EU-rahoitus 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä  -rakennerahasto-ohjelman 2014‒2020 Keski-Suomen liiton EAKR-rahoituksessa tärkeimmät teemat olivat biotalous ja digitalous. Päättyneen ohjelmakauden hankkeet voivat jatkua elokuun 2023 loppuun asti. Ohjelmakautta summataan koko maakunnan osalta huhtikuussa 2022 ilmestyneessä julkaisussa. 

 

Euroopan unionin lippu, jonka vieressä lukee: "Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020. Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto."Ajankohtaista

Iloja & innovaatioita – EU-hankejulkaisu summaa päättynyttä ohjelmakautta

EU Keski-Suomessa 2014–2020 Iloja ja innovaatioita -julkaisun kansikuva.Oletko huomannut uutisia EU-rahoituksella syntyneistä kansainvälisesti arvostetuista innovaatioista, joiden kautta Keski-Suomea on nostettu maailmankartalle? Entä tiesitkö, että EU-tuella parannetaan laaja-alaisesti maakuntamme työllisyyttä ja vetovoimaa myös yllättävien ja haastavien aikojen keskellä? Tai löysitkö ehkä sinipohjaisen tähtilipun kuvan lähimaastosi uudesta tai uusitusta liikunta- tai luontokohteesta, joka palvelee maksutta paikallisia ja houkuttelee alueelle myös matkailijoita?

Edellä kuvatut asiat ovat esimerkkejä siitä, että Keski-Suomea kehitetään monipuolisesti Euroopan unionin rahastojen avulla. 23.4.2022 ilmestyneessä julkaisussa avataan ohjelmakauden 2014–2020 tuloksia tuomalla esiin muutamissa hankkeissa syntyneitä tarinoita. Keski-Suomen liiton ohella hankerahoitusta jaetaan maakunnassamme Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen Leader-ryhmien kautta. Hankkeiden kautta on kehitetty elinkeinoelämää, vastattu alueen asukkaiden sosiaalisiin tarpeisiin ja parannettu monipuolisesti myös maaseudun elinoloja. Julkaisussa esiin tuotujen tarinoiden lisäksi ohjelmakauden aikana syntyi satoja muitakin hanketarinoita.

Julkaisun sähköinen näköisversio (pdf) verkkosivuillamme: EU Keski-Suomessa 2014–2022: Iloja & innovaatioita

 


Keski-Suomen liitto rahoittajana 

Kohdensimme Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksemme toimenpiteisiin, jotka tukevat Suomen kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 tavoitteiden toteutumista sekä Keski-Suomen maakuntaohjelman ja maakuntastrategian toteutumista.

Hankkeilla olemme vastanneet elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin. Keskiössä olivat bio-, digi- ja osaamis - ja hyvinvointitalous sekä matkailu. Näiden kärkien yhdyspinnoilta haimme uusia avauksia ja uutta kasvua Keski-Suomeen. Kohdensimme vähintään 25 % varoista uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen sekä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen maakunnan energiankäytöstä.

Tukialueeseemme kuuluu koko Keski-Suomi. SaarijärvenViitasaaren seudulla oli  enemmän rahoitusta kuin muualla Keski-Suomessa erityisen harvan asutuksen perusteella.  

Rahoitusasiantuntijamme ovat arvioineet hakemukset ja vieneet päätösesitykset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön käsiteltäväksi. Aluekehitysjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, kohdennetaanko hankkeelle Keski-Suomen EAKR-rahoitusta vai ei. Varsinaiset rahoituspäätökset hankkeista on tehnyt Pirkanmaan liitto.

Hankkeiden valinnassa huomioimme hankkeen osuvuuden hakuilmoituksen reunaehtoihin. Arvioinnissa käytimme rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita.

  • Marraskuussa 2020 päättynyt ohjelmakausi sai jatkoa keväällä 2021, kun EU:n elpymisvarat (REACT-EU) tulivat käyttöömme. Keski-Suomeen saimme rahoitusta 13,4 miljoonaa euroa. Keski-Suomen liitosta haettavana oli 3,7 miljoonaa euroa. Isoin osa rahoituksesta, lähes 10 miljoonaa euroa, varattiin Keski-Suomen ELY-keskukselle yrityshankkeita ja ESR-hankkeita varten.
  • Pirkanmaan liitossa oli loppuvuodesta 2021 haettavana rahoitusta Keski-Suomen rahoituskehyksestä noin 300 000 euroa lisärahoituksena Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 toimintalinjalta 2 käynnissä oleville EAKR-hankkeille. Lisärahoitusta myönnettiin uusille, hyväksyttyä hankesuunnitelmaa täydentäville lisätoimenpiteille.
  • Helmikuussa 2022 avautui vielä Keski-Suomen liiton EAKR-rahoituksen haku Jämsän äkillisen rakennemuutoksen hankkeille ja lisärahoituksen haku käynnissä oleville REACT-EU-hankkeille 25.2.‒1.4.2022. Pirkanmaan liitossa oli haettavana tässä haussa EAKR-rahoitusta noin 240 000 euroa.

Keski-Suomi sai Suomen Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 2014‒2020 rahoitusta kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). 

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmalla on tuettu  

  • pk-yritysten kilpailukykyä (EAKR) 
  • uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä (EAKR)  
  • työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta (ESR)
  • koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista (ESR) ja  
  • sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa (ESR)

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tuli kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen.  

Ohjelma on ollut koko Suomen yhteinen ja sitä ovat rahoittaneet Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston ohella Suomen valtio sekä kunnat ja yritykset. Maakunnan yhteistyöryhmällä (MYR) on tärkeä rooli ohjata maakunnan kehittämisen strategista kokonaisuutta ja yhteensovittaa EU:n rakennerahastopolitiikan ja kansallisten aluekehitysvarojen käyttöä.

Rakennerahastot.fi -verkkosivustolla on tietoa rakennerahasto-ohjelmakauteen liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta koko Suomessa.

Lisätietoja rakennerahastoista

 

Hyödyllistä tietoa hanketoimijoille

Ole meihin yhteydessä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Arja Orell-Kauppinen

Arja Orell-Kauppinen

maksatusasiantuntija

040 590 3202

arja.orell-kauppinen[at]keskisuomi.fi

EU- ja AIKO-hankkeiden maksatukset