Keski-Suomen liiton säännöt, sopimukset, ohjeet ja lomakkeet

Ladattavat dokumentit

Hallintosääntö 1.1.2024
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (2023)
Talousarvio 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026
Perussopimus 2021
Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen hyvinvointialueen puitesopimus
Hankintaohje 2021
Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2021
Ansionmenetyslomake luottamushenkilöille
Kululasku luottamushenkilöille
Matkalaskulomake 2023
Matkalaskulomake 2024