Lausunnot ja kannanotot

2021

8.10.2021 Kommentit Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnokseen (KSL/216/03.07.00/2021)

30.9.2021 Lausunto Vt4 (Rantaväylä) parantaminen välillä Aholaita-Lohikoski -tiesuunnitelma (KSL/78/03.07.03/2021)

24.9.2021 Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton lausunto koskien Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusvastuiden laajentamista (KSL/233/08.00.02/2021)

24.9.2021 Lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022-2030 (KSL/215/03.07.02/2021)

10.9.2021 Lausunto: Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostus (KSL/197/03.13.00/2021)

10.9.2021 Lausunto tiesuunnitelmasta: Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski (KSL/191/03.07.03/2021)

10.9.2021 Lausunto väyläverkon vuosien 2022-2029 investointiohjelman luonnoksesta (KSL/192/03.07.07/2021)

6.9.2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (KSL/189/03.05.02/2021)

6.9.2021 Lausunto luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi (KSL/186/03.05.00/2021)

31.8.2021 Lausunto valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski, tiesuunnitelma (KSL/85/03.07.03/2019)

27.8.2021 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2022-2025 (KSL/179/05.00.12/2021)

18.8.2021 Lausunto Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ehdotuksesta (KSL/248/03.01.00/2020)

18.8.2021 Lausunto ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevaan alueelliseen linjaukseen Keski-Suomessa (KSL/184/05.00.12/2021)

1.8.2021 Lausunto Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankkeen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä yva-suunnitelmasta (KSL/114/03.08.01.06/2021)

8.6.2021 Lausunto Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 muutoksen ja Nisulan kylän osayleiskaavan ehdotuksesta (KSL/129/03.01.00/2020)

3.6.2021 Länsi-Suomen suuralueen maakuntien asiantuntijalausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (KSL/109/03.07.00/2021)

1.6.2021 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 (KSL/96/05.00.12/2021)

31.5.2021 Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 (KSL/111/04.07.00/2021)

19.5.2021 Lausunto Nikaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistosta sekä yhdistetystä kaava- ja yva-selostuksesta (KSL/90/03.08.01.06/2020)

19.5.2021 Asiantuntijalausunto Valtioneuvoston selontekoon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 VNS 2/2021 vp (KSL/109/03.07.00/2021)

12.5.2021 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi Helmi-elinympäristöohjelmasta (KSL/99/03.05.02/2021)

11.5.2021 Lausunto ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027 (KSL/259/03.05.08/2020)

6.5.2021 Keski-Suomen liiton lausunto lakiesityksestä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (KSL/108/04.07.00/2021)

4.5.2021 Keski-Suomen liiton asiantuntijalausunto, Talousvaliokunta HE 47 2021 vp (KSL/106/04.04.03.02/2021)

4.5.2021 Keski-Suomen liiton asiantuntijalausunnon täydennys, Maa- ja metsätalousvaliokunta HE 47 2021 vp (KSL/98/04.04.03.02/2021)

30.4.2021 Keski-Suomen asiantuntijalausunto TEN-T-asetus (KSL/101/03.07.05/2021)

28.4.2021 Keski-Suomen liiton asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä 47/2021 (KSL/98/04.04.03.02/2021)

27.4.2021 Lausunto: Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi (3 asetusta), Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027 (KSL/83/04.07.00/2021)

15.4.2021 Lausunto Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/65/03.08.01.06/2021)

14.4.2021 Lausunto valtioneuvoston selontekoon EU-politiikasta (KSL/90/04.07.00/2021)

13.4.2021 Lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta (KSL/67/04.04.03.02/2021)

29.3.2021 Lausunto liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä (KSL/56/03.07.07/2021)

26.3.2021 Kannanotto valtiontukialueista vuosille 2022 - 2027 (KSL/71/04.04.03.02/2021)

26.3.2021 Länsi-Suomen liittojen kannanotto: Länsi-Suomen maakunnat kohti 6Gtä (KSL/81/05.00.12/2021)

12.3.2021 Lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (KSL/20/03.07.00/2021)

12.3.2021 Lausunto työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi (KSL/17/05.00.12/2021)

12.3.2021 Länsi-Suomen liittojen kannanotto EU:n metsästrategiaan (KSL/79/03.05.06/2021)

3.3.2021 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä (KSL/60/05.00.12/2021)

1.3.2021 Kuntaliiton ja maakuntien liittojen kannanotto maankäyttö- ja rakennuslain valmistelun ongelmista (KSL/150/03.00.00/2020)

1.3.2021 Lausunto: Valtioneuvoston periaatepäätös Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta (KSL/26/05.00.12/2021)

23.2.2021 Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Liikunta ry:n lausunto liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta (KSl/9/05.00.12/2021)

19.2.2021 Lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartasta (KSL/8/03.07.07/2021)

19.2.2021 Maakuntien liittojen lausunto Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamien valtakunnallisten teemojen valmistelu (KSL/51/04.04.03.02/2021)

17.2.2021 Suomen maakuntajohtajien kannanotto aluekehittämiskeskusteluiden harjoituskierroksesta 2020 (KSL/313/05.00.06/2020)

28.1.2021 Suomen maakuntajohtajien lausunto: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Suomen kestävän kasvun ohjelma (KSL/311/04.07.00/2020)

23.1.2021 Keski-Suomen liiton lausunto Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (KSL/12/03.07.07/2021)

22.1.2021 Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta (KSL/307/08.00.02/2020)

20.1.2021 Lausunto Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta (KSL/149/03.01.00/2020)

12.1.2021 Länsi-Suomen maakuntaliittojen lausunto: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma (KSL/311/04.07.00/2020)

2020

24.11.2020 Lausunto Salolan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä yva-suunnitelmasta (KSL/236/03.08.01.06/2020)

16.11.2020 Lausunto Valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla, Laukaa, tiesuunnitelma (KSL/225/03.07.03/2020)

29.10.2020 Kannanotto: Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tulee huolehtia maakuntakenttien lentoliikenteen jatkuvuudesta (KSL/258/03.07.01/2020)

29.9.2020 Lausunto: Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä, tiesuunnitelma (KSL/218/03.07.03/2020)

25.9.2020 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista (KSL/170/05.00.12/2020)

23.9.2020 Lausunto Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimahankkeen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (KSL/176/03.08.01.06/2020)

21.9.2020 Lausunto Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä-Äänekoski, Laukaa, Uurainen ja Äänekoski, yleissuunnitelma (KSL/148/03.07.03/2020)

14.9.2020 Kannanotto: Maakuntakenttien lentoliikenne (KSL/223/03.07.01/2020)

11.9.2020 Kannanotto: Keski-Suomi elää kansainvälisistä yhteyksistä (KSL/223/03.07.01/2020)

2.9.2020 Kannanotto: Ulkomaalaisen työvoiman lupaprosessien sujuvoittaminen (KSL/217/05.00.12/2020)

31.8.2020 Lausunto Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/191/03.08.01.06/2020)

28.8.2020 Lausunto Keski-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021-2025 luonnoksesta (KSL/190/03.05.06/2020)

28.8.2020 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2021-2024 (KSL/188/05.00.12/2020)

28.8.2020 Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa valtioneuvostoon kokonaisvaltaisen tuen huolehtimisesta Jämsän äkillisessä rakennemuutoksessa (KSL/214/05.00.12/2020)

26.8.2020 Lausunto: Muuramen keskustaajaman osayleiskaava, eteläosa (KSL/169/03.01.00/2016)

17.8.2020 Lausunto: Palvalahden asemakaavamuutos ja laajennus, Petäjävesi (KSL/460/03.02.00/2017)

17.8.2020 Lausunto Äänekosken Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/174/03.01.00/2020)

4.8.2020 Lausunto: VT4 osayleiskaava ja Leppäveden rantaosayleiskaavan kumoaminen sekä läntisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen kumoaminen (KSL/172/03.01.00/2020

24.6.2020 Länsi-Suomen maakuntajohtajien kannanotto: REACT-EU -aloitteen varojen kohdentaminen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti (KSL/189/04.04.03.02/2020)

24.6.2020 Lausunto Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 muutoksen ja Nisulan kylän osayleiskaavan luonnoksesta (KSL/129/03.01.00/2020)

12.6.2020 Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen tuesta (KSL/142/05.00.12/2020)

11.6.2020 Lausunto Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/149/03.01.00/2020)

4.6.2020 Lausunto Nikaran tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (KSL/90/03.08.01.06/2020)

3.6.2020 Kannanotto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän metsäalan perustutkinnon metsäkoneen kuljetuksen osaamisalan järjestämisluvan hakemukseen (KSL/156/08.00.02/2020)

22.5.2020 Keski-Suomen liiton esitys osaamis- ja toimintokeskittymiä tukevista valtion yksiköistä ja toiminnoista (KSL/91/05.00.04/2020)

20.5.2020 Keskisuomalaisten kannanotto kotimaan reittilentojen puolesta (KSL/145/03.07.01/2020)

18.5.2020 Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alu- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (KSL/83/04.07.00/2020)

27.4.2020 Lausunto: Valtatie 4 ja 9 parantaminen välillä Haapalahti-Kanavuori, YVA-menettelyn soveltaminen (KSL/80/03.07.03/2020)

24.4.2020 Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa Keski-Suomen yhtenäisyyden säilymisen puolesta (KSL/175/05.00.12/2020)

22.4.2020 Lausunto Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankkeesta / YVA-menettely soveltamisen tarve (KSL/81/03.08.01.06/2020)

24.3.2020 Keski-Suomen liiton lausunto oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (KSL/57/04.04.03.02/2020)

23.3.2020 Lausunto lupahakemuksesta maa-aineisten ottamiseen Toivakan Huikon maa-ainesten ottaoalueelta (KSL/19/03.05.04/2020)

19.3.2020 Lausunto Haukanmaa - Isovehmaanmäen tuulivoimahankkeesta / YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/50/03.08.01.06/2020)

19.3.2020 Lausunto Laukaan Kuhankosken sotilasvirkatalon suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla (KSL/41/03.12.00/2020)

19.3.2020 Lausunto Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla (KSL/45/03.12.00/2020)

13.3.2020 Lausunto Pyhän Olavin kirkon rakennussuojeluesityksestä, Jyväskylän (KSL/37/03.12.00/2020)

11.3.2020 Kannanotto Jyväskylän yliopiston tekniikan alan koulutusaloitteeseen (KSL/56/05.00.12/2020)

28.2.2020 Lausunto Kivijärven rantayleiskaavan muutoksesta, osittaisesta kumoamisesta ja laajentamisesta sekä kirkonseudun ja ympäristön osayleiskaavan muutoksesta (KSL/6/03.01.00/2020)

26.2.2020 Lausunto Hartikan tilan ranta-asemakaavan luonnoksesta, Laukaa (KSL/190/03.03.00/2019)

6.2.2020 Lausunto Salolan tuulivoimahankkeesta/YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/7/03.08.01.06/2020)

4.2.2020 Lausunto Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/4/03.08.01.06/2020)

31.1.2020 Maakuntahallituksen lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (KSL/17/05.00.12/2020)

27.1.2020 Lausunto: Äänekosken Urheiluautoilijat ry, Äänekosken Urheiluautoilijat ry:n moottoriurheilukeskuksen ympäristölupa (KSL/258/03.13.00/2019)

24.1.2020 Lausunto: Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma (KSL/254/03.07.00/2019)