EU-rahoitus 2014-2020

Päättyvä ohjelmakausi saa jatkoa, kun EU:n elpymisvarat (REACT-EU) tulevat käyttöön kevään aikana. Keski-Suomeen saamme rahoitusta 13,4 miljoonaa euroa. Keski-Suomen liitosta haettavaksi tulee 3,5 – 3,7 miljoonaa euroa. Isoin osa rahoituksesta, lähes 10 miljoonaa euroa, varataan Keski-Suomen ELY-keskukselle yrityshankkeita ja ESR-hankkeita varten.

Uudet ja meneillään olevat ohjelmakauden hankkeet voivat jatkua elokuun 2023 loppuun.

Kevään aikana haettavaksi tulevan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) lisärahoitus on osa maakunnan koronaelvytyspakettia. Keski-Suomen selviytymissuunnitelma ohjaa rahoituksen käyttöä koronakriisin  vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen. Haemme rahoituksella uusia ratkaisuja ja pysyviä vaikutuksia. Rahoitamme hankkeissa myös selviytymissuunnitelmaan sopivia TKI-investointeja. Tuki kehittämishankkeissa on 80 % ja TKI-investoinneissa 70 %.

Lue tarkemmin, mitä lisärahoituksella voidaan Suomessa tukea.

Olethan yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa rahoituspäällikköömme. Näin voimme yhdessä katsoa, miten hankeidea soveltuu rahoitettavaksemme.

Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.


Keski-Suomi saa Suomen Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 rahoitusta kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). 

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma tukee  

  • pk-yritysten kilpailukykyä (EAKR) 
  • uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä (EAKR)  
  • työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta (ESR)
  • koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista (ESR) ja  
  • sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa (ESR)

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen.  

Ohjelma on koko Suomen yhteinen ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston ohella Suomen valtio sekä kunnat ja yritykset. Maakunnan yhteistyöryhmällä (MYR) on tärkeä rooli ohjata maakunnan kehittämisen strategista kokonaisuutta ja yhteensovittaa EU:n rakennerahastopolitiikan ja kansallisten aluekehitysvarojen käyttöä.

Rakennerahastot.fi-sivustolta on tietoa rakennerahasto-ohjelmakauteen liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta koko Suomessa.


Lisätietoa rakennerahastoista https://www.rakennerahastot.fi  


Keski-Suomen liitto rahoittajana 

Kohdennamme Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksemme toimenpiteisiin, jotka tukevat Suomen kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 tavoitteiden toteutumista sekä Keski-Suomen maakuntaohjelman ja maakuntastrategian toteutumista.

Hankkeilla vastaamme elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin. Keskiössä ovat bio-, digi- ja osaamis - ja hyvinvointitalous sekä matkailu. Näiden kärkien yhdyspinnoilta haemme uusia avauksia ja uutta kasvua Keski-Suomeen. Kohdennamme vähintään 25 % varoista uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen sekä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen maakunnan energiankäytöstä.

Koko Keski-Suomi on tukialuettamme. Saarijärven-Viitasaaren seudulla on erityisen harvan asutuksen perusteella asukasta kohden enemmän rahoitusta kuin muualla Keski-Suomessa.  

Rahoitusasiantuntijamme arvioivat hakemukset ja vievät päätösesitykset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön käsiteltäväksi. Aluekehitysjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen, kohdennetaanko hankkeelle Keski-Suomen EAKR-rahoitusta vai ei. Varsinaiset rahoituspäätökset hankkeista tekee Pirkanmaan liitto.

Hankkeiden valinnassa huomioimme hankkeen osuvuuden hakuilmoituksen reunaehtoihin. Arvioinnissa käytämme rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita.


 

REACT-haku 15.3.-7.5.2021

Keski-Suomen liiton REACT-EU hakuilmoitus

Ole meihin yhteydessä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

Arja Orell-Kauppinen

Arja Orell-Kauppinen

Maksatusasiantuntija

040 590 3202

arja.orell-kauppinen[at]keskisuomi.fi

EU- ja AIKO-hankkeiden maksatukset