Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto on vuoden vanha!

Ajankohtaista • 5.2.2021 | Enni Huotari

Tammikuun lopussa vietettiin YmpyräKS-verkoston etäsyntymäpäivää valaisevien puheenvuorojen, keskustelujen ja verkoston kehittämisen merkeissä.  

Etätoteutuksen takia kakkua ei ollut tarjolla mutta tilaisuuden tunnelma oli siitä huolimatta innostunut ja positiivinen. Vuosiseminaarissa puhuivat JAMK:n biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen, YmpyräKS-verkoston Tanja OksaPauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri SalminenFoodinin luova johtaja ja yrittäjä Maria Jalkanen sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen vastuualuejohtaja Pirkko Melville. Puheenvuoroissa korostui vastuullisuustyön merkitys, mahdollisuudet ja myös haastekohdat sekä viestinnän ja sen totuudenmukaisuuden tärkeys.  

Kansainvälisiä arvoketjuja ja ison elintarvikeyrityksen vastuullisuutta esitteli Pauligin vastuullisuus– ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen. Lea kertoi siitä, miten vastuullisuus siirretään strategiasta vastuullisuustoimenpiteiksi. Erityisesti kansainvälisissä arvoketjuissa vastuullisuus käsittää paljon asioita sekä ympäristövastuullisuuden sisällä että sen ulkopuolelta. Yrityksen toiminnassa vastuullisuus ei synny itsestään, vaan se vaatii valintoja, jotka viedään tehokkaasti toimintaan. Ympäristövastuulliset ratkaisut eivät myöskään synny hetkessä. Vastuullisuustyö on jatkuva prosessi, jossa sopivalla tasolla olevia tavoitteita kohti kuljetaan määrätietoisesti.  

Petri Salminen kuvasi omassa puheenvuorossaan vastuullisuusviestinnän tärkeyttä. Yrityksissä tehdään jo paljon vastuullisuustyötä mutta aina niistä ei muisteta kertoa. Omien toimintojen tunnistaminen onkin tärkeä osa ja lähtökohta vastuullisuustyölle. Vastuullinen toiminta ja erityisesti ilmastotoimiin panostaminen näkyy myös rahoituksen saralla esimerkiksi EU:n elvytysrahastossa. Yrityksillä on nyt siis hyvä mahdollisuus saada rahoitusta oman vastuullisuustyönsä kehittämiseksi.  

Maria Jalkasen puheenvuorossa kuultiin huikean yritystarinan lisäksi niistä haastekohdista, joita vastuullisuustyössä on, mutta joista ehkä harvemmin puhutaan. Esimerkiksi ekologisten ja kestävien pakkausten kehittäminen ei ole helppo homma ja kehitystyössä täytyy ottaa huomioon laajasti pakkauksen tuotantoon ja kierrätykseen liittyviä asioita, kuten suomalaisen jätteenkeräysjärjestelmän nopeus. Maria kertoi siitä, miten vastuullisuus on alusta asti ollut lähtökohta Foodinin toiminnalle sekä Suomessa että maissa, joista hankintaa tehdään. Kun vastuullisuus on kiinteästi ja laajasti mukana yrityksen visiossa, se pysyy luonnollisesti mukana yrityksen toiminnassa jatkossakin.  

Inspiroivien puheenvuorojen jälkeen verkoston nykyistä ja tulevaa toimintaa päästiin pohtimaan lyhyessä työpajassa. Keskustelu oli vilkasta ja osallistujilta tuli paljon hyviä teemoja tulevien aamukahvien aiheiksi ja toiminnassa painotettaviksi teemoiksi.  

Aamupäivän päätteeksi Pirkko Melville vahvisti kuvaa uudistuvan kasvun Keski-Suomesta. Keski-Suomessa on hienot mahdollisuudet tehdä ja toteuttaa ympäristövastuullista yritystoimintaa ja tähän on saatavilla myös rahoitusta. Vastuullinen ja kestävä tulevaisuus vaatii tekemistä, mutta yhdessä ja yhteistyöllä se on mahdollista saavuttaa.