Maakuntahallitus asettaa maakuntakaavan nähtäville

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 1.9.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti asettaa Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotuksen nähtäville. Ehdotuksesta poistettiin yksi seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentamisen mahdollistava alue.

Keski-Suomen maakuntahallitus hyväksyi Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotusvaiheen aineiston ja päätti asettaa sen nähtäville 8.9.–9.10.2023 väliseksi ajaksi. Pohjaesityksestä poistettiin yksi seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentamisen mahdollistava alue: Kinnulassa ja Kivijärvellä sijaitseva Kontuvuoren alue 

Maakuntakaavan päivityksellä muutetaan ja täydennetään voimassa olevaa maakuntakaavaa tuulivoiman tuotannon, liikenteen ja hyvinvoinnin aluerakenteen osalta. Tuulivoiman osalta tavoitteena on tunnistaa tuulivoimalle parhaiten soveltuvat, seudullisesti merkittävät alueet, joille tuulivoimarakentaminen on mahdollista pitkällä aikajänteellä. Kunnat päättävät tuulivoiman varsinaisesta rakentamisesta omalla kaavoituksellaan. Kaava-ehdotuksen johtoajatuksena on mahdollistavuuden periaate. 

Pohjaesitystä muutettiin Natura-lausunnon ohjaamana

Maakuntajohtaja Pekka Hokkanen teki muutetun päätösesityksen, että Kivijärven ja Kinnulan alueella sijaitseva Kontuvuoren tuulivoima-alue poistetaan pohjaesityksestä.  

– Päädyimme poistamaan alueen maakuntakaavan ehdotuksesta, sillä saimme juuri ennen kokousta Keski-Suomen ELY-keskukselta lausunnon Natura-arvioinnista. Sen mukaan tuulivoima aiheuttaisi merkittävää heikennystä Salamajärven Natura-alueen suojeluperusteena olevan metsäpeuran olosuhteisiin, avaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila.

– Kaiken kaikkiaan maakuntahallitus kävi kokouksessa aktiivisen keskustelun tuulivoimarakentamisesta.  

Harri Oksanen (ps.) ehdotti keskustelun alussa Jyrki Niittymaan (ps.) kannattamana kaavaehdotuksen palauttamista valmisteluun. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 11–2.  

Kahdesta tuulivoima-alueesta äänestettiin

Keskustelua herätti erityisesti kaksi seudullisesti merkittävän tuulivoimarakentamisen mahdollistavaa aluetta.  

Leila Lindell (kesk.) ehdotti Äänekosken Liimattalan alueen poistamista kaavaehdotuksesta Leena Lyytisen (vihr.) kannattamana. Liimattalan alue säilyi kaavaehdotuksessa äänin 8–5.  

Lea-Elina Nikkilä (vihr.) esitti puolestaan Joutsassa sijaitsevan Höystöstensuon tuulivoima-alueen poistamista maakuntakaavasta niin ikään Leena Lyytisen (vihr.) kannattamana. Myös Höystösensuo säilyi kaavaehdotuksessa äänin 7–6. 

Palautetta voi antaa 8.9. alkaen

Maakuntakaavan nähtävilläolon aikana 8.9.–9.10.2023 kaikki osalliset voivat antaa kaavaehdotuksesta palautetta. Kaavaehdotusta esitellään myös kahdessa Teams-etäyhteydellä järjestettävissä tilaisuuksissa 13.9. ja 27.9.

Tutustu esityslistaan ja liiteaineistoon verkkosivuillamme. 


Lisätiedot:
 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Kunttu
suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi 

 

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 symboli koostuu alaosan vihreistä ja yläosan sinisistä graafisista elementeistä, jotka kuvaavat maata ja taivasta sekä keskellä olevasta punaisesta sydänmuodosta, jonka voi tulkita laskevaksi tai nousevaksi auringoksi.