Virtuaalisia mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä maaseudulla koronan aikaan

Blogi • 25.8.2020 | Ks-liitto

 

Maaliskuun puolivälissä lähes kaikkien maailman ihmisten arki muuttui jollain tapaa. Alussa tapaamisrajoitukset ja niistä seuranneet tapahtumien perumiset herättivät pettymyksiä ja pientä paniikkia. Hiljalleen alkoi herätä kekseliäitä ajatuksia siitä, miten tapahtumia ja kokoontumisia voisi toteuttaa verkkovälitteisesti.

Koronan myötä monilla elämänalueilla tehtiin digiloikkia, jotka mahdollistavat ihmisten välisen ja yhteisöllisen kanssakäymisen etäyhteyksien avulla. Etäkokouksista ja -opetuksesta on tullut osa arkea, ja älypuhelimia ja -näyttöjä on käytetty ahkerasti myös hoitokodeissa, joiden ovet pysyvät edelleen kiinni vierailijoilta.

Korona onkin pakottanut miettimään, miten tehdä asioita toisin ja miten hyödyntää digitaalisia työkaluja paitsi kouluissa ja työpaikoilla myös harrastus- ja yhdistyskentällä. Kuluneiden kuukausien aikana olemme saaneet todistaa monia positiivisia yllätyksiä ja onnistumisia, joista yhtenä esimerkkinä toimii Keski-Suomen kylät ry:n yhdessä JyväsRiihen ry:n kanssa toteuttama virtuaalinen kyläkierros toukokuussa. Kierrokselle voi edelleen lähteä katsomalla tallenteen.

Maaseudulla ja kylissä yhteisöllisyys on ollut aina tärkeä voimavara, joka on entisestään korostunut poikkeustilan aikana. Esimerkiksi naapuriapu asioiden toimittamisen ja kaupankäynnin muodossa on eristyksessä pysytteleville ratkaisevan tärkeää. Esimerkiksi Jyväskylän Korpilahden pohjoisilla kylillä yksittäinen kyläläinen sai koko yhdistyksen taakseen keräämällä vapaaehtoisia kultakin viideltä kylältä (Moksi, Ylä-Muuratjärvi, Tikkala, Saukkola, Sarvenperä) käymään kaupassa, apteekissa ja hoitamaan muita pieniä avustustöitä tarpeen mukaan. “Korona-apu” listaan saatiin 21 nimeä sekä kyläkauppa, joka jo aikaisemminkin on vienyt tilauksia kotiin. Lista jaettiin kylien postilaatikoihin niin ikään vapaaehtoisvoimin. Lisäksi Tikkalan päiväkotikoulun etäkoululaiset kirjoittivat reilun 50 kirjettä tuntemattomalle ikääntyneelle ystävälle. Kirjeisiin laitettiin mukaan myös jumppaohjeita sekä juuri kylällä aloittaneen yksityisen kylähoitajan esite. Samoin noin 50 kevätkukkaa jaettiin vapaaehtoisvoimin ja paikallisen yhdistyksen kustantamana ikäihmisiä ilostuttamaan karanteenioloissa.

Tänä kesänä monet nykyisiä ja entisiä kyläläisiä yhdistävät kesätapahtumat peruttiin. Niiden puuttuminen on tuonut esille erilaisten kulttuuritapahtumien ja yhteisöllisyyden merkityksen. Kesäasukkaat ja erilaiset matkailuaktiviteetit ovat monille kylille merkittävä tulonlähde. Ja kylät puolestaan ovat tärkeitä virkistäytymisen paikkoja kesäasukkaille. Kotimaassa tapahtuva lähimatkailu on kuitenkin ollut nousussa tänä kesänä. Matkailijat ovat löytäneet monta yllättävää ja kiinnostavaa kohdetta läheltä ja oivaltaneet, ettei aina tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan.

Meneillään olevassa Jyväskylän yliopiston Osallistava kulttuurisuunnittelu kylähenkeä vahvistamassa (OSKU) -hankkeen tutkimuksessa tullaan selvittämään kahden keskisuomalaisen taajaman, Sumiaisten ja Palokan asukkaiden kokemuksia paikallisesta identiteetistä ja yhteisöllisyydestä. Syyskuussa avattavassa verkkokyselyssä tiedustellaan myös, onko korona-aika muuttanut suhdetta lähiympäristöön. Kyselyyn voivat vastata myös kesäasukkaat. Kyselystä tiedotetaan paikallisissa medioissa ja seudulla toimivien kotiseutuyhdistysten kautta.

Kysely

Karttapohjaisen verkkokyselyyn voi vastata 15-vuotta täyttänyt Palokan alueen tai Sumiaisten kirkonkylän tai haja-asutusalueen asukas tai kesäasukas. Kysely vastataan anonyymisti ja aineistoa käsitellään niin, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Kysely aukeaa ke 30.9. ja se on auki helmikuun 2021 loppuun.

Linkki kyselyyn eHarava-järjestelmässä https://query.eharava.fi/3383

 

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!