Ennakko: maakuntahallituksen kokous 24.3.2023 

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 21.3.2023 |

Maakuntahallituksella on perjantain kokouksessa hyväksyttävänä Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotus, johon pyydetään lausunnot Keski-Suomen kunnilta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta sekä tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta, yhteisöiltä ja ministeriöiltä. Kunnille ja viranomaisille lausunnolle lähetettävä kaava-aineisto sisältää kaavakartan ja siihen sisältyvät merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostuksen. Lisäksi kaavaehdotukseen sisältyvät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Lausuntokierroksen ja viranomaisneuvottelun jälkeen kaavaehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset ja kansalaiskuuleminen on tulossa esille alkusyksystä. Maakuntahallitus antaa myös vastineet maakuntakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen.    

Maakuntakaavan 2040 keskeisiä sisältöjä ovat tuulivoima, liikenne ja hyvinvoinnin aluerakenne. Valmisteluvaiheesta saadun palautteen ja tarkempien selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella viranomaisehdotukseen esitetään sisällytettäväksi yhteensä 19 tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta. Palautteen pohjalta on muutettu kantatien 77 uusi linjaus esitettäväksi ohjeellisella merkinnällä. Kansainvälisen pyöräilyreitin (EuroVelo 11) ja valtatietä 9 koskevien varausten (Kanavuori-Lievestuore sekä Orivesi-Jyväskylä) osalta kaavaselostusta on täydennetty. Hyvinvoinnin aluerakenteen elementtejä, teemaan liittyviä maakuntakaavan merkintöjä, viherrakennetta ja ekologisia yhteyksiä tarkastellaan selvityksessä, joka julkaistaan maakuntakaavan 2040 tausta-aineistona. Selvitys tukee Keski-Suomen strategian hyvään vointiin liittyviä tavoitteita.  

Maakuntahallitus käsittelee kokouksessa Ponnistetaan Päijänne biosfäärialue maaliin saakka -valtuustoaloitteen. Vasemmiston valtuustoryhmä jätti aloitteen maakuntavaltuuston kokouksessa 2.12.2022. 

  Lisäksi kokouksessa on hyväkysyttävänä Keski-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje.  

Ennen kokousta Keski-Suomen aluehallitus ja maakuntahallitus kokoontuvat ensimmäiseen yhteiskokoukseen. Kokouksessa käsitellään muun muassa hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategiseen tilannekuvaan ja kumppanuuteen liittyviä asioita.    

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta 

Lisätietoja 

Tahvo Anttila 
maakuntahallituksen puheenjohtaja 
0500 746 571 
tahvoanttila[at]gmail.com  

Pekka Hokkanen 
maakuntajohtaja 
040 595 0016 
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi  

Hanna Reini 
hallintopäällikkö 
040 596 5993 
hanna.reini[at]keskisuomi.fi