Lausunnot ja kannanotot

2024

24.6.2024 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta (KSL/137/03.13.00/2024)

20.6.2024 Lausunto: Maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittäminen, lausuntopyyntö kriteerien vaikutuksista (KSL/154/03.07.07/2024)

20.6.2024 Lausunto Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron (Kinnula, Pihtipudas, Perho, Halsua, Lestijärvi) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus) (KSL/130/03.06.01/2024)

19.6.2024 Lausunto Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (KSL/168/03.00.02/2023)

14.6.2024 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (KSL/147/05.00.12/2024)

10.6.2024 Lausunto Karstulan seurakuntatalon asemakaavamuutoksen luonnoksesta, kortteli 31 (KSL/185/03.02.00/2023)

3.6.2024 Lausunto Huuhtimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma), Kangasniemi (KSL/95/03.06.00/202)

3.6.2024 Lausunto Huuhtimäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, Kangasniemi (KSL/86/03.01.00/2024)

31.5.2024 Lausunto Seminaarinmäen kampusalueen suojelukaavan asemakaavan muutos- ja tonttijakoehdotuksesta (KSL/251/03.02.00/2022)

20.5.2024 Lausunto Keski-Suomen alueelliseen työlupalinjaukseen 2024 (KSL/91/05.00.12/2024)

13.5.2024 Lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2050 (KSL/310/03.00.02/2021)

7.5.2024 Lausunto: Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus), Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke (KSL/56/03.06.01/2024)

6.5.2024 Lausunto: YVA-ohjelma, Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke ja sähkönsiirto (Viitasaari, Keitele) (KSL/215/03.08.01.06/2023)

3.5.2024 Lausunto Pirkanmaan elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavasta (viranomaisehdotus) (KSL/113/03.00.02/2023)

26.4.2024 Lausunto: Muuratsalon koetalon suojeleminen rakennusperintölain nojalla (KSL/30/03.05.05/2024)

24.4.2024 Lausunto Sarvikankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/66/03.06.01/2024)

22.4.2024 Lausunto: Lausunto: Neoen Renewables Finland Oy:n Kerkkolan aurinkovoimahanke, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisen tarveharkinta (KSL/76/03.08.01.06/2024)

19.4.2024 Lausunto: Keuruun Lehmikorven tuulivoimaosayleiskaavaluonnos (KSL/101/03.01.00/2023)

19.4.2024 Lausunto Lehmikorven tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/48/03.06.01/2024)

18.4.2024 Lausunto Tukkimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotuksesta, Karstula (KSL/30/03.01.00/2023)

18.4.2024 Lausunto Tukkimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/39/03.06.01/2024)

15.4.2024 Lausunto: Valtatien 4 ja valtatien 9 parantaminen välillä Kanavuori-Haapalahti, Jyväskylä, tiesuunnitelma (KSL/248/03.07.07/2023)

9.4.2024 Lausunto Volkkilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistosta (KSL/19/03.08.01.06/2023)

8.4.2024 Lausunto Volkkilankankaan tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/31/03.06.01/2024)

4.4.2024 Lausunto: Majajärven osayleiskaava- ja asemakaavaluonnokset (Jyväskylä) (KSL/57/03.01.00/2024)

27.3.2024 Lausunto Nikaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistosta (KSL/20/03.01.00/2024)

25.3.2024 Lausunto: Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava, ehdotus, Perho (KSL/22/03.01.00/2023)

22.3.2024 Lausunto: Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavainen palveluverkko (KSL/45/05.00.12/2024)

19.3.2024 Lausunto: Valtatien 4 toimenpideselvitys välillä Lusi-Kanavuori (Heinola, Sysmä, Hartola, Joutsa, Toivakka ja Jyväskylä) (KSL/23/03.07.07/2024)

7.3.2024 Lausunto: Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022-2027 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta (KSL/44/04.07.00/2024)

6.3.2024 Lausunto: Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus), Valtatien 9 parantaminen välillä Kanavuori-Lievestuore, Jyväskylä ja Laukaa (KSL/16/03.06.01/2024)

27.2.2024 Lausunto Metsomäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/24/03.06.00/2024)

26.2.2024 Lausunto Metsomäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, Mänttä-Vilppula (KSL/188/03.08.01.06/2023)

23.2.2024 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusaineistosta (KSL/257/03.00.02/2021)

15.2.2024 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Jyväskylän Korpilahti, Raidanlahti (KSL/12/03.05.04/2024)

12.2.2024 Lausunto: Työryhmämietintö: Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistaminen (KSL/228/05.00.12/2023)

31.1.2024 Lausunto: Valtatien 4 parantaminen Palokan eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä, tiesuunnitelma (KSL/224/03.07.07/2023)

26.1.2024 Kannanotto: Kuntien rahoituksen perustuttava kuntien tehtäviin

18.1.2024 Lausunto: Toimenpideselvitys, valtatien 9 parantaminen välillä Orivesi - Jyväskylä sekä aluevaraussuunnitelmat Muuramen ja Korpilahden kohdalla (KSL/218/03.07.07/2023)

18.1.2024 Lausunto Suolasalmenharjun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/235/03.06.01/2023)

18.1.2024 Lausunto Suolasalmenharjun Tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta, Alajärvi (KSL/81/03.01.00/2023)

10.1.2024 Lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta 2050 (KSL/310/03.00.02/2021)

4.1.2024 Lausunto Lintukangas I asemakaavaehdotuksesta (Jyväskylä) (KSL/274/03.02.00/2022)

4.1.2024 Lausunto Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavasta (KSL/168/03.00.02/2023)

2023

21.12.2023 Lausunto: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025-2032 (KSL/227/03.07.07/2023)

8.12.2023 Kannanotto: Maakuntien liittojen kannanotto laajakaistatukiohjelman valmisteluun

7.12.2023 Lausunto: Lausunto: Humpin teollisuusalueen asemakaavamuutos ja laajennus (korttelien 12, 13, ja 14 katuverkkoratkaisut) (KSL/235/03.02.00/2020)

22.11.2023 Lausunto Kauniskankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä (KSL/81/03.08.01.06/2020)

15.11.2023 Lausunto: Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeaminen; työryhmän mietintö (KSL/195/03.05.08/2023)

6.11.2023 Kannanotto: Kasvuallianssi rakentamaan kestävää ja kilpailukykyistä Suomea

26.10.2023 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024, HE 41/2023 vp, aluekehitys (KSL/206/04.07.00/2023)

23.10.2023 Lausunto Leppämäen (Pyhäjärvi) tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/119/03.08.01.06/2022)

16.10.2023 Lausunto: Valtion budjetti 2024 ja valtiontalouden kehykset vuosille 2024-2027, maa- ja metsätalousministeriön pääluokka (KSL/209/05.00.12/2023)

13.10.2023 Lausunto: Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelma (KSL/182/03.07.07/2023)

10.10.2023 Lausunto Kämppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistosta (KSL/15/03.08.01.06/2022)

10.10.2023 Lausunto Kämppäkankaan tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/197/03.06.00/2022)

22.9.2023 Kannanotto: Keski-Suomen valtiontukialueiden jatkuttava vuoteen 2027

19.9.2023 Kannanotto: Hallituksen kaupunkiallianssia täydennettävä sisämaan kasvukeskuksilla

13.9.2023 Kannanotto: Suomen CAP-suunnitelman kansallisen rahoituksen leikkaus

13.9.2023 Maakuntajohtajien kannanotto: Alueellisilla toimilla on ratkaiseva merkitys elinvoimaiselle Suomelle - kehittämisrahoituksen tulee olla pitkäjänteistä

7.9.2023 Lausunto Muuramen keskustaajaman osayleiskaavan eteläosan ehdotuksesta (KSL/169/03.01.00/2016)

6.9.2023 Lausunto Pihtiputaan Uusimon tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (KSL/67/03.01.00/2023)

6.9.2023 Lausunto Uusimon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/147/03.06.00/2023)

28.8.2023 Lausunto Leppämäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistosta (KSL/138/03.01.00/2023)

11.8.2023 Lausunto Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotuksesta, Petäjävesi (KSL/62/03.01.00/2022)

1.8.2023 Lausunto tiesuunnitelmasta maantie 642 Paatelan kanavan kohdalla (Äänekoski) (KSL/139/03.07.07/2023)

22.6.2023 Lausunto Pekanrämeen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/128/03.06.00/2023)

21.6.2023 Lausunto Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksesta (KSL/113/03.00.02/2023)

26.5.2023 Lausunto Sarvikankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/105/03.06.00/2023)

24.5.2023 Lausunto Lehmikorven tuulivoimahankkeen ja sen sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/98/03.06.00/2023)

22.5.2023 Lausunto Hallakallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/97/03.06.00/2023)

17.5.2023 Lausunto: Henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla (KSL/86/03.07.02/2023)

11.5.2023 Lausunto: Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 (KSL/25/03.00.02/2017)

5.5.2023 Lausunto Pihtiputaan Leppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (KSL/89/03.01.00/2023)

3.5.2023 Lausunto: Jyväskylä-Haapajärvi, Hietaman tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Äänekoski (KSL/72/03.07.02/2023)

5.5.2023 Lausunto: Humpin teollisuusalueen asemakaavamuutos ja laajennus (korttelien 12, 13, ja 14 katuverkkoratkaisut) (KSL/235/03.02.00/2020)

20.4.2023 Lausunto Leppäkankaan tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/74/03.06.00/2023)

19.4.2023 Lausunto Tampere-Jyväskylä ratahankkeesta: Lahdenperä-Jämsä rataoikaisu ja kaksoisraide, yleissuunnitelma (Jämsä) (KSL/46/03.07.02/2023)

19.4.2023 Lausunto: Alajärven Suolasalmenharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (KSL/81/03.01.00/2023)

18.4.2023 Lausunto: luonnos luonnonsuojeluasetukseksi (valtioneuvoston asetus) (KSL/70/03.05.02/2023)

14.4.2023 Lausunto Äänekosken Honkakankaan tuulivoimahankkeesta / YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/77/03.08.01.06/2023)

11.4.2023 Lausunto valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoinnista (KSL/51/05.00.12/2023)

6.4.2023 Lausunto Multian kunnalle, kuntalaisaloite tuulivoiman suojaetäisyydestä Multialle (KSL/69/03.08.01.06/2023)

6.4.2023 Lausunto Highland Solar'in aurinkovoimahankkeesta / YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/71/03.08.01.06/2023)

5.4.2023 Lausunto Luhangan tuulivoimapuistohankkeesta / YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/68/03.08.01.06/2023)

4.4.2023 Lausunto Moskuankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/62/03.08.01.06/2023)

4.4.2023 Lausunto Pyhäjärven Moskuankankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (KSL/59/03.01.00/2023)

3.4.2023 Lausunto Hallakallion tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, Pyhäjärvi (KSL/50/03.01.00/2023)

31.3.2023 Lausunto: Kajoamislupahakemus koskien muinaisjäännöstä Kirkkoniemi A, Laukaa (KSL/56/03.13.00/2023)

12.3.2023 Lausunto Valtatien 18 parantaminen Pakolantien liittymän kohdalla, Petäjävesi, tiesuunnitelma (KSL/48/03.07.07/2023)

10.3.2023 Lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 luonnoksesta (KSL/310/03.00.02/2021)

28.2.2023 Lausunto: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024-2031 (KSL/32/03.07.07/2023)

28.2.2023 Lausunto: luonnos kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035 (KSL/40/03.13.00/2023)

17.2.2023 Lausunto: Vihtavuori, Seututien 637 tie- ja liittymäjärjestelyjä koskeva asemakaavan muutos ja laajennus, Laukaa (KSL/34/03.07.07/2021)

7.2.2023 Lausunto Karstulan Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (KSL/7/03.01.00/2023)

7.2.2023 Lausunto Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/85/03.06.00/2022)

6.2.2023 Lausunto Keuruun keskustan osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/6/03.01.00/2017)

3.2.2023 JTF-maakuntaliittojen kannanotto tekniseen tukeen

3.2.2023 Lausunto: Selvitys järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa (KSL/3/04.07.00/2023)

3.2.2023 Lausunto Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2045 luonnoksesta (KSL/266/03.07.00/2022)

2.2.2023 Lausunto Kaipolan kiertotalouslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/276/03.06.00/2022)

30.1.2023 Lausunto esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisen lainsäädännöksi (KSL/97/05.00.12/2022)

27.1.2023 Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035 (KSL/272/03.05.02/2022)

18.1.2023 Lausunto: Maantien 6456 (Konginkankaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välillä valtatie 4-Konginkankaan taajama, Äänekoski, tiesuunnitelma (KSL/278/03.07.03/2022)

17.1.2023 Lausunto: Lintukangas I asemakaava, Jyväskylä (KSL/274/03.02.00/2022)

13.1.2023 Lausunto Seminaarinmäen kampusalueen suojelukaavan asemakaavan muutoksen luonnoksesta (KSL/251/03.02.00/2022)

8.1.2023 Lausunto: Täydentävä hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä) (KSL/8/05.00.12/2023)

5.1.2023 Lausunto: Arviomuistio saaristolain päivittämistarpeista (KSL/247/03.13.00/2022)

2022

23.12.2022 Lausunto Kinnulan kunnalle kuntalaisaloitteen vaatimuksesta tuulivoimaloiden 4 km vähimmäisetäisyydestä asuin- ja lomakiinteistöihin nähden (KSL/245/03.08.01.06/2022)

8.12.2022 Lausunto: Metsäkonekuljetuksen osaamisalan koulutuksen järjestämisluvan hakeminen (KSL/156/08.00.02/2020)

7.12.2022 Lausunto: HE eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 § muuttamisesta (KSL/250/03.07.00/2022)

11.11.2022 Lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035) (KSL/31/03.05.06/2022)

8.11.2022 Lausunto: Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (KSL/125/04.07.00/2022)

8.11.2022 Lausunto: Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Lahdenperä-Jämsä ratayhteys (KSL/9/03.07.07/2022)

25.10.2022 Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (KSL/211/03.13.00/2022)

24.10.2022 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta (KSL/222/03.13.00/2022)

14.10.2022 Lausunto Kämppäkankaan tuulivoimahankkeen kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (KSL/15/03.08.01.06/2022)

14.10.2022 Lausunto Kämppäkankaan tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/197/03.06.00/2022)

13.10.2022 Lausunto: Työryhmän luonnos kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030, KISS2030 (KSL/202/03.05.00/2022)

10.10.2022 Lausunto Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma - Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 (KSL/214/03.05.00/2022)

10.10.2022 Lausunto Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia (KSL/213/03.05.00/2022)

30.9.2022 Lausunto Kyyjärven Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta ja yva-selostuksesta (KSL/159/03.08.01.06/2022)

29.9.2022 Lausunto Leppämäen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/119/03.08.01.06/2022)

21.9.2022 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (KSL/192/03.05.02/2022)

14.9.2022 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnoksesta (KSL/257/03.00.02/2021)

31.8.2022 Lausunto: Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi (KSL/117/05.00.12/2022)

26.8.2022 Lausunto: Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, yleissuunnitelman muutossuunnitelma (KSL/204/03.07.03/2014)

16.8.2022 Lausunto Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotus ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat liitettäviksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan sekä niitä koskeva ympäristöselostus (KSL/205/04.04.03.02/2020)

12.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (KSL/141/03.13.00/2022)

12.8.2022 Lausunto: Vaajakosken ohitustien asemakaavan muutos ja laajennus sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (KSL/151/03.02.00/2022)

11.8.2022 Lausunto Perhon Kirvesvuoren tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (KSL/109/03.08.01.06/2022)

11.8.2022 Lausunto Kyyjärven Kirvesvuoren tuulivoimahankkeen kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (KSL/109/03.08.01.06/2022)

11.8.2022 Lausunto Kirvesvuoren tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/124/03.06.00/2022)

4.7.2022 Viiden maakunnan kannanotto: Maakuntalennot turvaavat koko Suomen elinvoimaa

1.7.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta (KSL/123/03.05.00/2022)

23.6.2022 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun VN-asetuksen muuttamisesta (KSL/125/04.07.00/2022)

21.6.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (KSL/97/05.00.12/2022)

13.6.2022 Lausunto Pihtiputaan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (KSL/102/03.01.00/2022)

13.6.2022 Lausunto Kinnulan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (KSL/100/03.01.00/2022)

9.6.2022 Länsi-Suomen liittojen kannanotto: Suomen menestys perustuu logistiseen kokonaisajatteluun

8.6.2022 Lausunto Kettukankaan-Hanhikankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/96/03.06.00/2022)

6.6.2022 Länsi-Suomen liittojen kannanotto: Esitys ympäristöllisten lupamenettelyjen uudistamiseksi

24.5.2022 Kannanotto Väyläviraston julkaisuun 29/2022: Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon tilanne ja tulevaisuuskuva-selvitys (KSL/111/03.07.02/2022)

18.5.2022 Lausunto Hiilineutraali Suomi 2035 kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos (KSL/80/03.13.00/2022)

16.5.2022 Lausunto VTV:n tarkastuskertomusluonnoksesta 7/2022, Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen (KSL/30/05.00.04/2021)

16.5.2022 Lausunto työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU) (KSL/83/03.05.00/2022)

13.5.2022 Lausunto maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta (KSL/77/03.07.07/2022)

12.5.2022 Lausunto Äänekosken Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus II:sta (KSL/174/03.01.00/2020)

10.5.2022 Lausunto Hanhinevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/69/03.06.00/2022)

6.5.2002 Lausunto Petäjäveden Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnosaineistosta (KSL/62/03.01.00/2022)

6.5.2022 Lausunto Petäjäveden Pitkälänvuoren ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/65/03.08.01.06/2021)

29.4.2022 Lausunto Väyläverkon vuosien 2023-2030 investointiohjelman luonnoksesta (KSL/64/03.07.07/2022)

14.4.2022 Kannanotto: Maakuntajohtajien kannanotto rakentamislain kuulemiseen

12.4.2022 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta (KSL/45/03.13.00/2022

20.3.2022 Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista (KSL/49/04.07.00/2022)

17.3.2022 Lausunto Valtatien 4 ohituskaistojen parantaminen, tiesuunnitelman muutossuunnitelma välillä Konginkangas-Kalaniemi (Äänekoski) (KSL/37/03.07.03/2022)

24.2.2022 Länsi-Suomen liittojen asiantuntijalausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle, E 141/2021 ja U 16/2022 (KSL/38/03.07.00/2022)

18.2.2022 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma), Lahdenperä-Jämsä ratayhteys, (KSL/9/03.07.07/2022)

8.2.2022 Lausunto Peikkorinteen asemakaavan muutosluonnoksesta, Himos, Jämsä (KSL/5/03.02.00/2022)

28.1.2022 Lausunto Tampere-Jyväskylä ratahankkeen Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma (Orivesi, Jämsä ja Muurame) (KSL/307/03.07.02/2021)

25.1.2022 Lausunto Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (KSL/298/03.07.00/2021)

17.1.2022 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma), valtatie 9 parantaminen välillä Kanavuori-Lievestuore (Jyväskylä, Laukaa) (KSL/299/03.07.03/2021

18.1.2022 Lausunto Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksesta/osa-alue 2 (KSL/308/03.01.00/2021)

14.1.2022 Lausunto Joensuon tuulivoimahankkeesta/YVA menettelyn soveltamisen tarve (KSL/315/03.08.01.06/2021)

14.1.2022 Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KSL/304/03.05.00/2021)

14.1.2022 Lausunto Otsavuoren tuulivoimahankkeesta/YVA menettelyn soveltamisen tarve (KSL/317/03.08.01.06/2021)

2021

22.12.2021 Lausunto Äänekosken Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (KSL/174/03.01.00/2020)

17.12.2021 Keski-Suomen liiton kannanotto valtiontukialueista vuosille 2022-2027 (KSL/71/04.04.03.02/2021)

8.12.2021 Lausunto Kämppäkankaan tuulivoimahankkeesta / YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/282/03.08.01.06/2021)

26.11.2021 Lausunto ympäristöministeriön ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (KSL/232/03.13.00/2021)

8.10.2021 Kommentit Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnokseen (KSL/216/03.07.00/2021)

30.9.2021 Lausunto Vt4 (Rantaväylä) parantaminen välillä Aholaita-Lohikoski -tiesuunnitelma (KSL/78/03.07.03/2021)

24.9.2021 Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton lausunto koskien Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusvastuiden laajentamista (KSL/233/08.00.02/2021)

24.9.2021 Lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022-2030 (KSL/215/03.07.02/2021)

10.9.2021 Lausunto: Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostus (KSL/197/03.13.00/2021)

10.9.2021 Lausunto tiesuunnitelmasta: Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski (KSL/191/03.07.03/2021)

10.9.2021 Lausunto väyläverkon vuosien 2022-2029 investointiohjelman luonnoksesta (KSL/192/03.07.07/2021)

6.9.2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (KSL/189/03.05.02/2021)

6.9.2021 Lausunto luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi (KSL/186/03.05.00/2021)

31.8.2021 Lausunto valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski, tiesuunnitelma (KSL/85/03.07.03/2019)

27.8.2021 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2022-2025 (KSL/179/05.00.12/2021)

18.8.2021 Lausunto Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ehdotuksesta (KSL/248/03.01.00/2020)

18.8.2021 Lausunto ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevaan alueelliseen linjaukseen Keski-Suomessa (KSL/184/05.00.12/2021)

1.8.2021 Lausunto Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankkeen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä yva-suunnitelmasta (KSL/114/03.08.01.06/2021)

8.6.2021 Lausunto Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 muutoksen ja Nisulan kylän osayleiskaavan ehdotuksesta (KSL/129/03.01.00/2020)

3.6.2021 Länsi-Suomen suuralueen maakuntien asiantuntijalausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (KSL/109/03.07.00/2021)

1.6.2021 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 (KSL/96/05.00.12/2021)

31.5.2021 Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 (KSL/111/04.07.00/2021)

19.5.2021 Lausunto Nikaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistosta sekä yhdistetystä kaava- ja yva-selostuksesta (KSL/90/03.08.01.06/2020)

19.5.2021 Asiantuntijalausunto Valtioneuvoston selontekoon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 VNS 2/2021 vp (KSL/109/03.07.00/2021)

12.5.2021 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi Helmi-elinympäristöohjelmasta (KSL/99/03.05.02/2021)

11.5.2021 Lausunto ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027 (KSL/259/03.05.08/2020)

6.5.2021 Keski-Suomen liiton lausunto lakiesityksestä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (KSL/108/04.07.00/2021)

4.5.2021 Keski-Suomen liiton asiantuntijalausunto, Talousvaliokunta HE 47 2021 vp (KSL/106/04.04.03.02/2021)

4.5.2021 Keski-Suomen liiton asiantuntijalausunnon täydennys, Maa- ja metsätalousvaliokunta HE 47 2021 vp (KSL/98/04.04.03.02/2021)

30.4.2021 Keski-Suomen asiantuntijalausunto TEN-T-asetus (KSL/101/03.07.05/2021)

28.4.2021 Keski-Suomen liiton asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä 47/2021 (KSL/98/04.04.03.02/2021)

27.4.2021 Lausunto: Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi (3 asetusta), Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027 (KSL/83/04.07.00/2021)

15.4.2021 Lausunto Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/65/03.08.01.06/2021)

14.4.2021 Lausunto valtioneuvoston selontekoon EU-politiikasta (KSL/90/04.07.00/2021)

13.4.2021 Lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta (KSL/67/04.04.03.02/2021)

29.3.2021 Lausunto liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä (KSL/56/03.07.07/2021)

26.3.2021 Kannanotto valtiontukialueista vuosille 2022 - 2027 (KSL/71/04.04.03.02/2021)

26.3.2021 Länsi-Suomen liittojen kannanotto: Länsi-Suomen maakunnat kohti 6Gtä (KSL/81/05.00.12/2021)

12.3.2021 Lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (KSL/20/03.07.00/2021)

12.3.2021 Lausunto työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi (KSL/17/05.00.12/2021)

12.3.2021 Länsi-Suomen liittojen kannanotto EU:n metsästrategiaan (KSL/79/03.05.06/2021)

3.3.2021 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä (KSL/60/05.00.12/2021)

1.3.2021 Kuntaliiton ja maakuntien liittojen kannanotto maankäyttö- ja rakennuslain valmistelun ongelmista (KSL/150/03.00.00/2020)

1.3.2021 Lausunto: Valtioneuvoston periaatepäätös Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta (KSL/26/05.00.12/2021)

23.2.2021 Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Liikunta ry:n lausunto liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta (KSl/9/05.00.12/2021)

19.2.2021 Lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartasta (KSL/8/03.07.07/2021)

19.2.2021 Maakuntien liittojen lausunto Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamien valtakunnallisten teemojen valmistelu (KSL/51/04.04.03.02/2021)

17.2.2021 Suomen maakuntajohtajien kannanotto aluekehittämiskeskusteluiden harjoituskierroksesta 2020 (KSL/313/05.00.06/2020)

28.1.2021 Suomen maakuntajohtajien lausunto: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Suomen kestävän kasvun ohjelma (KSL/311/04.07.00/2020)

23.1.2021 Keski-Suomen liiton lausunto Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (KSL/12/03.07.07/2021)

22.1.2021 Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta (KSL/307/08.00.02/2020)

20.1.2021 Lausunto Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta (KSL/149/03.01.00/2020)

12.1.2021 Länsi-Suomen maakuntaliittojen lausunto: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma (KSL/311/04.07.00/2020)

2020

24.11.2020 Lausunto Salolan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä yva-suunnitelmasta (KSL/236/03.08.01.06/2020)

16.11.2020 Lausunto Valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla, Laukaa, tiesuunnitelma (KSL/225/03.07.03/2020)

29.10.2020 Kannanotto: Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tulee huolehtia maakuntakenttien lentoliikenteen jatkuvuudesta (KSL/258/03.07.01/2020)

29.9.2020 Lausunto: Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä, tiesuunnitelma (KSL/218/03.07.03/2020)

25.9.2020 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista (KSL/170/05.00.12/2020)

23.9.2020 Lausunto Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimahankkeen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (KSL/176/03.08.01.06/2020)

21.9.2020 Lausunto Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä-Äänekoski, Laukaa, Uurainen ja Äänekoski, yleissuunnitelma (KSL/148/03.07.03/2020)

14.9.2020 Kannanotto: Maakuntakenttien lentoliikenne (KSL/223/03.07.01/2020)

11.9.2020 Kannanotto: Keski-Suomi elää kansainvälisistä yhteyksistä (KSL/223/03.07.01/2020)

2.9.2020 Kannanotto: Ulkomaalaisen työvoiman lupaprosessien sujuvoittaminen (KSL/217/05.00.12/2020)

31.8.2020 Lausunto Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/191/03.08.01.06/2020)

28.8.2020 Lausunto Keski-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021-2025 luonnoksesta (KSL/190/03.05.06/2020)

28.8.2020 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2021-2024 (KSL/188/05.00.12/2020)

28.8.2020 Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa valtioneuvostoon kokonaisvaltaisen tuen huolehtimisesta Jämsän äkillisessä rakennemuutoksessa (KSL/214/05.00.12/2020)

26.8.2020 Lausunto: Muuramen keskustaajaman osayleiskaava, eteläosa (KSL/169/03.01.00/2016)

17.8.2020 Lausunto: Palvalahden asemakaavamuutos ja laajennus, Petäjävesi (KSL/460/03.02.00/2017)

17.8.2020 Lausunto Äänekosken Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/174/03.01.00/2020)

4.8.2020 Lausunto: VT4 osayleiskaava ja Leppäveden rantaosayleiskaavan kumoaminen sekä läntisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen kumoaminen (KSL/172/03.01.00/2020

24.6.2020 Länsi-Suomen maakuntajohtajien kannanotto: REACT-EU -aloitteen varojen kohdentaminen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti (KSL/189/04.04.03.02/2020)

24.6.2020 Lausunto Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 muutoksen ja Nisulan kylän osayleiskaavan luonnoksesta (KSL/129/03.01.00/2020)

12.6.2020 Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen tuesta (KSL/142/05.00.12/2020)

11.6.2020 Lausunto Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/149/03.01.00/2020)

4.6.2020 Lausunto Nikaran tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (KSL/90/03.08.01.06/2020)

3.6.2020 Kannanotto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän metsäalan perustutkinnon metsäkoneen kuljetuksen osaamisalan järjestämisluvan hakemukseen (KSL/156/08.00.02/2020)

22.5.2020 Keski-Suomen liiton esitys osaamis- ja toimintokeskittymiä tukevista valtion yksiköistä ja toiminnoista (KSL/91/05.00.04/2020)

20.5.2020 Keskisuomalaisten kannanotto kotimaan reittilentojen puolesta (KSL/145/03.07.01/2020)

18.5.2020 Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alu- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (KSL/83/04.07.00/2020)

27.4.2020 Lausunto: Valtatie 4 ja 9 parantaminen välillä Haapalahti-Kanavuori, YVA-menettelyn soveltaminen (KSL/80/03.07.03/2020)

24.4.2020 Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa Keski-Suomen yhtenäisyyden säilymisen puolesta (KSL/175/05.00.12/2020)

22.4.2020 Lausunto Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankkeesta / YVA-menettely soveltamisen tarve (KSL/81/03.08.01.06/2020)

24.3.2020 Keski-Suomen liiton lausunto oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (KSL/57/04.04.03.02/2020)

23.3.2020 Lausunto lupahakemuksesta maa-aineisten ottamiseen Toivakan Huikon maa-ainesten ottaoalueelta (KSL/19/03.05.04/2020)

19.3.2020 Lausunto Haukanmaa - Isovehmaanmäen tuulivoimahankkeesta / YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/50/03.08.01.06/2020)

19.3.2020 Lausunto Laukaan Kuhankosken sotilasvirkatalon suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla (KSL/41/03.12.00/2020)

19.3.2020 Lausunto Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla (KSL/45/03.12.00/2020)

13.3.2020 Lausunto Pyhän Olavin kirkon rakennussuojeluesityksestä, Jyväskylän (KSL/37/03.12.00/2020)

11.3.2020 Kannanotto Jyväskylän yliopiston tekniikan alan koulutusaloitteeseen (KSL/56/05.00.12/2020)

28.2.2020 Lausunto Kivijärven rantayleiskaavan muutoksesta, osittaisesta kumoamisesta ja laajentamisesta sekä kirkonseudun ja ympäristön osayleiskaavan muutoksesta (KSL/6/03.01.00/2020)

26.2.2020 Lausunto Hartikan tilan ranta-asemakaavan luonnoksesta, Laukaa (KSL/190/03.03.00/2019)

6.2.2020 Lausunto Salolan tuulivoimahankkeesta/YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/7/03.08.01.06/2020)

4.2.2020 Lausunto Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/4/03.08.01.06/2020)

31.1.2020 Maakuntahallituksen lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (KSL/17/05.00.12/2020)

27.1.2020 Lausunto: Äänekosken Urheiluautoilijat ry, Äänekosken Urheiluautoilijat ry:n moottoriurheilukeskuksen ympäristölupa (KSL/258/03.13.00/2019)

24.1.2020 Lausunto: Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma (KSL/254/03.07.00/2019)