Lausunnot ja kannanotot

2020

24.11.2020 Lausunto Salolan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä yva-suunnitelmasta (KSL/236/03.08.01.06/2020)

16.11.2020 Lausunto Valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla, Laukaa, tiesuunnitelma (KSL/225/03.07.03/2020)

29.9.2020 Lausunto: Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä, tiesuunnitelma (KSL/218/03.07.03/2020)

23.9.2020 Lausunto Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimahankkeen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (KSL/176/03.08.01.06/2020)

21.9.2020 Lausunto Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä-Äänekoski, Laukaa, Uurainen ja Äänekoski, yleissuunnitelma (KSL/148/03.07.03/2020)

14.9.2020 Kannanotto: Maakuntakenttien lentoliikenne (KSL/223/03.07.01/2020)

11.9.2020 Kannanotto: Keski-Suomi elää kansainvälisistä yhteyksistä (KSL/223/03.07.01/2020)

2.9.2020 Kannanotto: Ulkomaalaisen työvoiman lupaprosessien sujuvoittaminen (KSL/217/05.00.12/2020)

31.8.2020 Lausunto Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/191/03.08.01.06/2020)

28.8.2020 Lausunto Keski-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021-2025 luonnoksesta (KSL/190/03.05.06/2020)

28.8.2020 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2021-2024 (KSL/188/05.00.12/2020)

28.8.2020 Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa valtioneuvostoon kokonaisvaltaisen tuen huolehtimisesta Jämsän äkillisessä rakennemuutoksessa (KSL/214/05.00.12/2020)

26.8.2020 Lausunto: Muuramen keskustaajaman osayleiskaava, eteläosa (KSL/169/03.01.00/2016)

17.8.2020 Lausunto: Palvalahden asemakaavamuutos ja laajennus, Petäjävesi (KSL/460/03.02.00/2017)

17.8.2020 Lausunto Äänekosken Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/174/03.01.00/2020)

4.8.2020 Lausunto: VT4 osayleiskaava ja Leppäveden rantaosayleiskaavan kumoaminen sekä läntisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen kumoaminen (KSL/172/03.01.00/2020

24.6.2020 Länsi-Suomen maakuntajohtajien kannanotto: REACT-EU -aloitteen varojen kohdentaminen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti (KSL/189/04.04.03.02/2020)

24.6.2020 Lausunto Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 muutoksen ja Nisulan kylän osayleiskaavan luonnoksesta (KSL/129/03.01.00/2020)

12.6.2020 Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen tuesta (KSL/142/05.00.12/2020)

11.6.2020 Lausunto Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/149/03.01.00/2020)

4.6.2020 Lausunto Nikaran tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (KSL/90/03.08.01.06/2020)

3.6.2020 Kannanotto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän metsäalan perustutkinnon metsäkoneen kuljetuksen osaamisalan järjestämisluvan hakemukseen (KSL/156/08.00.02/2020)

22.5.2020 Keski-Suomen liiton esitys osaamis- ja toimintokeskittymiä tukevista valtion yksiköistä ja toiminnoista (KSL/91/05.00.04/2020)

20.5.2020 Keskisuomalaisten kannanotto kotimaan reittilentojen puolesta (KSL/145/03.07.01/2020)

18.5.2020 Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alu- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (KSL/83/04.07.00/2020)

27.4.2020 Lausunto: Valtatie 4 ja 9 parantaminen välillä Haapalahti-Kanavuori, YVA-menettelyn soveltaminen (KSL/80/03.07.03/2020)

24.4.2020 Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa Keski-Suomen yhtenäisyyden säilymisen puolesta (KSL/175/05.00.12/2020)

22.4.2020 Lausunto Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankkeesta / YVA-menettely soveltamisen tarve (KSL/81/03.08.01.06/2020)

24.3.2020 Keski-Suomen liiton lausunto oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (KSL/57/04.04.03.02/2020)

23.3.2020 Lausunto lupahakemuksesta maa-aineisten ottamiseen Toivakan Huikon maa-ainesten ottaoalueelta (KSL/19/03.05.04/2020)

19.3.2020 Lausunto Haukanmaa - Isovehmaanmäen tuulivoimahankkeesta / YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/50/03.08.01.06/2020)

19.3.2020 Lausunto Laukaan Kuhankosken sotilasvirkatalon suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla (KSL/41/03.12.00/2020)

19.3.2020 Lausunto Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla (KSL/45/03.12.00/2020)

13.3.2020 Lausunto Pyhän Olavin kirkon rakennussuojeluesityksestä, Jyväskylän (KSL/37/03.12.00/2020)

11.3.2020 Kannanotto Jyväskylän yliopiston tekniikan alan koulutusaloitteeseen (KSL/56/05.00.12/2020)

28.2.2020 Lausunto Kivijärven rantayleiskaavan muutoksesta, osittaisesta kumoamisesta ja laajentamisesta sekä kirkonseudun ja ympäristön osayleiskaavan muutoksesta (KSL/6/03.01.00/2020)

26.2.2020 Lausunto Hartikan tilan ranta-asemakaavan luonnoksesta, Laukaa (KSL/190/03.03.00/2019)

6.2.2020 Lausunto Salolan tuulivoimahankkeesta/YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/7/03.08.01.06/2020)

4.2.2020 Lausunto Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/4/03.08.01.06/2020)

31.1.2020 Maakuntahallituksen lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (KSL/17/05.00.12/2020)

27.1.2020 Lausunto: Äänekosken Urheiluautoilijat ry, Äänekosken Urheiluautoilijat ry:n moottoriurheilukeskuksen ympäristölupa (KSL/258/03.13.00/2019)

24.1.2020 Lausunto: Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma (KSL/254/03.07.00/2019)

2019

20.12.2019 Maakuntahallituksen kannanotto: Jyväskylä-Pieksämäki-Jyväskylä junavuorotarjonta entiselle tasolle (KSL/272/03.07.02/2019)

27.11.2019 Lausunto valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista (KSL/216/05.00.12/2019)

22.11.2019 Maakuntavaltuuston kannanotto: Kohtuullisuutta käännytyspäätöksiin (KSL/255/05.00.12/2019)

14.11.2019 Lausunto Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehdasalueen rakennusperintölain mukaisesta suojeluesityksestä (KSL/186/03.12.00/2019)

11.11.2019 Lausunto Palvalahden asemakaavamuutoksesta ja laajennuksesta (Petäjävesi) (KSL/460/03.02.00/2017)

4.10.2019 Lausunto Äänekosken Liimattalan tuulivoimahankkeesta / YVA-menettelyn soveltaminen (KSL/175/03.08.01.06/2019)

19.9.2019 Keski-Suomen liiton esitys saaristokunniksi ja -osakunniksi vuosille 2020-2023 (KSL/137/05.00.04/2019)

30.8.2019 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2020-2023 (KSL/116/05.00.12/2019)

12.8.2019 Lausunto Kinkomaan Vitapolis-alueen asemakaavan muutosehdotuksesta, korttelit 1202 ja 1203 (KSL/107/03.02.00/2018)

8.8.2019 Lausunto Wanhojen Wehkeiden matkailualueen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (KSL/195/03.03.00/2018)

30.7.2019 Lausunto: Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa, osa-alue I Piilopohja-Kuukkala (kaavaehdotus II) (KSL/218/03.01.00/2015)

14.6.2019 Maakuntahallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksen rahoituksesta (KSL/112/05.00.12/2019)

10.6.2019 Lausunto: Valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski (KSL/85/03.07.03/2019)

24.5.2019 Maakuntahallituksen kannanotto EU:n ohjelmakauden 2021 - 2027 alue- ja rakennepolitiikan valmisteluun Suomessa (KSL/89/04.04.03.02/2019)

14.5.2019 Lausunto Rantaväylän pohjoisosan osayleiskaavasta (Jyväskylä) (KSL/71/03.01.00/2019)

26.4.2019 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 luonnoksesta (KSL/62/03.07.07/2019)

3.4.2019 Lausunto Päijät-Hämeen päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta (KSL/40/03.07.00/2019)

3.4.2019 Lausunto Saarijärven kaupungin pienvesistöjen rantaosayleiskaavan ehdotusaineistosta (KSL/56/03.01.00/2017)

3.4.2019 Lausunto Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan ehdotuksesta (KSL/126/03.01.00/2015)

15.3.2019 Lausunto Leppävesijärven rantayleiskaavan päivittämisen luonnoksesta (KSL/136/03.01.00/2015)

28.2.2019 Lausunto kirkonkylän osayleiskaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta (KSL/203/03.01.00/2017)

22.2.2019 Maakuntahallituksen kannanotto Keski-Suomen ICT-koulutusresurssien puolesta (KSL/32/08.00.02/2019)

31.1.2019 Lausunto Huliswoodin matkailualueen ranta-asemakaavaluonnoksesta (KSL/209/03.03.00/2018)

8.1.2019 Lausunto Fingrid Oyj:n lunastuslupahakemuksesta koskien Petäjävesi-Pyhänselkä 400 kV voimajohtoa (KSL/328/03.08.01.04/2018)

3.1.2019 Lausunto Kuohun osayleiskaavaehdotuksesta (KSL/22/03.01.00/2018)

2018

14.12.2018 Keski-Suomen liiton lausunto Kuhmoisten kunnan esityksestä maakuntajaon muuttamiseksi (KSL/301/00.01.00.04/2018)

13.12.2018 Lausunto Kankainen-Ruuhimäki kyläosayleiskaavaluonnoksesta (KSL/314/03.01.00/2018)

28.11.2018 Lausunto Viitasaaren Kölkyn alueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta (KSL/305/03.02.00/2018)

13.11.2018 Keski-Suomen palaute Vaalijalan palvelujen organisoinnista maakunta- ja sote-uudistuksessa (KSL/242/05.00.12/2018)

16.11.2018 Lausunto Muuramen Kinkomaan Vitapolis-alueen asemakaavan muutosluonnoksesta, korttelit 1202 ja 1203 (KSL/107/03.02.00/2018)

31.10.2018 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista (KSL/237/05.00.12/2018)

30.10.2018 Lausunto Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta (KSL/247/03.00.02/2018)

26.10.2018 Lausunto Muuramen Kuusanmäentien asemakaavaluonnoksesta (KSL/252/03.02.00/2018)

22.10.2018 Lausunto Jämsän Länkipohjaa koskevasta poikkeamislupahakemuksesta (KSL/238/03.12.01/2018)

10.10.2018 Lausunto Kinnulan Kivijärven ja pienvesien ranta-asemakaavasta sekä Niemelän ja Keskustalon ranta-asemakaavan osittaisesta muutoksesta (KSL/223/03.03.00/2018)

24.9.2018 Lausunto Muuramen Niittyahon asemakaavamuutoksesta (valmisteluaineisto) (KSL/210/93.02.00/2018)

3.9.2018 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2019-2022 (KSL/180/05.00.12/2018)

7.8.2018 Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän kaupungin kannanotto: Jyväskylä-Tampere raideyhteyden suunnittelutarve (KSL/213/03.07.02/2018)

14.8.2018 Lausunto Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotuksesta (KSL/188/03.08.01.06/2018)

7.8.2018 Lausunto tiesuunnitelmasta: Vt 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen, Laukaa (KSL/184/03.07.03/2018)

18.6.2018 Lausunto Kotakennään asemakaava II:n luonnoksesta (KSL/158/03.02.00/2018)

31.5.2018 Lausunto Kannonkosken Kismanniemen ranta-asemakaavan muutoksesta Öijännimen asemakaavaksi (KSL/142/03.03.00/2018)

28.5.2018 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Toivakka (KSL/112/03.02.00/2018)

21.5.2018 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (KSL/132/05.00.12/2018)

21.5.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kasvupalveluvirastosta (KSL/133/05.00.12/2018)

15.5.2018 Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018-2022 (KSL/100/05.00.12/2018)

9.5.2018 Lausunto Jämsän taajamaosayleiskaava 2030 ehdotusaineistosta (KSL/60/03.01.00/2017)

2.5.2018 Lausunto Länsi-Palokan osayleiskaavaehdotuksesta (pohjoisosa) (KSL/387/03.01.00/2017)

23.4.2018 Lausunto valtatien 18 ja 23 kehittämisselvityksestä välillä Jyväskylä - Keuruu (KSL/66/03.07.03/2018)

17.4.2018 Lausunto Uuraisten Oikarin maa-ainestenottolupahakemuksesta (KSL/94/03.05.04/2018)

4.4.2018 Lausunto: Maakuntien viitearkkitehtuuri (KSL/45/07.05.04/2018)

3.4.2018 Lausunto tiesuunnitelmasta: Valtatien 4 parantaminen välillä Hirvaskangas-Kuorejoki, Uurainen ja Äänekoski (KSL/39/03.07.03/2018)

26.3.2018 Keski-Suomen kannanotto koheesiopolitiikkaan ja tulevaan EU-ohjelmakauteen (KSL/83/04.04.03.02/2018)

23.3.2018 Lausunto Joutsan kunnan esityksestä sote-keskuksen rakentamisesta Joutsan kuntaan (KSL/81/05.00.12/2018)

20.3.2018 Lausunto Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksesta (KSL/8/03.00.02/2017)

9.3.2018 Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laajakaistatukilain muuttamisesta (KSL/67/05.00.12/2018)

8.3.2018 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta (KSL/310/03.07.03/2017)

22.2.2018 Lausunto Kuohun osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/22/03.01.00/2018)

19.2.2018 Lausunto Kuhmoisten Satamarinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta (KSL/26/03.02.00/2018)

5.2.2018 Lausunto tiesuunnitelman muutoksesta: Vt 4 Jyväskylä-Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri-Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa (KSL/146/03.07.03/2014)

30.1.2018 Lausunto maantien 16685 (Palokanorren) parantamisesta välillä Saarijärventie-Ritopohjantie (KSL/448/03.07.03/2017)

22.1.2018 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Väinö ja Rauha Rämön perikunta, Lehto 4:5 ja Kilpijärvi 2:133, Oittila, Korpilahti (KSL/461/03.05.04/2017)

11.1.2018 Lausunto Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/453/03.08.01.06/2017)

4.1.2018 Lausunto CP Kelco Oy:n asemakaavan muutoksen luonnoksesta, Äänekoski (KSL/459/03.02.00/2017)

4.1.2018 Laukaan kirkonkylä; keskustakortteleiden asemakaavan muutos, ehdotus (KSL/2/03.02.00/2016)

2.1.2018 Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan kaavaehdotus (osa-alue I Piilopohja-Kuukkala) (KSL/218/03.01.00/2015)