Keski-Suomi 2050

Strategiaa tehdään 30 vuoden aikajänne mielessä. Millaisessa Suomessa ja Keski-Suomessa haluamme elää silloin? Millaista Keski-Suomea rakennamme lapsillemme ja heidän lapsilleen? Millaiset puitteet alati muuttuva maailma tuo asemallemme ja tulevaisuustyöllemme?

Tänä keväänä kääntelemme asioita ja ajatuksia. Selvitämme, minkä yhteisten tavoitteiden eteen työskentelemme Keski-Suomessa seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Strategiset valinnat vaikuttavat, miten vastaamme maailman mahdollisuuksiin, miten nousemme vastoinkäymisistä, mihin investoimme yhdessä.

Strategia antaa raamit aluekehittämiselle. Päivitämme vuoden 2021 aikana vuonna 2014 hyväksytyn maakuntasuunnitelman ja vuonna 2017 hyväksytyn maakuntaohjelman. Tarkoituksena on laatia yksi Keski-Suomen strategia, joka sisältää

  • tahtotilan maakunnan kehittämisestä vuoteen 2050 (maakuntasuunnitelma)
  • maakunnan kehittämisen yhteiset toimenpiteet ja arvion niiden rahoittamisesta vuosille 2022–2025 (maakuntaohjelma)
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä suuntavan älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021-2027

Strategia työstetään yhteistyössä kuntien, yritysten, maakunnan kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen, valtion viranomaisten sekä muiden Keski-Suomen kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Keski-Suomen strategian laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS oli nähtävillä 9.11. – 18.12.2020 välisenä aikana. Kiitos palautteistanne! Ne vaikuttavat kevään työskentelyyn ja viestintään.

Maakuntastrategian tausta-aineisto

Tausta-aineisto on koottuna kuuden eri teeman alle. Aineistot aukeavat klikkaamalla otsikkoa.

Suunnitteluvaiheen materiaalit

Keski-Suomen strategian osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Puheenvuoro Timo Aro: Keski-Suomen asema ja profiili

Kysy lisää Keski-Suomen strategian valmistelusta ja vuoropuhelusta!

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

Vt. maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Johtaminen, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteet

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

Vs. aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen ja alueiden käyttö