Ennakko: maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.12.

Ajankohtaista Tiedotteet • 13.12.2021 |

Maakunnan yhteistyöryhmä päättää perjantain 17.12.2021 kokouksessa EU-ohjelmakauden kahden ensimmäisen vuoden rahoituksesta. Rahoituksen kokonaissumma nousee 15,2 miljoonaan euroon. Rahoitus muodostuu Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja valtion osuuksista. Rahoitussuunnitelmalla kohdennetaan EU-varat painopisteittäin ja rahoittajittain. Suurimpia painopisteitä ovat pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky, TKI-toiminta sekä työllisyys ja osaaminen. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Lisäksi yhteistyöryhmä hyväksyy tuotos- ja tulostavoitteet.

 Kokous on uuden maakunnan yhteistyöryhmän ensimmäinen. Kokouksessa sovitaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouskäytännöt, nimetään varapuheenjohtajat kaudelle 2021–2025 sekä asetetaan yhteistyöryhmän sihteeristö. Sihteeristö toimii yhteistyöryhmän valmistelijana ja mm. alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitettavien hankkeiden käsittelijänä. 

 Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy vuoden 2022 vuosikellon. Vuosi 2022 avaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden. Vuoden aikana EAKR- ja ESR+ rahoitusten lisäksi aloittaa uusi rahoitusinstrumentti oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Yhteistyöryhmä hyväksyy oikeudenmukaisen siirtymän rahaston alueellisen suunnitelman ensi keväänä. 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.  

Tutustu Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän esityslistaan täältä

 

 Lisätietoja: 

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi 

 Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

 Pirjo Peräaho
aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi 

 Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine(at)keskisuomi.fi 

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
Kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi