Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys: Tule mukaan kansalaisraatiin!

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 4.10.2022 |

Keski-Suomessa on käynnissä maakuntakaavan päivitystyö, jonka yhtenä keskeisenä teemana on seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvien alueiden osoittaminen. Keväällä 2022 nähtävillä ollut maakuntakaavaluonnos kiinnosti laajasti ja tuotti myös runsaasti palautetta.

Akordi Oy toteuttaa Keski-Suomen liiton toimeksiannosta tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä koskevan selvitystyön. Yksi osa työtä on verkkopohjainen kansalaisraati 17.10.-28.10.2022.

Keskustelu käynnistyy etätilaisuudella 13.10.2022 kello 16.30-18.00. Haemme Keski-Suomen maakuntakaavan osallisia mukaan tilaisuuteen ja verkkopohjaiseen työskentelyyn. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon ja omalla nimellä. Osallistujilta odotetaan sitoutumista asialliseen ja toisia kunnioittavaan keskusteluun.

Avaustilaisuudessa esitetään yhteenveto kaavaluonnoksesta saadusta tuulivoimaa koskevasta palautteesta (129 kpl) sekä esitellään maakuntakaavaluonnoksen valmistelua varten laadittujen selvitysten kysymyksenasetteluja ja tuloksia.

Kansalaiskeskustelun tavoitteena on avata tuulivoiman rakentamisen ja sijoittamisen edellytyksiä ja reunaehtoja koskeva keskustelu laajalle osallisten joukolle Keski-Suomessa. Keskustelusta nousevat viestit ovat osa kaavaehdotuksen valmistelussa hyödynnettävää materiaalia muun palautteen, arviointityön ja selvitysten ohella. Kaavaehdotus pyritään asettamaan nähtäville keväällä 2023.

Verkkopohjainen työskentely sulkeutuu perjantaina 28.10.2022. Työskentelyn lopuksi järjestetään päätöstilaisuus etänä.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: https://www.lyyti.fi/reg/ilmoittaudu-kansalaisraatiin

Ilmoittautuminen kansalaisraatiin loppuu torstaina 13.10.2022 kello 23.59.

Lisätietoja kansalaisraadista:
Emma Luoma, emma@akordi.fi