Suurin osa maakuntakaavan viranomaisehdotuksen lausunnoista koskee tuulivoima-alueita 

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 21.6.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntakaavan viranomaisehdotukseen saatiin 44 lausuntoa, joista suurin osa koskee tuulivoima-alueita. Maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville syyskuussa 2023.

Tuulivoima-alueiden merkintöjen ja määräysten oikeusvaikutuksiin toivottiin selvennyksiä

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksen kuulemisessa 31.3.–12.5.2023 saatiin 44 lausuntoa. Palautetta antoivat keskisuomalaiset kunnat (21), naapurimaakunnat (7), viranomaiset tai viranomaisluonteiset tahot (12) ja muu tahot (4).  

Suurin osa kehitysehdotuksissa oli kohdennettu tuulivoimateemaan. Lausunnoista nousi esimerkiksi tarve selventää maakuntakaavan tuulivoima-alueiden merkintöjen ja määräysten oikeusvaikutuksia. Kaavan viranomaisehdotuksessa oleviin tuulivoima-alueisiin ehdotettiin myös muutoksia. Useissa palautteissa kiitettiin myös kaavaehdotuksen huolellista valmistelua ja monipuolisia taustaselvityksiä.  

Maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksen mukaisiin tuulivoimatuotantoon soveltuviin alueisiin esitettiin lausunnoissa sekä supistamis- että laajentamistoiveita. Äänekosken Liimattalan aluetta esitettiin poistettavaksi. Kaikkiaan kymmenkunta aluetta toivottiin lisättäväksi maakuntakaavaan.  Maakuntahallitus antaa vastineet viranomaispalautteeseen 25.8.2023. 

Vuorovaikutteinen valmisteluprosessi

Suunnittelujohtaja Hanna Kuntun mukaan vuorovaikutteisuus on ollut keskeinen toimintatapa maakuntakaavan valmistelun eri vaiheissa. Hän muistuttaa, että vielä on mahdollista osallistua tärkeään työhön.  

– Olemme käyneet aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa koko valmistelun ajan. Syksyllä avautuva maakuntakaavaehdotuksen julkinen kuuleminen on seuraava tärkeä vaihe, jolloin jokaisella kaavan osallisella on mahdollisuus vielä kertaalleen vaikuttaa lopulliseen kaavaan. 

Julkinen kuuleminen syyskuussa

Lausuntojen ja viranomaisneuvottelun myötä tarkennettu maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville syyskuussa 2023. Nähtävilläolon aikana kaikki osalliset voivat antaa kaavasta muistutuksen. Muistutukset käsitellään kaavaehdotuksen viimeistelyn yhteydessä ja saadut muistutukset sekä niihin annetut vastineet julkaistaan Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. 

Tavoitteena on, että Keski-Suomen maakuntakaava 2040 voidaan esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 lopussa.   

Tutustu ehdotusvaiheen viranomaiskuulemisen (MRA 13 §) lausuntokoontiin

 

Lisätiedot: 

Hanna Kunttu
suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi
 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa ja liikennettä sekä hyvinvoinnin aluerakennetta. Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan. Käynnissä oleva maakuntakaavan päivitystyön keskeisenä lähtökohtana ja tavoitteena on kokonaiskestävyys, ja se koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta Kuhmoinen pois lukien.