EU-rahoitus 2014-2020

Viimeinen rahoitushakumme ohjelmakaudelle 2014–2020 päättyi 15.11.2021. Haettavissa oli noin 300 000 euroa käynnissä oleville hankkeille. Päättyneen ohjelmakauden hankkeet voivat jatkua elokuun 2023 loppuun.

Marraskuussa päättynyt ohjelmakausi sai jatkoa keväällä 2021, kun EU:n elpymisvarat (REACT-EU) tulivat käyttöömme. Keski-Suomeen saimme rahoitusta 13,4 miljoonaa euroa. Keski-Suomen liitosta haettavana oli 3,7 miljoonaa euroa. Isoin osa rahoituksesta, lähes 10 miljoonaa euroa, varattiin Keski-Suomen ELY-keskukselle yrityshankkeita ja ESR-hankkeita varten.

 

Ohjelmakauden viimeinen EAKR-lisärahoituksen haku sulkeutui 15.11.2021. Pirkanmaan liitossa oli haettavana rahoitusta Keski-Suomen rahoituskehyksestä noin 300 000
euroa lisärahoituksena Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 toimintalinjalta 2 käynnissä oleville EAKR-hankkeille. Lisärahoitusta myönnettiin uusille, hyväksyttyä hankesuunnitelmaa täydentäville lisätoimenpiteille.


Keski-Suomen elpyminen kiinnostaa! Saimme 10.5.2021 päättyneessä ReactEU- rahoitushaussa 27 hakemusta. Esitysten kustannusarviot kohoavat 11,1 milj. euroon. Tukea haettiin 8,4 milj. euroa. Rahoitusta meillä on myönnettävissä yhteensä 4,2 milj. euroa, josta 3,7 milj. euroa on ReactEU:n osuutta ja  0,5 milj. euroa tammikuun hausta käyttämättä jäänyttä valtuutta.

ReactEU-rahoitus on osa maakunnan koronaelvytyspakettia. Keski-Suomen selviytymissuunnitelma ohjaa rahoituksen käyttöä koronakriisin  vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen. Haemme rahoituksella uusia ratkaisuja ja pysyviä vaikutuksia. Rahoitamme hankkeissa myös selviytymissuunnitelmaan sopivia TKI-investointeja. Tuki kehittämishankkeissa on 80 % ja TKI-investoinneissa 70 %.

Lue tarkemmin, mitä lisärahoituksella voidaan Suomessa tukea.


Keski-Suomi saa Suomen Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 rahoitusta kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). 

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma tukee  

  • pk-yritysten kilpailukykyä (EAKR) 
  • uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä (EAKR)  
  • työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta (ESR)
  • koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista (ESR) ja  
  • sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa (ESR)

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen.  

Ohjelma on koko Suomen yhteinen ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston ohella Suomen valtio sekä kunnat ja yritykset. Maakunnan yhteistyöryhmällä (MYR) on tärkeä rooli ohjata maakunnan kehittämisen strategista kokonaisuutta ja yhteensovittaa EU:n rakennerahastopolitiikan ja kansallisten aluekehitysvarojen käyttöä.

Rakennerahastot.fi-sivustolta on tietoa rakennerahasto-ohjelmakauteen liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta koko Suomessa.


Lisätietoa rakennerahastoista https://www.rakennerahastot.fi  


Keski-Suomen liitto rahoittajana 

Kohdennamme Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksemme toimenpiteisiin, jotka tukevat Suomen kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 tavoitteiden toteutumista sekä Keski-Suomen maakuntaohjelman ja maakuntastrategian toteutumista.

Hankkeilla vastaamme elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin. Keskiössä ovat bio-, digi- ja osaamis - ja hyvinvointitalous sekä matkailu. Näiden kärkien yhdyspinnoilta haemme uusia avauksia ja uutta kasvua Keski-Suomeen. Kohdennamme vähintään 25 % varoista uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen sekä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen maakunnan energiankäytöstä.

Koko Keski-Suomi on tukialuettamme. Saarijärven-Viitasaaren seudulla on erityisen harvan asutuksen perusteella asukasta kohden enemmän rahoitusta kuin muualla Keski-Suomessa.  

Rahoitusasiantuntijamme arvioivat hakemukset ja vievät päätösesitykset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön käsiteltäväksi. Aluekehitysjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen, kohdennetaanko hankkeelle Keski-Suomen EAKR-rahoitusta vai ei. Varsinaiset rahoituspäätökset hankkeista tekee Pirkanmaan liitto.

Hankkeiden valinnassa huomioimme hankkeen osuvuuden hakuilmoituksen reunaehtoihin. Arvioinnissa käytämme rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita.


 

REACT-haku 15.3. - 7.5.2021 (hakuaikaa jatkettiin ma 10.5.2021 saakka EURA-järjestelmän vuoksi)

Keski-Suomen liiton REACT-EU hakuilmoitus

Ole meihin yhteydessä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

Arja Orell-Kauppinen

Arja Orell-Kauppinen

Maksatusasiantuntija

040 590 3202

arja.orell-kauppinen[at]keskisuomi.fi

EU- ja AIKO-hankkeiden maksatukset