Maakuntahallitus: Kulttuuria ja osallisuutta Keski-Suomeen  

2024 Ajankohtaista Tiedotteet • 19.6.2024 | Jenni Isopahkala

Kulttuurin ja yhteisöllisyyden rahoitushaku jatkuu 2.9. asti 

Keski-Suomen maakuntahallitus kohdensi keväällä Keski-Suomen kehittämisrahaston rahoituksen keskisuomalaista kulttuuria, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Maakuntahallituksen tämän päivän kesäkokouksessa 19.6. hyväksyttiin ensimmäisen kierroksen rahoituspäätöksiä. Kokous pidettiin Aalto2-museokeskuksessa Jyväskylässä.

Syksyn hakujakso jatkuu 2.9.2024 asti, ja hakemukset käsitellään syys- ja lokakuun aikana. Toiselle kierrokselle jäi puolen miljoonan euron kokonaispotista reilut 250 000 euroa. 

Osallisuutta, yhteistyötä ja monikulttuurisuuden tukemista

Myönteisen päätöksen saaneessa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KATOLLA-hankkeessa edistetään maakuntastrategian mukaan lasten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Hankkeessa kehitetään yhdessä lasten kanssa opetusmateriaali, joka jää pysyvästi kaikkien käytettäväksi. Tavoitteena on, että jo esi- ja alkuopetusikäisille lapsille syntyy pohja aktiivisuuden asenteelle ja ymmärrys oman toiminnan mahdollisuuksista.

Rahoitettavien hankkeiden joukossa ovat myös Jyvälän Setlementti ry:n MonDo-hanke (Monikulttuurisuus, dialogisuus ja osallisuus Jyväskylän tyttöjen talolla), jolla käynnistetään Jyväskylän Tyttöjen Talon monikulttuurinen tyttötyö ja Multian kulttuuritalo Ahjolan kokeiluhanke, jolla kehitetään kunnan kulttuuritoimintaa yhteistyössä kunnan asukkaiden kanssa. 

–  Rahoituksen kohdentaminen kulttuurin ja yhteisöllisyyden tukemiseen on otettu Keski-Suomessa ilolla vastaan. Sen koetaan vaikuttavan myönteisesti myös alueemme elinvoimaisuuteen, kertoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila. 

Maakunnan brändityö koetaan tärkeänä

Keski-Suomessa käynnissä oleva maakuntabrändityö herätti kokouksessa runsasta keskustelua. Maakuntahallitus näki työn olevan merkityksellistä koko maakunnalle. Puheenvuoroissa toivottiin, että Keski-Suomen brändi ilmentäisi erityisesti maakunnan poikkeuksellisen monipuolista sivistystä, turvallisuutta ja elämän helppoutta.  

–  Brändityömme nojaa vahvasti maakuntastrategiaamme. Toivomme kaikkien keskisuomalaisten tulevan mukaan sen yhteiseen rakentamiseen, kun pohjatyö saadaan syksyllä valmiiksi, korostaa maakuntajohtaja Pekka Hokkanen.

Brändityötä esitellään ja alustavista suunnitelmista kerätään palautetta Brändikahvilassa, joka järjestetään Teams-etäyhteydellä ensi tiistaina 25.6. kello 13–15.

Lue lisää Keski-Suomen brändikahvilasta

Oksanen maakunnan yhteistyöryhmään

Maakuntahallitus totesi 7.6. kokoontuneen maakuntavaltuuston päätökset ja sopi niiden täytäntöönpanosta. Kokous nimesi maakunnan yhteistyöryhmään Harri Oksasen (ps.) Keuruulta Jyrki Niittymaan pyydettyä eroa Keski-Suomen liiton luottamustehtävistä. 


Tutustu kokouksen
esityslistaan verkkosivuillamme. 

 

Lisätiedot: 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini
hallintojohtaja
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi