Matkailuelinkeinoa edistäville hankkeille elpymisrahoitusta

Ajankohtaista Tiedotteet • 28.10.2020 |

Keski-Suomeen saatiin rahoitusta kolmelle matkailuelinkeinon elpymistä edistäville hankkeelle. Jyväskylä, Äänekoski ja Witas saivat yhteensä 392 000 euroa. Jyväskylän saama rahoitusosuus oli kaikista rahoituksesta saaneista suurin.

Vuoden 2020 valtion neljännessä lisätalousarviossa alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistäviin hankkeisiin varattiin määrärahaa yhteensä 4 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto toimivat rahoittavina viranomaisina. Rahoitushaku kohdennettiin matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille. Määräajassa hakuun saatiin 89 hakemusta. Varsinais-Suomen maakuntahallitus esitti arviointiryhmän esityksen perusteella Etelä- ja Länsi-Suomen alueelta rahoitettavaksi 17 hanketta, joista kolme hanketta oli Keski-Suomesta.

Jyväskylän kaupunki: “Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa”

Hankkeen tavoitteena on vastuullisuuden tuominen näkyväksi Keski-Suomen matkailualueella, matkailuyrityksissä ja luontokohteissa. Matkailualueen vastuullisuus halutaan tehdä näkyväksi ensisijaisesti matkailijoille ja matkanjärjestäjille ja toissijaisesti paikallisilla ja medialle matkailualueen elinvoiman varmistamiseksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on 240 000 €, josta Varsinais-Suomen liiton myöntämän tuen osuus on 80% (192 000 €) ja omarahoituksen osuus 20%. Hanketta hallinnoi Visit Jyväskylä/Jyväskylän kaupunki ja sen osatoteuttajana ja -rahoittajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk. Hankkeessa ovat edellä mainittujen lisäksi mukana omarahoituksen kautta Metsähallitus sekä yhdeksän kuntaa Keski-Suomen alueelta. Hankeaika: 1.11.2020-31.12.2021
Lisätietoja: matkailujohtaja Susanne Rasmus, puh. 0400 885 786, susanne.rasmus@jyvaskyla.fi

Kehittämisyhtiö Witas Oy: “Vetovoimaa Keitele-Päijänne -matkailuun”

Keitele-Päijänne kanavan alue on Euroopan ja jopa maailman mittakaavassa merkittävä vesistöalue, jonka olemassa oleva infrastruktuuri mahdollistaa huomattavasti nykyistä kehittyneemmän ja runsaamman matkailupalveluiden tarjonnan. Keitele-Päijänne kanavan kaupallinen potentiaalia ei ole matkailun näkökulmasta tarpeeksi hyödynnetty. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia tuotepaketteja, verkottaa palveluja, kehittää saavutettavuutta sekä markkinoida ja myydä Keitele-Päijänne kanavan tarjontaa valituille kohdemarkkinoille ja kohderyhmille.  Varsinais-Suomen liiton myöntämä tuki 120 000 €.  Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Witas Oy.
Hankeaika: 1.11.2020 – 31.12.2021.
Lisätietoja: Tarja Pasanen, Matkailupäällikkö (äitiysvapaan sijaisuus), puh. 040 703 1205, tarja.pasanen@witas.fi

 

Äänekosken kaupunki: “Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus”

Äänekoski biotalouden edelläkävijänä tuottaa uudenlaisia, monipuolisia, uniikkeja ja kestäviä matkailutuotteita- ja palveluita, jotka ovat mahdollisia vain Äänekoskella. Hankkeen tavoitteena on aktivoida yrityksiä kehittämistoimiin työpajoilla, infotilaisuuksilla ja tiedottamisella, joissa teemana ovat selviytyminen koronasta ja sen jälkeisestä ajasta, digitaalisuus, palvelumuotoilu, tuotekorttikoulutus, myynti ja markkinointi. Varsinais-Suomen liiton myöntämän tuki yhteensä 80 000 €. Hanketta hallinnoi Äänekosken kaupunki.
Hankeaika: 1.10.2020-31.12.2021.
Lisätietoja: matkailu- ja markkinointiasiantuntija Saana Peurasaari, puh. 040 191 7542, saana.peurasaari@aanekoski.fi

 

Rahoitetut hankkeet: https://www.varsinais-suomi.fi/fi/90-tehtaevaet-ja-toiminta/maakuntahallituksen-kokoustiedotteet/2139-maakuntahallitus-19-10-2020

Ota yhteyttä!