Keski-Suomi 2050

Strategiaa tehdään 30 vuoden aikajänne mielessä. Millaisessa Suomessa ja Keski-Suomessa haluamme elää silloin? Millaista Keski-Suomea rakennamme lapsillemme ja heidän lapsilleen? Millaiset puitteet alati muuttuva maailma tuo asemallemme ja tulevaisuustyöllemme?

 

Pyydämme lausuntoanne ja mielipiteitänne Keski-Suomen strategialuonnoksesta 2025-2050 ja sen ympäristöselostuksesta viimeistään pe 8.10.2021 (lausuntopalvelu.fi). Näkemyksiänne käytetään strategian työstämisessä maakuntavaltuuston päätettäväksi joulukuussa.

Keski-Suomen strategia 2025-2050 pohjautuu kokonaiskestävyyden pyrkimykselle. Visionamme on, että Keski-Suomi menestyy rakentamalla kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin.

Strategia antaa raamit aluekehittämiselle. Keski-Suomen strategia sisältää

  • tahtotilan maakunnan kehittämisestä vuoteen 2050 (maakuntasuunnitelma)
  • maakunnan kehittämisen yhteiset toimenpiteet ja arvion niiden rahoittamisesta vuosille 2022–2025 (maakuntaohjelma)
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä suuntavan älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021-2027

Keski-Suomen strategiakeskustelut toteutettiin kevään 2021 aikana yli 300 ihmisin voimin reilussa 20 työpajassa. Niihin osallistui kuntien, yritysten, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen ja maakunnan kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen edustajia.

Työpajoista saatiin kasaan valtava määrä tietoa ja ajatuksia Keski-Suomen yhteisen kehittämisen pohjaksi. Työpajojen aineiston, tilastotiedon, ennakkoarvioiden ja Keski-Suomen vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien pohjalta koottiin strategian raakaversio, jota kommentoitiin otakantaa.fi -palvelussa reilun 50 henkilön puolesta.

Lopullinen strategia on digijulkaisu, jossa asiat ovat ytimekkäästi ja taustoitus värikkäästi. Digijulkaisuun yhdistämme tekstiä, karttoja, numeroita, kuvia, puhetta ja videoita.

Keski-Suomen strategian laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS oli nähtävillä 9.11. – 18.12.2020 välisenä aikana. Kiitos palautteistanne! Ne vaikuttivat kevään työskentelyyn.

Maakuntastrategian tausta-aineisto

Tausta-aineisto on koottuna seitsemän eri teeman alle. Aineistot aukeavat klikkaamalla otsikkoa.

Suunnitteluvaiheen materiaalit

Keski-Suomen strategialuonnos 2025-2050 1.9.2021
Ympäristöselostus
Keski-Suomen strategian osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Keski-Suomen strategian 2025 ja 2050 raakaversio
Kooste raakaversion kommenttikierrokselta
JYU Wisdom palaute
Puheenvuoro Timo Aro: Keski-Suomen asema ja profiili

Kysy lisää Keski-Suomen strategian valmistelusta ja vuoropuhelusta!

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

Maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Johtaminen, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteet

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

Vt. aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen ja alueiden käyttö