Miljoonalla eurolla hyvää vointia – Mitä hankkeille kuuluu? (Osa 1)

Ajankohtaista • 13.4.2023 | Heidi Kervinen

Vuonna 2022 Keski-Suomen liitto rahoitti miljoonalla eurolla keskisuomalaisia hyvän voinnin ja turvallisuuden kehittämishankkeita. Hakemuksia vastaanotettiin 24, joista rahoitettiin 13. Hankkeet ovat käynnistyneet viime vuoden lopulla tai tämän vuoden alussa ja tässä juttusarjassa esittelemme niiden kuulumisia. Kaikkiin haussa rahoitettuihin hankkeisiin pääset tutustumaan Rahoitetut hankkeet -verkkosivun Power BI -näkymässä. 

Yhteisöllisyys tuo turvaa häiriötilanteiden varalle 

Keski-Suomen Marttojen Yhteisöllisyydestä hyvinvointia -hankkeessa tavoitteena on parantaa keskisuomalaisten asukkaiden, kesäasukkaiden ja asuinyhteisöjen osaamista häiriötilanteisiin varautumisessa, lisätä yhteisöllistä toimintaa ja vahvistaa osallisuutta. Hankkeessa järjestetään luentoja, retkiä ja ruokakursseja, joilla opitaan yhdessä varautumista sekä hyödyntämään luonnosta saatavaa ruokaa ja kotivaraa. Taloyhtiöille, kyläyhdistyksille ja muille asuinyhteisölle suunnatut luennot lisäävät myös yhteisöllisyyttä ja parantavat asukkaiden turvallisuutta. 

Luentojen aihepiirit ovat otsikoiltaan hyvin aikaan osuvia: Kotivara, Selviydy sähköttä, Turvallinen asuinyhteisö. Eri toimintamuotojen suosio onkin yllättänyt hankkeen toteuttajat myönteisesti. 

Jo syksyn aikana tavoitimme lähes 691 henkilöä ja alkuvuonna 2023 185 henkilöä, kun koko kaksivuotisen hankkeen tavoitteena oli saavuttaa 680 henkilöä. Aihe on valitettavan ajankohtainen, mutta on hienoa, että ihmiset ovat olleet näin kiinnostuneita, hankkeen yhteyshenkilö Hanni Kuronen kertoo. 

Hankkeen järjestämillä retkillä tutustutaan muun muassa villiyrtteihin ja metsän mielenhyvinvointia edistäviin vaikutuksiin. Ruokakursseilla kokkaillaan kotivarasta tai järjestetään nyyttikestit kotivaraa tai luonnonantimia hyödyntäen. Keväälle on suunniteltu tapahtumia eri puolille Keski-Suomea, muun muassa turvallisuuden ja varautumisen luennot Petäjävedellä ja Viitasaarella. Lisää tietoa luennosta löydät Kiinteistöliiton verkkosivuilta. 

Hanketoimijat kutsuvat kaikki mukaan toimintaan ja pohtimaan sitä, miten oman asuinyhteisön turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan lisätä ja häiriöihin varautua paremmin. 

Toivomme keskisuomalaisten tulevan kuuntelemaan avoimia luentojamme tai tilaamaan meiltä esimerkiksi taloyhtiön väelle oman luennon, retken tai ruokakurssin edellä mainituista aiheista, ne kaikki ovat osallistujille maksuttomia, toivottaa Kuronen 

Marttojen kotivara-esittely. Pöydällä on kotivaraksi suositeltuja tavaroita ja pöydän takana kaksi hymyilevää naista.
Marttojen kotivara-esittely

Lisätietoja hankkeesta verkkosivuilla: https://www.martat.fi/keski-suomi/kohdenettu-neuvonta/yhteisollisyydesta-hyvinvointia/ tai ottamalla yhteyttä Hanni Kuroseen, hanni.kuronen(at)martat.fi, p. 050 512 0073.

Elämästä puhumalla ehkäisemässä itsemurhia 

Puhutaan Elämästä Itsemurhien ehkäisy Keski-Suomessa on Kriisikeskus Mobilen ja Jyväskylän mielenterveysseura ry:n kaksivuotinen hanke. Hankkeessa keskitytään itsemurhien ehkäisyyn ja vähentämiseen järjestölähtöisen asiakastyön, viestinnän ja verkostotyön keinoin. Hanke pohjautuu työhön, jossa huolehditaan erityisesti itsemurhaa yrittäneen lasten, perheen ja muiden läheisten auttamisesta ja tukemisesta.  

Hankkeen myötä on tarkoitus vahvistaa entisestään Kriisikeskus Mobilen tarjoamaa keskustelutukea itsetuhoisille ja heidän läheisilleen sekä tarjota itsemurhaa yrittäneille matalalle kynnyksellä Linity-työskentelyä (lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneelle), joka koostuu yksilökäynneistä sekä mahdollisesta läheistapaamisesta. Linity-työskentelyssä keskitytään asiakkaan kokemukseen, tekoon johtaneiden toimintamallien tunnistamiseen sekä asiakkaan turvasuunnitelman laatimiseen.  

Hanke on lähtenyt muutamassa kuukaudessa hyvin käyntiin, ja asiakkailta saatu palaute Linity-työstä on ollut positiivista ja työskentely on koettu hyödylliseksi. Myös verkostot ovat olleet kiinnostuneita ja ensimmäiset opinnäyteyhteistyöt on aloitettu, kertoo kehittäjäkriisityöntekijä Miia Kovanen hankkeesta. 

Tavoitteena on, että yhä useampi itsetuhoinen tai itsemurhavaarassa oleva henkilö ja heidän läheisensä ohjautuisivat avun piiriin ja saisivat tarvitsemansa tukea. Itsemurhien ennaltaehkäisyn lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä myös itsemurhayritykselle altistavan toimintamallin siirtymistä yli sukupolvien. Tiedon jakaminen itsemurhien ehkäisytyöstä on tärkeä osa hanketta: 

Haluamme lisätä valmiuksia itsetuhoisen henkilön kohtaamiseen ja palveluohjaamiseen, sekä vahvistaa palveluverkostoa. Toivomme näin vaikuttavamme siihen, että Keski-Suomen itsemurhakuolleisuus kääntyisi laskuun, ja että Keski-Suomeen voidaan hankkeen päätyttyä perustaa itsemurhien ehkäisykeskus, Kovanen tiivistää. 

Hanke järjestää kevään aikana infoja muun muassa opiskelijoille ja ammattilaisille. Infoja on mahdollista pyytää myös omalle työpaikalle, oppilaitoksiin tai eri kohderyhmille.  

Toivomme, että jokaisella, jota asia jollain tavoin koskettaa, olisi matala kynnys olla yhteydessä Kriisikeskus Mobileen. Avun saamiseksi ei tarvita lähetettä ja palvelu on maksutonta. Yhteydessä voi olla puhelimitse, käymällä paikan päällä, sähköpostitse tai chatin välityksellä. Ethän jää yksin, jos oma tai läheisen itsetuhoisuus mietityttää, Kovanen muistuttaa. 

Lisätietoja hankkeesta verkkosivuilla: https://kriisikeskusmobile.fi/hanketyo tai ottamalla yhteyttä Miia Kovaseen, miia.kovanen(at)kriisikeskusmobile.fi, p. 050 4522 925

 

Kohti ihmislähtöisiä sote-palveluita – luontohyvinvoinnin konstein 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toteuttamassa LuontoHyväKS-hankkeessa selvitetään, miten luontohyvinvoinnista voidaan saada uutta imua sote-ammattilaisten työhön. Hankkeessa kartoitetaan tutkittuja ja sote-ympäristöihin soveltuviksi arvioituja luontolähtöisiä menetelmiä ja edistetään niiden juurtumista osaksi hyvinvointialueen palveluketjuja.  

Voisiko vaikkapa sosiaalityöntekijä kysyä asiakkaaltaan, tapaisiko tämä mieluummin metsälenkillä kuin sosiaalitoimistossa? Luontoyhteys voi helpottaa vuorovaikutusta ja tehdä kohtaamisesta molempia osapuolia voimauttavan ja tehokkaan. Me uskomme, että mahdollisuus oman työn tuunaamiseen voi lisätä sote-palvelujen vaikuttavuuden lisäksi sote-ammattien veto- ja pitovoimaa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Päivi Kivelä.   

 Hankkeen avulla sote-ammattilaiset pääsevät kokeilemaan näitä luontohyvinvoinnin menetelmiä, joista ensimmäinen on AistiSiimes-luonto- ja elämystilan kokeilu. AistiSiimes on tarjonnut sote-työntekijöille melko vaivattoman ja monipuolisen tavan tutkia luontohyvinvoinnin soveltuvuutta omaan toimintaympäristöön. Oleskelu rauhoittavassa ja tunnelmallisessa, uniikeilla taidekankailla rajatussa Siimes-luontotilassa on tarjonnut helpotusta esimerkiksi juuri läheisensä menettäneille omaisille, muistikotien levottomille asukkaille tai psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle tuleville ahdistuneille nuorille. 

Uudenlaisia, vaikuttavaksi havaittuja ja positiivista hyvinvointikokemusta tuottavia käytäntöjä tarvitaankin kipeästi, jotta sote-uudistuksen tavoitteet muun muassa kokonaiskestävyydestä, yhdenvertaisuudesta ja edullisuudesta voidaan saavuttaa, Kivelä toteaa. 

Keski-Suomessa luontoa on lähellä, eikä sinne meneminen tai siitä nauttiminen maksa mitään. Silti luontoon pääseminen ei ole kaikille helppoa tai yksinkertaista. LuontoHyväKS-tiiimissä olemmekin erityisen kiinnostuneita tavoista, joilla luonnon hyvinvointivaikutuksista voivat hyötyä ne, jotka eivät sinne omin avuin pääsisi tai tulisi lähteneeksi. 

LuontoHyväKS-tiimi haluaa tehdä näkyväksi keskisuomalaista luontolähtöistä sosiaali- ja terveysalan osaamista eri puolilta Keski-Suomen laajaa maakuntaa.  

Kannustamme sote-alan toimijoita ja kumppaneita ottamaan rohkeasti yhteyttä. Erityisen kiinnostuneita olemme käytännöistä, joilla parannetaan ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyötyä luonnon hyvää tekevistä vaikutuksista. Tehdään yhdessä Keski-Suomesta luontohyvinvoinnin kärkimaakunta! 

Lisätietoja hankkeesta saat verkkosivuilta https://koskeverkko.fi/kehittamistyo/luontohyvaks/ tai olemalla yhteydessä Päivi Kivelään, paivi.kivela(at)koske.fi.