Liikenneturvallisuustyö

 

Keski-Suomessa on ollut käytössä liikenneturvallisuustoimijamalli vuodesta 2014 alkaen. Liikenneturvallisuustyömme keskeisenä tavoitteena on tukea ja kehittää maakunnan kuntien sekä muiden toimijoiden liikenneturvallisuustyötä ja sen edellytyksenä olevaa moniammatillista, sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Liikenneturvallisuustyömme perustana on aktiivinen paikallinen toiminta, jonka keskiössä ovat Keski-Suomen kuntien liikenneturvallisuusryhmät.


 

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Alueidenkäytön suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja vaikuttamistyö