Maakuntavaltuuston kokoustiedote 3.12.2021

Ajankohtaista Tiedotteet • 3.12.2021 |

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Keski-Suomen strategian 2025–2050 ja sen ympäristöselostuksen. Keski-Suomen strategia hyväksyttiin äänestyksellä. Kokouksessa äänestettiin kolmesta kohdasta tuloksin (jaa-ei-tyhjä) 45-8-1, 43–12 ja 46–8. Valtuustoon perussuomalaisten puolueryhmä esitti, että strategian hiilineutraaliuden tavoitevuodeksi asetettaisiin 2050 ja että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytettäisiin turvaten luonnonvarojen kestävä käyttö. Strategiassa molemmat tavoitteet on asetettu vuoteen 2030. Lisäksi perussuomalaiset esittivät muutoksia työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton linjauksiin. Ehdotuksena oli panostaa ensi sijassa oman maakunnan työttömien koulutukseen ja työllistymiseen sekä edistää korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden maahanmuuttoa.  

– Keski-Suomen kilpailuvalteiksiuudessa maakuntastrategiassa nousevat bio- ja kiertotalous, hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus. Strategia luo yhteisen suunnan kohti Keski-Suomea, jossa ihmiset, luonto ja talous elävät sopusoinnussa. Kokonaiskestävyys, digitaalisuus, joustavuus ja ketteryys toimivat läpileikkaavina asioina strategia Sitä on valmisteltu Keski-Suomen liiton johdolla yhdessä kuntien, yritysten, yhteisöjen, järjestöjen, oppilaitosten sekä valtion viranomaisten kanssa, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen kommentoi. 

 – Keskisuomalainen hyvinvointi rakentuu oppimiselle, osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tuotamme uutta tietoa, korkeaa osaamista ja arvonlisää kohentavia innovaatioita koko maailmalle. Liiketoimintamme nojaa yrittäjyyteensekä tutkimukseen ja kehittämiseen panostaviin yrityksiin. Oppimisen, motivaation ja sydämen sivistyksen perustana on mielen hyvinvointi, jota vaalimme lapsuudesta alkaen, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho jatkaa

 Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessa Keski-Suomen liiton talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024. Keski-Suomen liitto palaa ohjelmakaudella 2021–2027 EU-rahoituksen välittäväksi toimielimeksi. EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus jakautuu kahteen rahastoon: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF. Myönnettävissä oleva kokonaisrahoitus voi nousta lähes 15 miljoonaan euroon. Välittävän toimielimen tehtävät edellyttävät Keski-Suomen liitolta henkilöresursointia, osaamisen päivittämistä sekä organisaation sisäisten prosessien hiomista hallinto- ja valvontajärjestelmän vaatimusten mukaisiksi. 

– Keski-Suomi menestyy rakentamalla kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin. Tämän tavoitteen eteen työskentelemme taloudellinen, ympäristöllinen, yhteisöllinen ja kulttuurinen kestävyys ohjenuoranamme. Yhdessä sidosryhmiemme ja uusien luottamushenkilöidemme kanssa toteutamme vaikuttavaa aluekehittämistyötä ja erottaudumme eduksemme. Tähän uudistumista edellyttävään taitekohtaan nivoutuu erityisen hyvin Keski-Suomen uuden maakuntastrategian toimeenpanon käynnistäminen sekä uuden EU-ohjelmakauden kautta avautuvat mahdollisuudet, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen sanoo.

 Maakuntavaltuusto sai ajankohtaiskatsaukset maakuntakaavasta, Keski-Suomen liiton roolista rahoittajana uudella EU-ohjelmakaudella sekä maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta ja työjärjestyksestä. Vuoden 2022 aikana päivittyvä maakuntakaava on keskeisessä osassa aluekehittämistyössä. Strategiakokonaisuuden osana maakuntakaava tukee maakuntaohjelman strategisia kärkiä kehittämisperiaatteilla, aluevarauksilla ja alueen erityispiirteitä kuvaavilla merkinnöillä. 

–  Maakuntakaavalla tuetaan maakunnan elinvoimaa ja kehittymisedellytyksiä. Maakuntakaavalla luodaan edellytykset suuremmille tuulivoimaloiden kokonaisuuksille. Nyt tarvitaan yhteistä pohdintaa tuulivoiman sijoittumisen perusteista Keski-Suomessa ja haitallisten vaikutusten ehkäisemisestä huomioiden myös hankkeiden yhteisvaikutukset. Tämä edellyttää rohkeutta tehdä vaikuttavaa suunnittelua. Maakuntakaavasta on tarkoitus järjestää iltakoulu valtuutetuille keväällä 2022, suunnittelujohtaja Markus Erkkilä kommentoi 

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti maakuntavaltuustoaloitteen HX-hävittäjähankkeen teollisesta yhteistyöstä maakunnassa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti maakuntavaltuustoaloitteen koskien Keski-Suomen työttömien koulutusta yhteistyössä maakunnan oppilaitosten ja yritysten kanssa.   

Kokous pidettiin vallitsevan koronatilanteen takia hybridinä eli osa valtuutetuista ja toimiston henkilöstä oli Jyväskylän Paviljongissa ja osa etänä Teamsin kautta. Valtuutettuja oli paikalla 33 ja etälinjoilla 22.  

Maakuntavaltuusto päätti kevään 2022 kokousajaksi perjantain 3.6.2022. 

Uuteen strategiaan voi tutustua täältä Etusivu – Keski-Suomen strategia 2025-2050 (keskisuomi.fi) 

Maakuntavaltuuston kokous striimattiin ja se on katsottavissa Keski-Suomen liiton YouTube-kanavalla osoitteessa: https://youtu.be/vCfOcWF6kn4 

Kokouksen esityslista (Esityslistahaku-kokoukset (tweb.fi))

Lisätietoa maakuntavaltuuston kokouksesta: 

Riitta Mäkinen 
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja 
050 430 2197
riitta.makinen(at)eduskunta.fi  

Pekka Hokkanen 
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi  

Hanna Reini 
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi