Ennakko: Maakuntahallituksen kokous 23.9.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 20.9.2022 |

Maakuntahallitus päättää perjantain 23.9. kokouksessa Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartasta. Keski-Suomen strategian yhtenä merkittävänä tavoitteena on, että Keski-Suomi on hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta on laadittu maakuntahallituksen toimeksiannon mukaisesti Keski-Suomen liiton omana työnä yhteistyössä useiden eri sidosryhmien kanssa.

Tiekartta tunnistaa tärkeimmät asiat ja kokonaisuudet hiilineutraalin maakunnan saavuttamisen kannalta, auttaa Keski-Suomen yrityksiä, kuntia ja muita yhteisöjä siirtymään kohti hiilineutraalia toimintaa sekä innostaa yhteisöt tarttumaan toimenpiteisiin yhteisen tiekartan pohjalta. Tiekartta on sisällöltään laaja-alainen ja sen sisältöä on valmisteltu viiden teeman avulla. Teemat ovat: energia, elinkeinot, liikkuminen, maatalous ja metsät sekä yksilö ja yhteisö. Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekarttaa voi seurata täältä: https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/ 

Maakuntahallitus saa katsauksen talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023–2025 valmistelun tilanteesta. Valmistelua jatketaan kokouksessa käydyn evästyskeskustelun ja jäsenkunnista saatujen esitysten pohjalta.

Maakuntahallituksen päätettävänä on 160 000 euron rahoitushakemukset. Muuramen seurakunta ja Jyväskylän taitoluisteluseura hakivat elokuun lopussa päättyneessä hyvinvoinnin ja turvallisuuden rahoitushaussa tukea kehittämishankkeilleen. Lisäksi maakuntahallitus kuulee Keski-Suomen sivistyskunnat 2023 – raportin

Maakuntahallitus tutustuu perjantain kokouksessaan Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorioon.

Katso kaikki maakuntahallituksen kokouksen aiheet esityslistalta       

 Lisätietoja   

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi