Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 7.3.2024

2024 Ajankohtaista Tiedotteet • 4.3.2024 | Matti Heikkilä

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 7.3.2024. Kokouksessa käsitellään aluekehittämisen ajankohtaisia asioita: toimintaympäristön muutoksia, arvioimista sekä tutkimusta ja kehittämistä. 

Aluekehittämisen ajankohtaiset

Maakunnan yhteistyöryhmä perehtyy hyvinvointialueen merkitykseen aluekehittämisessä. Kokouksessa kuullaan myös tulevien vuosien valtakunnallisista aluekehittämisen suuntaviivoista ja miten ne näkyvät Keski-Suomessa. 

Keski-Suomessa arvioidaan, tutkitaan ja kehitetään.

Yhteistyöryhmä keskustelee pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvattamisesta, rakennerahastohankkeiden vaikuttavuuden arvioinnista ja maakuntastrategian arvioinnista.

 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä. 

 

Lue lisää esityslistasta verkkosivuillamme

 

Lue lisää maakunnan yhteistyöryhmästä. 

 

Lisätietoja:  

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Outi Leppäkangas (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 673 3544
outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi