Kotimaan matkailijat toivat Keski-Suomeen 100 miljoonaa euroa kesä-elokuussa

Ajankohtaista Tiedotteet • 19.11.2020 |

Kotimaanmatkoja tehtiin kaikkiaan kesä-elokuussa lähes 11 miljoonaa. Tulokset selviävät TAK Researchin toteuttamasta Suomalaisten Kotimaan matkailu -tutkimuksesta, jossa tiedustellaan kuukausittain 1000 suomalaiselta heidän kuluneen kuukauden aikana tekemiään kotimaan matkoja.

Kotimaan matkailijat toivat Keski-Suomeen 100 miljoonaa euroa kesä-elokuussa

Kes­ki-Suo­mes­sa vie­rai­li ke­sän ai­ka­na lä­hes 700 000 suo­ma­lais­ta mat­kai­li­jaa ja he ku­lut­ti­vat maa­kun­nas­sa lä­hes 100 mil­joo­naa eu­roa. Val­tao­sa (72 %) mat­kai­li­jois­ta yö­pyi maa­kun­nas­sa. Kes­ki-Suo­mes­sa eri paik­ka­kun­nil­la vie­rail­leis­ta mat­kai­li­jois­ta 26 pro­sent­tia tu­li muual­ta maa­kun­nas­ta, 35 pro­sent­tia naa­pu­ri­maa­kun­nis­ta ja 39 pro­sent­tia muual­ta Suo­mes­ta. Kiin­nos­ta­vim­pa­na koh­tei­na Kes­ki-Suo­mes­sa mat­kai­li­jat pi­ti­vät Jy­väs­ky­län sa­ta­maa, Hi­mos­ta ja Laa­ja­vuor­ta.

Kotimaiset yöpymiset Keski-Suomessa vähenivät viidenneksen

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät Suomessa kesä-elokuussa 13 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten yöpymiset vähenivät Uudellamaalla, 43 prosenttia. Seuraavaksi eniten kotimaisia yöpymisiä menettivät Päijät-Häme (-26 %), Kanta-Häme (-22 %), Keski-Suomi (-20 %) ja Pirkanmaa (19 %). Yöpymiset lisääntyivät viidessä maakunnassa: Etelä-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla (kaikissa +8 %), sekä Pohjanmaalla ja Satakunnassa (molemmissa +3 %).

 Rahaa matkailijat käyttivät 2,7 miljardia euroa.

 Yli 15-vuotiaista suomalaisista 61 prosenttia teki vähintään yhden kotimaanmatkan kuukaudessa kesä-elokuun aikana. Kotimaan matkoja tehtiin kesä-elokuussa yhteensä lähes 11 miljoonaa.

Lomamatkat suuntautuivat usein pienille paikkakunnille

Runsas puolet kesän aikana tehdyistä matkoista oli lomamatkoja, kolmannes tuttavavierailuita ja runsas kymmenesosa ostosmatkoja. Työhön tai opiskeluun liittyvien matkojen osuus oli 8 prosenttia. Työmatkoja tehneistä lähes puolet oli alle 35-vuotiaita, ja lomamatkojakin nämä nuoret aikuiset tekivät selvästi enemmän kuin iäkkäämpi väestö.

Lomamatkoista valtaosa suuntautui pieniin, alle 55 000 asukkaan, kuntiin. Näissä pienissä kunnissa viivyttiin myös pidempään kuin suurissa, yli 100 000 asukkaan kaupungeissa.

Henkilöauto pitää pintansa kotimaanmatkailussa

Neljä viidestä kotimaan matkasta tehtiin henkilöautoilla ja joka viides julkisilla kulkuneuvoilla. Lomamatkoilla henkilöautoa käytettiin vielä keskimääräistä useammin, 83 prosentissa matkoista, kun taas junalla tai linja-autolla tehtiin vain 14 prosenttia kesän lomamatkoista.

Nuoret aikuiset käyttivät lomamatkoillaan julkisia kulkuvälineitä selvästi vanhempia enemmän. Alle 35-vuotiaista junalla tai linja-autolla liikkui lomamatkallaan 16 prosenttia, kun taas yli 54-vuotiaista näitä julkisia kulkuvälineitä käytti lomamatkallaan vain kahdeksan prosenttia.

Matkailijat kuluttivat kotimaan matkalla keskimäärin 250 euroa

Matkailijat käyttivät kotimaanmatkoilla kesällä lähes 250 euroa matkaa kohden, joten he jättivät kotimaan matkakohteisiin yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Vertailun vuoksi, ulkomaalaiset matkailijat kuluttavat vastaavan ajanjakson aikana normaalivuotena noin miljardi euroa.

Lisätietoja:

Leena Pajala, matkailukoordinaattori Keski-Suomen liitto, 040 595 0015, leena.pajala@keskisuomi.fi

Pasi Nurkka, toimitusjohtaja TAK Research,  040 5055 903, pasi@tak.fi

Ota yhteyttä!