta ja taloudesta sekä maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. 

  

Lisätiedot 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com  

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi  

Hanna Reini
hallintojohtaja
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi 

Hanna Kunttu
suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi