LUMOAVA-hanke

 

Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi -hankkeessa (LUMOAVA) kytketään ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä yhteen Keski-Suomessa, tuotetaan ja koostetaan luontotietoa sekä otetaan tutkimustietoa laajasti käyttöön Keski-Suomessa.

Pitkän aikavälin tavoitteena ​on pysäyttää luontokato ja saavuttaa hiilineutraalius Keski-Suomessa vuoteen 2030 mennessä sekä luoda elinvoimaista ja kokonaiskestävää Keski-Suomea, jossa niin luonto kuin ihminenkin voivat hyvin.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen kesto on 1.9.2023–31.12.2025.

Lisätietoja hankkeesta ja hankkeen etenemistä päivitetään Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -sivustolle.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Rahoituksen myöntäjä on Keski-Suomen liitto.

 

Lisätietoja:

Suvi Bayr
aluekehitysasiantuntija
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi
040 652 3848

Enni Huotari
projektiasiantuntija
enni.huotari[at]keskisuomi.fi
040 675 9945

Kristiina Nyholm
biologi
kristiina.nyholm[at]ely-keskus.fi
0295024194

 

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja ELY-keskus -logot