Hyvinvointitalous

Keski-Suomeen on rakentunut valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistämisen keskittymä. Maakunnassamme sijaitsee Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta ja liikuntalääketieteen erikoisala, valtakunnallisten liikunnanedistämisohjelmien koordinointi, huippu-urheilun vahvaa tutkimusta, laajaa järjestötoimintaa sekä monia terveyden ja hyvinvoinnin alan yrityksiä ja hankkeita. Keski-Suomi tunnetaan myös korkeatasoisesta psykologian, terapia-alan ja gerontologian koulutuksesta ja tutkimuksesta. Monialaisen kuntoutuksen osaamiskeskittymällä on vahvaa kansainvälisen tason innovaatio- ja tutkimustoimintaa.

Datan louhintaan perustuvat ennakoivan terveydenhuollon ratkaisut ja toisaalta terveydenhuollon kyberturvallisuus ovat maakuntamme uusia vahvuusalueita. Uudenlaista hyvinvointia tuottavaa liiketoimintaa syntyy Keski-Suomessa erilaisista digitaalisista ratkaisuista.

Terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan huippukeskittymä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti Keski-Suomen ja koko maan asukkaiden hyvinvointiin. Keskisuomalaisilla hyvinvointi-innovaatioilla ja -yrityksillä on mahdollisuus menestyä maailmanlaajuisesti ja löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten lapsiperheiden ja ikääntyvien hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja työkyvyn ylläpitämiseen.  Maakunnassamme on lisäksi useita kasvavia hyvinvoinnin kehitysympäristöjä.

Keski-Suomessa on vahvaa, organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä hyvinvointialan yritysten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden välillä.


 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi