Keski-Suomen aikajana I/2022: Talouden kasvu jatkui tasaantuen

Ajankohtaista Tiedotteet • 13.1.2022 | Kirsi Mukkala

Yritysten liikevaihdon kasvu jatkui

Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto ylitti 7,6 %:lla edellisvuoden tason ja 1,3 %:lla kahden vuoden takaisen. Kasvun hienoinen tasaantuminen kertonee kuitenkin siitä, että nopeimman kasvun vaihe on ohitettu.

Keski-Suomen yritysten yhteenlasketun vientiliikevaihdon kasvu on ollut maltillista verrattuna koko maan ripeään kasvuun. Vienti on 13,7 % jäljessä vuoden 2019 tasosta. Tuotannon päättyminen UPM:n Jämsän Kaipolan paperitehtaalla heijastuu voimakkaasti maakunnan vientiliikevaihtoon. Myös maailmanlaajuiset häiriöt toimitusketjuissa ja komponenttien saatavuudessa vaikeuttavat vientikehitystä väliaikaisesti.

Kovinta kasvua kaupassa ja palveluissa – teollisuus toipuu hitaasti

Yksityinen kulutus on vahvaa, mikä näkyy toimialojen kehityksessä. Päätoimialoista koko korona-ajan vahvasti porskuttanut kaupan ala kasvoi vuoden takaisesta 6,1 % ja kahden vuoden takaisesta 10,8 %. Koronan runtelema yksityinen palvelusektori on päässyt hyvään kasvuun, ja liikevaihto ylittää jo pandemiaa edeltäneen tason. Vilkas kotimaan matkailukesä paikkasi myös majoitus- ja ravitsemisalan menetyksiä, mutta kahden vuoden takaisesta liikevaihdosta puuttuu edelleen 9,8 %, eikä loppuvuonna ryöpsähtänyt omikron-aalto helpota tilannetta.

Rakentamisen alan liikevaihto kasvoi ripeästi vuoden 2021 alkupuoliskolla, kasvun hieman tasoittuessa kolmannella neljänneksellä. Kasvua kirjattiin 5,4 % edellisvuodesta ja 4,1 % kahden vuoden takaisesta. Teollisuusrakentaminen on edelleen vilkasta, mutta sairaala Novan ja Kirri-Tikkakosken kaltaisia isoja hankkeita ei tällä hetkellä ole vireillä.

Keski-Suomessa teollisuuden liikevaihdon pudotus oli koko maata rajumpi. Hiipuminen alkoi jo ennen pandemiaa ja kiihtyi entisestään koronan ja Kaipolan tehtaan tuotannon lakkauttamisen vauhdittamana. Toipuminen on ollut hidasta ja liikevaihdon kehitys on jäänyt huomattavasti jälkeen koko maan teollisuuden kasvusta. Keski-Suomen teollisuusyritysten kokonaisliikevaihdosta puuttuu 8,0 % kahden vuoden takaiseen verrattuna.

Tekijöille on kysyntää

Yritysten henkilöstömäärän ja uusien avointen työpaikkojen määrän kehitys on ollut vahvasti nousujohteista sekä koko maassa että Keski-Suomessa. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärä oli kahden vuoden takaisella tasolla ja ylitti 5,0 %:lla edellisvuoden vastaavan ajankohdan. Vahvinta henkilöstömäärän kasvu on ollut kaupan alalla ja palveluissa.

Yritykset raportoivat laajasti osaavan työvoiman puutteesta. Samaan aikaan työttömyysaste on Keski-Suomessa maakuntien toiseksi korkein ja pitkäaikaistyöttömyys jatkaa yhä kasvuaan.

Keski-Suomen seudut kasvussa mukana

Keski-Suomen seutukunnat pärjäävät verrattain hyvin vastaavien seutujen joukossa ja koko maan kehitykseen peilaten. Joutsan, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutujen yritysten kokonaisliikevaihdon kasvu ylitti kirkkaasti koko maan kasvun vertailtaessa sekä vuoden että kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Yritysten henkilöstömäärässä Jyväskylän seudun kasvu päihittää koko maan kasvun molempina vertailuajankohtina.

Keski-Suomessa ripeimmin koronavuoden notkahduksesta ovat nousseet liikevaihdolla mitaten Äänekosken (+20,9 %) ja Keuruun (+17,0 %) seudut. Kahden vuoden takaiseen verrattuna eniten kasvua kirjasi Saarijärvi-Viitasaaren seutu, 23,1 %. Vastaavasti henkilöstömäärällä mitaten vuoden takaisesta on noustu parhaiten Jyväskylän (5,8 %) ja Keuruun (5,5 %) seuduilla. Keuruun hyvästä työllisyyskehityksestä kertoo myös kahden vuoden takaisen henkilöstömäärän ylittyminen 1,8 %:lla.

Jämsässä Kaipolan tehtaan heijastukset työttömyyteen eivät toteutuneet pelätyn suuruisina. Kaipolan osaajille on löytynyt työtä myös seudun ulkopuolelta. Jämsän yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä oli 31,2 % jäljessä kahden vuoden takaisesta, kun taas yritysten henkilöstömäärä oli 7,2 % alhaisempi.

Keski-Suomen aikajana

Elinkeinoelämän kehitystä seurataan Keski-Suomen Aikajanoissa neljännesvuosittain. Seuraava koko vuoden 2021 kattava Aikajana ilmestyy huhtikuussa 2022.

Aikajanan tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Keulink Oy, Äänekosken kaupunki, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sekä Saarijärven kaupunki.

Lue aineisto kokonaisuudessaan: Keski-Suomen Aikajana 1/2022