Maakunnan yhteistyöryhmä päättää alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelmasta ja tavoitteista 2024–2025 

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 29.9.2023 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoustaa torstaina 5.10.2023. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta ehdotetaan esityslistalla 1,3 M€ siirtoa Keski-Suomen ELY-keskukselta Keski-Suomen liitolle.

Keski-Suomi sai kansallisessa jaossa käyttöönsä EU:n ja valtion rahoitusta yhteensä 112 M€ Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman ohjelmakaudelle 2021–2027. Maakunnan liiton johdolla valmistellaan lakisääteisesti vuosittain varojen käytön alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät painopisteet. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päättää uuden suunnitelman hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan 5.10.2023. 

MYR päättää Oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen (JTF) 1,3 M€ myöntövaltuuden mahdollisesta siirtämisestä Keski-Suomen ELY-keskukselta Keski-Suomen liitolle. Keski-Suomen liitolla rahoituksen kysyntä ylitti käytössä olevat JTF-varat, ja vuoden 2023 rahoitushaku jouduttiin sulkemaan jo suunniteltua aikaisemmin. Keski-Suomen ELY-keskuksella puolestaan on vielä liikkumavaraa vuoden 2023 rahoituskehyksessään. Myöntövaltuuksien siirtämisellä on mahdollista varmistaa maakunnan rahojen käyttäminen Keski-Suomen rahoitustarpeisiin. 

Kokouksessa kuullaan myös katsaukset Saarijärven–Viitasaaren seudun hanketilanteesta ja valtiovarainministeriön Keski-Suomen liittoon tekemästä hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastuksesta. 

Kokouksen esityslistaan


Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.
 


Lisätietoja: 

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Outi Leppäkangas (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 673 3544
outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi