EU-rahoitus 2014-2020

Rakennerahastovaroilla kestävää kasvua ja työtä Keski-Suomeen.

 

Keski-Suomi saa Suomen Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 kautta rahoitusta kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). 


Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma tukee  

  • pk-yritysten kilpailukykyä (EAKR),  
  • uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä (EAKR),  
  • työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta (ESR),  
  • koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista (ESR) ja  
  • sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa (ESR).

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen.  

Ohjelma on koko Suomen yhteinen ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston ohella Suomen valtio sekä kunnat ja yritykset. Maakunnan yhteistyöryhmällä (MYR) on tärkeä rooli ohjata maakunnan kehittämisen strategista kokonaisuutta ja yhteensovittaa EU:n rakennerahastopolitiikan ja kansallisten aluekehitysvarojen yhteensovittajana.

Koronavirustilanteesta johtuen olemme saamassa muiden maakuntien tapaan EU:n lisärahoitusta ohjelmaan. Voimme loppuohjelmakauden hankkeilla tukea Keski-Suomen elinkeinoelämän elpymistä ja vahvistumista koronasta epidemian aikana ja sen jälkeen.   

Kuluvan ohjelmakauden hanketoiminta jatkuu elokuun 2023 loppuun.

Rakennerahastot.fi-sivustolta on tietoa rakennerahasto-ohjelmakauteen liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta koko Suomessa.


Lisätietoa rakennerahastoista https://www.rakennerahastot.fi  


 

Keski-Suomen liitto rahoittajana 

 

Kohdennamme Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksemme toimenpiteisiin, jotka tukevat Suomen kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 tavoitteiden toteutumista sekä Keski-Suomen maakuntaohjelman ja maakuntastrategian toteutumista.

Hankeilla vastaamme elinkeinoelämästä esiin nouseviin kehittämistarpeisiin. Keskiössä ovat bio-, digi- ja osaamis - ja hyvinvointitalous sekä matkailu. Näiden kärkien yhdyspinnoilta haemme uusia avauksia ja uutta kasvua Keski-Suomeen. Kohdennamme vähintään 25 % varoista uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen sekä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen maakunnan energiankulutuksesta.

Koko Keski-Suomi on tukialuettamme. Saarijärven-Viitasaaren seudulla on erityisen harvan asutuksen perusteella asukasta kohden enemmän rahoitusta kuin muualla Keski-Suomessa.  

Keski-Suomen liiton rahoittajat käsittelevät hakemukset ja päätösprosessi etenee maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön ja maakuntahallituksen kokousrytmin mukaisesti.

Hankkeiden valinnassa huomioimme hankkeen hakuilmoituksen mukaisuuden ja arvioinnissa käytämme rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita. Ohjelmakaudella 2014- 2020 varsinaiset rahoituspäätökset hankkeista tehdään Pirkanmaan liitossa.

Olemme järjestäneet hakuja pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Rahoitushakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2014-järjestelmään jatkuvasti, mutta käsittelemme saapuneet hakemukset yhdessä hakuilmoituksessa ilmoitettuna aikana.


 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Veli-Pekka Päivänen

Veli-Pekka Päivänen

Johtava asiantuntija

040 595 0005

veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

Elinkeinot ja yrittäjyys, MYR:n sihteeri

Arja Orell-Kauppinen

Arja Orell-Kauppinen

Maksatusasiantuntija

040 590 3202

arja.orell-kauppinen[at]keskisuomi.fi

EU- ja AIKO-hankkeiden maksatukset