Ennakko: maakuntahallituksen kokous 24.9.

Ajankohtaista Tiedotteet • 22.9.2021 |

Keski-Suomen maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään perjantaina 24.9. Kyseessä on nykyisen maakuntahallituksen viimeinen kokous. Seuraava maakuntahallitus tullaan valitsemaan maakuntavaltuuston järjestäytymiskokouksessa 28.9.

Maakuntahallitus antaa perjantain kokouksessa lausunnon valtatien 4 parantamiseksi Jyväskylä Rantaväylällä Aholaidan ja Lohikosken eritasoliittymien välillä. Tiesuunnitelmassa esitetään parannettavaksi sekä Aholaidan eritasoliittymä, että Lohikosken eritasoliittymät ja rakennettavaksi uusi Seppälän eritasoliittymä. Aholaidan ja Lohikosken eritasoliittymien parantamisista sekä Seppälän uudesta eritasoliittymästä johtuen tiesuunnitelmassa esitetään Tourulan olevan eritasoliittymän ramppien purkamista. Suunnittelujakso sijoittuu TEN-T ydinverkkoon kuuluvalle valtatielle 4.

Maakuntahallitus on käynnistämässä tiekartan laatimisen, jotta Keski-Suomi olisi hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Työtä varten on tarkoitus koota määräaikainen ohjausryhmä. Maakuntahallituksen vastuulla on määritellä työskentelyn tavoitteet. Ohjausryhmän kokoonpanosta ja toimeksiannosta päättää uusi maakuntahallitus lokakuussa.

Lisäksi maakuntahallitus saa katsauksen Keski-Suomen liiton talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 valmisteluun. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmistellaan huomioiden päivittyvä maakuntastrategia sekä liiton tehtävät ja tavoitteet.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi