Digituen projektipäällikkö aloitti työssään

Ajankohtaista • 1.12.2020 |

Heidi Kervinen aloitti 1.12. digituen projektipäällikkönä Keski-Suomen liitossa. Heidi on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja hän harrastaa kuntosalia, valokuvausta ja penkkiurheilua.

Projektipäällikkö käynnistää maakunnan digituen koordinoinnin ja kehitättää digituen saatavuutta ja saavutettavuutta Keski-Suomessa.  Digituella tarkoitetaan opastamista sähköisten palveluiden, internetin ja laitteiden käyttämisessä. Digitukea voivat antaa eri toimijat: viranomaiset, yritykset ja vapaaehtoiset.

Keski-Suomen digituki -hankkeen rahoituskausi on 1.12.2020-31.10.2021. Digitukea kehitetään valtakunnallisesti: hanketta rahoittaa valtionvarainministeriö ja digituen valtakunnallisena koordinoijana ja kehittäjänä toimii Digi- ja väestötietovirasto. Kehittämistyötä tehdään yhdessä 14 maakunnan kesken.